Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Dienstbier

Schůze: 12, 26, 30, 35

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátem /sněmovní tisk 59/1/ - vrácený Senátem
část č. 167 (17. 4. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

4. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní /sněmovní tisk 137/5/ - vrácený Senátem podle § 97 odst. 6 a 7 (tzv. člunek)
část č. 81 (23. 1. 2019)

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/10/ - vrácený Senátem
část č. 260 (18. 6. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 256/7/ - vrácený Senátem  
část č. 22, část č. 24 (15. 10. 2019)


Přihlásit/registrovat se do ISP