Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Adéla Šípová

Schůze: 88, 104

88. schůze (26. 2. 2021)

4. Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1153/2/ - vrácený Senátem
část č. 48 (26. 2. 2021)

104. schůze (25. 5. - 18. 6. 2021)

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 908/2/ - zamítnutý Senátem
části č. 135-136 (1. 6. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP