Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miroslav Balatka

Schůze: 79

79. schůze (19. 1. - 12. 2. 2021)

497. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 531/10/ - vrácený Senátem
část č. 234, část č. 236, část č. 238, část č. 241 (9. 2. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP