(13.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Paní Lucie Šafránková. (Slibuji.)

Paní Karla Šlechtová. (Slibuji.)

Pan Lubomír Španěl. (Slibuji.)

Pan Julius Špičák. (Slibuji.)

Pan David Štolpa. (Slibuji.)

Pan Dan Ťok. (Slibuji.)

Pan Petr Třešňák. (Slibuji.)

Pan Karel Tureček. (Slibuji.)

Pan František Vácha. (Slibuji.)

Paní Kateřina Valachová. (Slibuji.)

Pan Vlastimil Válek. (Slibuji.)

Pan Jiří Valenta. (Slibuji.)

Paní Helena Válková. (Slibuji.)

Pan Jiří Ventruba. (Slibuji.)

Pan Ondřej Veselý. (Slibuji.)

Pan Radovan Vích. (Slibuji.)

Paní Jana Vildumetzová. (Slibuji.)

Pan Adam Vojtěch. (Slibuji.)

Pan Jan Volný. (Slibuji.)

Pan Lubomír Volný. (Slibuji.)

Pan Radek Vondráček. (Slibuji.)

Pan Ivo Vondrák. (Slibuji.)

Paní Miloslava Vostrá. (Slibuji.)

Pan Petr Vrána. (Slibuji.)

Paní Veronika Vrecionová. (Slibuji.)

Pan Marek Výborný. (Slibuji.)

Pan Tomáš Vymazal. (Slibuji.)

Pan Rostislav Vyzula. (Slibuji.)

Pan Jan Zahradník. (Slibuji.)

Pan Lubomír Zaorálek. (Slibuji.)

Pan Radek Zlesák. (Slibuji.)

Pan Pavel Žáček. (Slibuji.)

Pan Jan Bartošek. (Slibuji. Veselost v sále.)

Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Prosím, posaďte se. Chtěl bych poděkovat panu poslanci Vojtěchu Filipovi. Pro úplnost se vás, paní poslankyně a páni poslanci, táži, zda všichni z vás složili slib. Pokud se nikdo nehlásí, mohu konstatovat, že poslanecký slib bez výhrad složili všichni přítomní poslanci. Tím končím bod č. 2.

 

Dalším je bod

 

3.
Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny
a o volbě jejích funkcionářů

Zde si vyslechneme informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů. Seznam členů volební komise podle jejich členství v poslaneckých klubech vám byl rozdán na lavice. Žádám zvoleného předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nám představil její členy. Prosím členy volební komise, aby při čtení svého jména povstali, a poté nás předseda volební komise bude informovat o výsledku prvního jednání komise. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a páni poslanci, kolegyně a kolegové, přeji vám dobré odpoledne.

Dovolte mi, abych před vás předstoupil jménem prvního zvoleného orgánu Poslanecké sněmovny, tedy volební komise. Vám nováčkům bych se rád také v jedné větě představil. Jak už bylo řečeno, mé jméno je Martin Kolovratník, měl jsem tu čest být předsedou volební komise i v předchozím volebním období. Věřím, že pracovala efektivně, férově a vyváženě vůči všem politickým subjektům ve Sněmovně. Chci vyslovit přání, aby komise stejně pracovala i v tomto volebním období. Se všemi z vás se těším na spolupráci.

Nyní informace, které mám pro vás připravené oficiálně jako výstup z této volební komise. Konstatuji, že v souladu s bodem 2 a 3 článku 1 volebního řádu Poslanecké sněmovny se dne 14. listopadu 2017 sešla skupina poslanců, takzvaná iniciační skupina delegovaná poslaneckými kluby na základě parity, a ustavila pod vedením poslance Jiřího Dolejše z návrhů poslaneckých klubů volební komisi podle zásady poměrného zastoupení v počtu 19 členů.

Jak už avizoval pan předsedající, nyní poprosím, budu představovat jednotlivé zvolené členy komise, aby po přečtení svého jména povstali, aby Sněmovna věděla, kdo je bude po celé volební období provázet volbami. Členy volební komise budu představovat v abecedním pořadí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP