(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

 

Předsedající Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážení členové vlády, je 15.30 hodin, budeme tedy pokračovat. Mám zde dvě přihlášky s přednostním právem - pan předseda Chvojka, potom pan předseda Kováčik.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, my jsme jako klub ČSSD zasedli a chceme stáhnout náš původní návrh na to, aby měl mandátový a imunitní výbor 15 členů. Nakonec se přikláníme k tomu, aby v mandátovém a imunitním výboru byly zastoupeny všechny strany právě z toho důvodu, že mandátový a imunitní výbor je jedinečný v tom, jak funguje. Je to výbor, který funguje neveřejně. Je pravda, že i ti zástupci nejmenších stran by měli mít informace o tom, co se na daném mandátovém a imunitním výboru zrovna probírá.

Chtěl bych jenom upozornit, že to je výjimka z toho, co jsme si řekli, že jinak co se týče toho pravicového takzvaně demokratického bloku by oni tam samozřejmě zastoupení měli, v tom mandátovém a imunitním výboru, protože pokud vystupují jako blok, tak tam zastoupení je. Tak my nyní ustoupíme a splníme jejich přání, to znamená, ať jsou tam zastoupeny všechny strany. Ale je to jenom výjimka. Příště už budeme brát Demokratický blok jako blok, který vystupuje jako blok. Děkujeme.

 

Předsedající Jan Hamáček: Pane předsedo Stanjuro, to byla faktická? Nic, dobře. Tak pan předseda Kováčik a potom pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dneska je to tady, kolegyně a kolegové, samý blok. Já bych rád odblokoval to jednání, protože mám pocit, že z věcného domlouvání se dostáváme do roviny, která ten hlavní cíl, který má dnešní v uvozovkách zaměstnání splnit, poněkud odsouvá. Abych tedy odblokoval celou tu situaci, napomohl tomu, aby naše ctihodné shromáždění mohlo pokračovat dále v plnění úkolů, které má před sebou v programu této schůze, modifikuji svůj návrh ze 13 členů mandátového a imunitního výboru na 19. Berte tedy 19 členů mandátového a imunitního výboru jako návrh KSČM. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl podpořit také ten návrh po poradě v našem klubu na 19 členů. Nicméně já jsem si konečně přečetl stanovisko toho čtyřbloku, které není pouze pro tuto schůzi, to je v podstatě společný postup pro celé čtyřleté volební období. (Hlas z pléna: Pro volby.) Pro volby, ano pro volby. A při tomto postupu by byl možný i 17členný mandátový a imunitní výbor, kdyby v podstatě blok ODS, KDU, TOP a STAN měl čtyři, jsou to čtyři subjekty a měly by čtyři zástupce. Ale přikláníme se k tomu návrhu, který tady přednesl kolega Kováčik na 19 členů mandátového výboru. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak aby bylo úplně jasno - až budeme potřebovat tiskového mluvčího, tak si někoho najdeme v Demokratickém bloku a nebude to Jaroslav Faltýnek. Ale my ho nepotřebujeme, protože jednací řád je úplně jednoduchý. Já jsem ten dokument odevzdal předsedovi volební komise. Je to sdružení podle článku 7 přílohy číslo 2 jednacího řádu za účelem voleb na ustavující, případně druhé schůzi, protože na první, ustavující schůzi nestihneme naplnit výbory, ani nemůžeme stihnout ze zákona. Tak nám tady neříkejte, na jak dlouho to je nebo ne, nechte to na nás. Je to za účelem, tak jak je to přesně popsáno, voleb do vedení Poslanecké sněmovny a ustanovení výborů, komisí a delegací. Pokud to bude všechno dobře, tak to budeme mít velmi rychle hotovo. Ale jsem rád, že už jsem neslyšel, jako už jsem slyšel tolikrát a vždycky jsem tu ruku dal zpátky - já si pamatuji dobu, kdy byly takzvané iniciativy a takzvaně nezávislí. Takže to není žádný takzvaný bok. Je to sdružení klubů za účelem voleb podle jednacího řádu. Takže takzvanému tiskovému mluvčímu tohoto bloku vzkazuji: Nepotřebujeme tiskového mluvčího, nebudete to ani vy, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího.

 

Předsedající Jan Hamáček: Ještě vidím přihlášku pana poslance předsedy Farského a ještě pan předseda Michalík.

 

Poslanec Jan Farský: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já stahuji svůj návrh na 18členný mandátový a imunitní výbor a chtěl bych poděkovat, že argumenty, které tady zazněly, byly vyslyšeny a že se názor, tak jak byl předem dohodnut, podařilo změnit. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Michalík.

 

Poslanec Jakub Michálek: Pane předsedající, já se jmenuji Jakub Michálek, jenom pro zápis. (Předsedající: Já se omlouvám.)

Chtěl jsem se zeptat, jaké jsou ty důvody, proč tedy je nyní předkládán na základě jednání, které probíhalo tak, že přišly návrhy na 11, 13 a 15 členů, proč výsledek není v tomto rozmezí, ale někde úplně mimo - je 19 členů. Mě by zajímalo, jaké je rozumné, logické odůvodnění tohoto návrhu (šum v sále), protože jediné logické vysvětlení, které já jsem našel, je, že se zvyšuje relativní zastoupení členů ANO ve výboru oproti našemu návrhu na 18 členů. Takže z tohoto důvodu my trváme jako klub na těch 18 členech, protože tento kompromis nemá jiný smysl než zvýšit počet členů hnutí ANO v tomto výboru. Protože když se podíváte na tu tabulku, tak při 18 členech má hnutí ANO 7 členů a při 19 členech má hnutí ANO 8 členů. Čili zase se přišlo s tím, že je to nějaká číselná manipulace, která vyhovuje hnutí ANO. Podle mého názoru bychom se měli řídit těmi návrhy, které tady byly předneseny, a pokud STAN svůj návrh stahuje, jenom že to takhle jakoby "vydýlovali" za to, že tam ANO bude mít o jednoho člena víc, tak my budeme trvat na tom původním návrhu na 18 členů výboru. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Dobře. Takže já ten váš návrh registruji. Pokud se nikdo dál nehlásí, tak rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že - a prosím, abyste mě případně kontrolovali... První návrh padl z úst pana poslance Kováčika - 13, ten byl později modifikován na 19. Pan poslanec Chvojka navrhoval 15, tento návrh byl stažen. Pan poslanec Farský navrhoval 18, tento návrh byl stažen. A pan předseda Michálek - ještě jednou se omlouvám - navrhl 18. V tom případu budu postupovat tak, že za základní návrh vezmu 19 - to je to, co přednesl pan předseda Kováčik, protože to přednesl dříve než pan předseda klubu Pirátů, a počet 18 vezmu jako protinávrh proti návrhu pana poslance Kováčika. Takto o tom budeme hlasovat.

Je s touto procedurou souhlas? Pan předseda Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pane předsedající, já nezpochybňuji váš postup, ale měli bychom postupovat podle § 72 odst. 2 - když je podáno více návrhů, kde se liší jenom číslem, tak by mělo být orientační hlasování.

 

Předsedající Jan Hamáček: To je orientační hlasování. Já jsem ho měl připravené na počet návrhů tři a více. Pokud je pouze návrh a protinávrh, tak si myslím, že to můžeme zvládnout takto. Ale nebráním se tomu. Netrváte na tom. Takže je souhlas s tím, že budeme postupovat tak, že budeme hlasovat o protinávrhu a potom o původním návrhu. Děkuji.

 

V tom případě budeme hlasovat nejprve o protinávrhu klubu Pirátů, to znamená: Poslanecká sněmovna zřizuje mandátový a imunitní výbor a stanoví počet jeho členů na 18. Je jasné, o čem hlasujeme?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 4. Přihlášeno je 199, pro 56, proti 100. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o původním návrhu, který zní: Poslanecká sněmovna zřizuje mandátový a imunitní výbor a stanoví počet jeho členů na 19.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 5. Přihlášeno je 199, pro 184, proti 19. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme návrh usnesení schválili. Končím tím bod číslo 4. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP