Středa 22. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

11.
Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Poprosím pana předsedu volební komise, poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo, je to vaše.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Teď už to bude stručné a krátké, kolegyně, kolegové. My v tuto chvíli nemáme naplněné lhůty, nebyly tedy zatím podány nominace. Velké poděkování kolegům z volební komise. Teď jsme se rychle sešli u klavíru, abychom vás nezdržovali.

Takže volební komise přijala usnesení, kde stanovuje lhůtu na podání návrhů na ty takzvané nominace dnes do 18.30 hodin - opakuji, dnes do 18 hodin 30 minut prosím podat návrhy na místopředsedy Poslanecké sněmovny. Volební komise se sejde dnes v 19 hodin a ty návrhy projedná.

V tuto chvíli víc nemůžeme udělat a já vás, pane předsedající, z tohoto důvodu prosím o přerušení tohoto bodu do doby naplnění zákonných lhůt. K volbě bude možné přistoupit po 24 hodinách, předpokládám tedy v pátek dopoledne. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo, a tomuto návrhu samozřejmě vyhovím.

Dalším bodem by byl počet ověřovatelů Poslanecké sněmovny. Ověřovatelé samozřejmě mohou ověřovat celou schůzi i zpětně, takže po konzultaci s legislativou navrhuji, abychom tímto bodem skončili. Přerušíme schůzi do pátku - a převažovala vůle v 9 00? Nemá-li tedy proti tomu nikdo z předsedů námitky? (Rozhlíží se.) Tak přerušuji tuto schůzi a budeme pokračovat v pátek v 9 hodin bodem číslo... 12? Ne, tím přerušeným - 11.

Ještě se hlásí pan předseda?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já tedy prosím volební komisi v 19 hodin do místnosti číslo 23. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás ještě chci informovat, že poslanecké průkazy budou vydávány od 9 hodin až do vydání u prezence v předsálí, když jsme se takhle dneska domluvili. (Dotazy mimo mikrofon.) V pátek. V pátek, já jsem to říkal.

Děkuji vám a přeji vám příjemný zbytek večera. A ještě jednou děkuji.

 

(Jednání skončilo v 17.28 hodin.)

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 16:49.
Přihlásit/registrovat se do ISP