(13.50 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Jedná se tedy o následující poslance: Stanislav Berkovec za hnutí ANO, Alexander Černý za KSČM, Petr Dolínek za sociální demokracii, Dominik Feri za TOP 09, Stanislav Fridrich za ANO, Jakub Janda za ODS, Monika Jarošová za SPD, Martin Kolovratník - moje osoba, dále Barbora Kořanová za ANO, Věra Kovářová za STAN, Vojtěch Munzar za ODS, Patrik Nacher za ANO, Ondřej Polanský za Piráty, dále kolega Jan Pošvář, také za Piráty, pánové jsou v jedné lavici, tak máme o nich přehled, Pavel Pustějovský za ANO, Petr Sadovský, také za hnutí ANO, Lucie Šafránková za SPD, Helena Válková za hnutí ANO a konečně Marek Výborný, nominován KDU-ČSL.

Takto ustavená volební komise, je tedy 19členná, zasedla poprvé minulý týden ve středu 15. listopadu 2017. Předsedou volební komise zvolila Martina Kolovratníka, místopředsedkyní paní poslankyni Moniku Jarošovou za SPD a v tuto chvíli má zvolené také dva ověřovatele, poslance Stanislava Berkovce a Jana Pošváře.

Dále bych vás rád informoval o tom, že skupina poslanců, ta iniciační skupina pověřená ustavením volební komise, dne 14. listopadu jednomyslně schválila návrh, aby Poslanecká sněmovna vzala na vědomí ustavení volební komise Poslanecké sněmovny, a to pro volby konané touto Sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny po celé volební období, tedy po celé osmé volební období. Je to v souladu s § 47 odst. 2 jednacího řádu a dále článku 1 bod 7 volebního řádu.

Nyní bych tedy chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, aby hlasováním přijala usnesení, v němž bere na vědomí ustavení volební komise Poslanecké sněmovny, a to pro volby konané na ustavující schůzi Sněmovny i pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny v osmém volebním období.

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. K této věci otevřu rozpravu, nicméně chci vás ještě upozornit, že podle § 116 odst. 2 našeho jednacího řádu bere Sněmovna ustavení komise na vědomí, tzn., že v rozpravě není možné navrhovat jiné členy.

Usnesení, které je navrženo, zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí ustavení volební komise Poslanecké sněmovny, a to pro volby konané na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny a pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny v osmém volebním období, v tomto složení - a bude připojen seznam.

Nyní tedy zahajuji rozpravu a zeptám se, zda si někdo přeje vystoupit. Pokud ne, tak rozpravu končím.

Přistoupíme tedy k prvnímu hlasování na této schůzi. Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, aby bylo jasné, kolik je přítomných v sále, a budeme tedy hlasovat. Usnesení jsem přečetl.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Aha, tak toto hlasování prohlašuji za zmatečné vzhledem k tomu, že nefunguje hlasovací zařízení u paní poslankyně Vildumetzové. Poté, co dojde k nápravě, tak budeme hlasování opakovat.

 

Je to v pořádku, takže budeme hlasovat ještě jednou o tomto návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to tedy hlasování číslo 2. Přihlášeno je 198, pro 194, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Tím mám za to, že jsme vyčerpali všechno z bodu číslo 3, takže ho končím.

 

Otevírám bod

 

4.
Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů

Poslanecká sněmovna v souladu se svým jednacím řádem jako první zřizuje mandátový a imunitní výbor, který má mj. za povinnost přezkoumat, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni.

Podle § 115 odst. 2 našeho jednacího řádu se výbory Poslanecké sněmovny ustavují podle zásady poměrného zastoupení. Nemám informaci o tom, že by došlo k nějaké dohodě na úrovni předsedů poslaneckých klubů, tudíž rovnou otevřu rozpravu a zeptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Kolegyně a kolegové, dobrý den. Předsedové poslaneckých klubů se pokoušeli dohodnout, nicméně padaly různé návrhy, co se týká počtu členů mandátového a imunitního výboru, a asi nejlepší bude, když to bude nějaký průměr z více volebních období. Byli jsme zvyklí na to, že jsme tady měli 11 členů mandátového a imunitního výboru, byli jsme zvyklí, že jsme měli o něco málo více, 13, 15, já tedy navrhuji v této chvíli, aby mandátový a imunitní výbor měl 13 členů. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji. Hlásí se pan předseda Faltýnek, potom pan předseda Chvojka, potom pan předseda Farský.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové. Já jsem poslal zhruba před 14 dny písemně návrh na ustavení počtu členů mandátového a imunitního výboru v počtu 11. Chtěl bych tento svůj návrh stáhnout. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Takže vy stahujete návrh na 11? Rozumím tomu správně. Děkuji. Pan předseda Chvojka.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, za klub ČSSD navrhuji, aby mandátový a imunitní výbor měl 15 členů, tak jako tomu bylo v minulém funkčním období. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Pan předseda Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Vážené kolegyně a vážení kolegové, za klub Starostů a nezávislých bych chtěl navrhnout, aby mandátový a imunitní výbor měl členů 18.

Dovolím si krátké zdůvodnění. Pro Sněmovnu to neznamená nárůst nákladů, ale znamená to, že každý z poslaneckých klubů bude mít alespoň jednoho zástupce. Při čísle 15 dva z poslaneckých klubů nebudou mít zástupce a myslím si, že by to byla škoda, protože zároveň mandátový a imunitní výbor, jeho členové mají možnost nahlížet do žádostí o vydání a v tu chvíli by dva z klubů, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, tuto možnost neměly a byly by o ni připraveny. Žádám vás tedy o to, aby počet členů mandátového a imunitního výboru byl 18.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedající Jan Hamáček: Ano. Paní poslankyně Němcová, potom pan předseda Bartošek.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane řídící schůze. Vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, předstupuji před vás proto, abych vám vysvětlila, jak důležité je ustavení mandátového a imunitního výboru pro chod Poslanecké sněmovny.

Jako bývalá předsedkyně tohoto výboru, předsedkyně, která mu předsedala v minulém volebním období, považuji za naprosto zásadní pro demokratický chod demokratického parlamentu, aby v takovém výboru byly zastoupeny všechny politické strany. Základním důvodem, proč to říkám, je to, že tento výbor jedná neveřejně. Vy, kteří jste zde noví členové, vezměte prosím v potaz to, že většina, nebo téměř všechny výbory zasedají veřejně a i v případě, jste-li malou politickou stranou s malým počtem poslanců, nedojde-li na vás podle toho klíče obsazení ani jednoho křesla v některém výboru, na to veřejné jednání můžete vyslat jiné poslance nebo oni tam mohou chodit sami podle svého rozhodnutí, nemohou hlasovat, ale všechny informace, všechny materiály mají k dispozici. Můžete tam poslat i stranické experty na dané téma a i oni ty informace budou mít a budou moci informace přenést do vašich poslaneckých klubů a budou pro vás moci být nějakým vodítkem, jak máte postupovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP