(16.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Považuji debaty politiků o tom, kdy nařídíme konec těžby uhlí, za trochu zbytečné, protože nakonec rozhodne reálný ekonomický život. Myslím, že k útlumu nakonec dojde ještě dříve, než se všechny uhelné a postuhelné komise dohodnou, protože to začne být ekonomicky nevýhodné; bude velký tlak i z bankovního sektoru, aby se takový typ podnikání nepodnikal. Myslím si, že se na to musíme podívat realisticky, tak to prostě je. To rozhodnutí už padlo a my se máme soustředit na to, abychom těm regionům pomohli.

Když se podíváte na různé žebříčky, kde se hodnotí kvalita života v našich obcích, třeba všech trojek, skoro vždy na posledních příčkách končí města a obce z těchto tří krajů - a není to chyba samospráv, ani obecních, ani krajských. Reálně tyto tři kraje potřebují pomoc z centrální úrovně, protože jsou víc zasaženy a budou víc zasaženy, a tady se na to bohužel nemyslí. Já nebudu nijak příkrý nebo kritický k tomu návrhu, jenom jsem chtěl říct, že ty tři kraje si samy prostě nepomohou.

Mnohé jsme zvládli sami, náš kraj za ty roky prošel opravdu obrovskou změnou. A jen tak mimochodem, co říkal můj předřečník: ty miliardy slibovala vláda Miloše Zemana. Kdo si na první dobrou vzpomene, ve kterých letech vládla? Skoro nikdo z nás si nevzpomene, kdy to bylo. No, bylo to v minulém století a tisíciletí, kdy ty sliby zazněly poprvé. Ty peníze jsme do dneška neviděli. A například projekty pro odstraňování škod po důlní činnosti - já jsem ten projekt podal za naše město někdy v roce 2006, 2007 a loni byl schválen na MPO. Třináct let! A to jsme se řídili poučkami marketérů a nazvali jsme to Poklad na Stříbrném jezeře, protože je Stříbrné jezero v Opavě - a ani to nepomohlo, dvanáct nebo třináct let se to řešilo.

Takže myslím si, že teď ta debata o rozdělení desítek milionů - to nezpochybňuji. Možná by bylo ještě poctivé, aby zaznělo, protože já to z hlavy nevím, kolik je dneska rozpočet Karlovarského kraje a kolik je přibližně rozpočet Ústeckého kraje, abychom věděli, jestli to navýšení je o 5 %, 10 %, 15 % nebo o kolik těch peněz je víc. Já myslím, že to číslo bude spíš nižší než vyšší.

A za sebe jen zopakuji: mrzí mě, že jste zapomněli na ten třetí kraj, který je postižen útlumem těžby, protože na rozdíl od poslanců z Ústeckého a Karlovského kraje - já rozumím tomu, že tady vůbec nehraje roli, kdo je ve vládní, či opoziční lavici - pro nás ostatní z dvanácti krajů je to hlasování ještě těžší než pro ty z těch dvou krajů, pro ně je to v zásadě jednoduché. Tomu já rozumím. Ale pro nás ostatní je to hlasování o mnoho těžší než pro kolegyně a kolegy z těchto dvou krajů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan senátor. Pak mám v obecné rozpravě přihlášeného elektronicky - a má přednost - pana poslance Krejzu a z místa pana poslance Pávka. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Miroslav Balatka: Děkuji za slovo. Já bych jenom rád zareagoval na mé dva předřečníky. Nejdřív na pana poslance Luzara (správně Stanjuru). Moc mě mrzí, co tady říkal. Tady nejde o to, že bychom zapomněli na Moravskoslezský kraj. Jak všichni víme, v Moravskoslezském kraji se netěží hnědé uhlí, ale těží se tam černé uhlí, a poplatek za vydobytou těžbu se samozřejmě platí i za černé uhlí. Nicméně v Moravskoslezském kraji 75 % z tohoto poplatku končí v regionálních rozpočtech, to znamená v rozpočtech obcí, a pouze 25 % z těchto peněz odchází do státního rozpočtu. V tomto je ten nepoměr. To znamená, my jsme na nic nezapomněli. My jsme nezapomněli na Moravskoslezský kraj, logicky - ten už je vyřešený. (S úsměvem.) My jsme řešili hnědé uhlí, kde právě ten poměr - a mluvil jsem tady o tom na počátku - je přesně obrácený, to znamená, že 33 % dostanou obce a 67 % končí ve státním rozpočtu. To bych jenom rád zareagoval na pana Stanjuru.

A potom co tady říkal pan poslanec Luzar ohledně účelové vázanosti té platby. Samozřejmě jsme o tom přemýšleli, jestli má smysl nějakou účelovou vázanost těchto prostředků dělat nebo nedělat, protože v současné době je 40 % z těch prostředků. Nakonec jsme zjistili, že se jedná o tak malé objemy, jsou to řádově desítky milionů korun, že účelová vázanost nám přišla (jako) ne úplně šťastné řešení. Nicméně kraje mají své priority, mají své volené zástupce, znají situaci a ví, kde peníze nejlépe použít. Proto jsme nakonec účelovou vázanost do tohoto návrhu nezahrnuli. Já si myslím, že bychom možná měli krajům více věřit s tím, že znají potřeby svých regionů a svých občanů a ví nejlépe, kam tyto prostředky nainvestovat. Znovu opakuji, nejedná se o nějaké velké peníze, jsou to řádově desítky milionů korun.

Jenom ještě doplním, zaznělo tady z úst pana ministra, že v roce 2019 148 milionů šlo na sanaci těžby nebo na podpůrné projekty v rámci pomoci krajům. Podle našeho návrhu by až 210 milionů šlo těm krajům, to znamená těm samotným krajům to pomůže v daleko větším objemu než v současné době, a proto taky tento návrh navrhujeme a proto si myslím, že je dobré ho schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Procházková. - Ruší to, přihlásila se do obecné rozpravy, takže teď vystoupí pan poslanec Krejza.

 

Poslanec Karel Krejza: Milé kolegyně, milí kolegové, hlavně z Ústeckého a Karlovarského kraje. Je pravda, že ty částky jsou marginální z hlediska státního rozpočtu, nicméně vzhledem k situaci třeba v ústeckém regionu, který samozřejmě znám nejlépe, každá takto volná koruna nesmírně rozpočtu pomůže. Po předchozích vládách tam musí koneckonců i hejtman, kterého dobře znáte, řešit spolu s námi mnoho problémů. Autobusová doprava 900 milionů plánovaných, letos minus 600, a takhle bychom mohli pokračovat. 180 milionů - 140 milionů korun jsou volné zdroje, které by kraji nesmírně pomohly, samozřejmě i Karlovarskému.

Předpokládám, že všichni, kteří mají k těmto dvěma krajům - a je mně líto, že se zapomnělo na ten Moravskoslezský, ale já myslím, že to kolegové z Moravskoslezského kraje pochopí - budou hlasovat pro tuto jednoduchou novelu, která opravdu nemá žádný vliv na státní finance, ale velmi významný vliv na krajské finance, a bylo by mi velmi líto, kdyby i zde sedící hejtman Moravskoslezského kraje své kolegy ze strukturálně postižených regionů nepodpořil. Takže vás o to žádám. Opravdu marginálie, která nám v Ústí a v Karlových Varech velmi pomůže.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Procházková v rozpravě, připraví se pan poslanec Pávek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo. Dobrý den všem. Víte, pan senátor Balatka mně volal a žádal mě o mé stanovisko. Já jsem mu řekla, že principiálně nejsem proti, určitě. Problém je ale úplně někde jinde. Víte, já jsem byla na zastupitelstvu Karlovarského kraje - jako poslankyně, nejsem krajská zastupitelka. Zastupitelstvo zavázalo své poslance, aby hlasovali pro tento návrh. Podotýkám, že nás tedy nemají co zavazovat. Pan senátor Balatka je krajský zastupitel, a když se hlasovalo o rozpočtu pro tento rok, ten rozpočet je minusový na rozdíl od rozpočtu, který připravilo minulé zastupitelstvo, kde jsem byla zastupitelka, a ten byl vyrovnaný. A já se zeptám na jednu věc. Můžete se mi, pane senátore, zavázat, že peníze, které bychom získali, by byly opravdu využity za tímto účelem? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP