Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petr Arenberger

Schůze: 98

98. schůze (13. 4. - 7. 5. 2021)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 864/ - druhé čtení
část č. 80 (14. 4. 2021)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 992/ - druhé čtení
část č. 205 (21. 4. 2021)

513. Informace vlády o očkovací strategii
část č. 82 (14. 4. 2021)

523. Informace vlády k pandemickému zákonu
část č. 85, část č. 92, část č. 95 (14. 4. 2021)

527. Ústní interpelace
části č. 112-117, část č. 120 (15. 4. 2021), části č. 347-355, část č. 357 (6. 5. 2021)

Sloučená rozprava k bodům 337 a 338 /sněmovní tisky 10081009/
část č. 291 (5. 5. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP