(14.40 hodin)

 

Předsedající Jan Hamáček: Mám tady dvě faktické poznámky a několik řádných. Takže pustím faktické. První pan vicepremiér Bělobrádek. Potom pan poslanec Pikal fakticky a pak pan poslanec Benda, Bartošek a další s řádnými přihláškami.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, ve volební komisi jsou zastoupeni všichni. Je to logické. Je to kvůli volbám. Proč to nemůže být v mandátovém a imunitním výboru, když tam můžou být citlivé věci, aby tam měli zástupce všichni? Tam nejde o nějakou odbornost. Tam jde přeci o citlivé věci. Já tomu nerozumím. Jestli je někdo schopen mně vysvětlit, proč ve volební komisi můžeme mít zástupce všech klubů a proč v mandátovém a imunitním výboru nemůžeme. Já už jsem o tom mluvil a znova se na to ptám. U těch voleb je to jasné. A myslím, že to stejně tak jasné je přeci u té kontroly, která je v mandátovém a imunitním výboru. Nevidím v tom rozdíl.

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Pikal fakticky.

 

Poslanec Vojtěch Pikal: Děkuji. Mně tedy přijde zvláštní, že my Piráti tady máme vykládat ten zákon, ale asi je to potřeba. Takže jak to reálně probíhá podle toho zákona. Stanovíme si tedy počet členů výboru. Každý klub potom má nějaký odhad, kolik členů výboru na něj připadá. Ovšem ty kluby se můžou sloučit. Můžete si k sobě připojit nějaké nezávislé poslance, kdyby se vyskytli do té doby. A podle počtu, kolik těch lidí je v klubu nebo v té frakci, která to podává společně, se určuje volební číslo. Podle toho volebního čísla se vypočítá, kolik na kterou frakci připadá mandátů v daném výboru. Pokud by tam byly zbytky, to číslo se automaticky zvětšuje podle zákona. S ním se vůbec nebavíme o jménech. Pokud jsou tam stále zbytky, což se může stát, máme zvláštní situaci, že dvě dvojice klubů mají stejný počet mandátů, takže ta volební čísla jsou často stejná, k těm zbytkům dochází často, znovu se to zvyšuje. A pak teprve, až je to stanoveno tak, že tam nejsou žádné zbytky pro ty mandáty, že lze rozdělit všechny pozice jasně, tak se vezmou ty očíslované seznamy a svrchu podle těch seznamů očíslovaných se přidělují ty mandáty.

To je zákon. To je můj názor právního laika. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Pan poslanec Benda s řádnou přihláškou. Potom pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Marek Benda: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, nečekal jsem, že budu na první schůzi vystupovat. Ale ukázalo se, že jednací řád je opravdu problém a budeme se ho muset skutečně začít učit.

Komise, resp. výbory musí být ustaveny na základě zásady poměrného zastoupení. Žádná představa předsedy volební komise, že se dá tady hlasovat o tom, že předloží 16 jmen a z nich se 13 vybere - je prostě absolutně nemyslitelná a je v absolutním rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Psali jsme ho tak proto, aby vždycky všechny kluby měly zastoupení podle svého výběru. Říkám podle svého výběru. A bylo to po slovenských zkušenostech, kdy vítězné hnutí Vladimíra Mečiara po jedněch volbách vyhnalo opoziční politiky (nesroz.) do výboru pro životní prostředí, nikoliv tam, kam si přáli. Proto se výbory ustavují na základě zásady poměrného zastoupení a jinak to býti nemůže. Takže nemůžeme hlasovat. To je první poznámka.

K tomu, co říkal pan kolega Pikal. Má hlubokou pravdu, ale jenom v některých číslech. Tam je problém, že se, ano, stanoví se to směrné číslo a písmeno c) jasně říká, jak se rozděluje. Pokud má někdo půlku... pokud má někdo zbytek, přidělí se tomu, kdo má větší zbytek. Pokud ty zbytky jsou stejné, přidělí se většímu klubu. Tam je stále ještě jasno. Jediný problém vzniká v situaci, kdy stejný zbytek zůstává pro dva kluby, které mají stejné číslo, což je přesně dnešní situace, situace Pirátů a SPD, která je neřešitelná. A pak ten, kdo navrhne - ten, kdo navrhne. A je mi líto, že to je pan kolega Kováčik, který je jinak tady poměrně zkušeným matadorem, který navrhne vchod do neřešitelné situace a pokouší se tím zablokovat jednání Poslanecké sněmovny, tak jak bylo řečeno. Buď se prostě nepodíval na ta čísla, nebo jeho snahou je zbořit jednání Poslanecké sněmovny. Protože opravdu to nemůže dopadnout podle zákona jinak, než že přijde volební komise ve středu, řekne "třináct se rozdělit nedá a navrhujeme čtrnáct". A o tom musí Poslanecká sněmovna zřejmě znovu hlasovat.

Takže prosím pana kolegu Kováčika, aby svůj návrh stáhl a neblokoval dál jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Předsedající Jan Hamáček: Kolega Bartošek byl přihlášený řádně, takže nemusí uplatňovat faktickou. Jenom kolegu Bendu upozorňuji, že čtrnáct je stejný problém jako třináct. Takže tím pádem je tam také jeden a půl. Prosím pana místopředsedu... pardon, pana poslance Bartoška a předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL. Já si na ty nové tituly ještě nejsem schopen zvyknout. (S úsměvem.) Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Já vám děkuji za slovo. Tak jak sleduji probíhající diskusi, připadá mi poněkud nedůstojné, abychom tady diskutovali o tom, zda máme mít třináct, patnáct nebo kolik členů. To skutečně mělo být domluveno před ustavující schůzí. A z toho důvodu dávám procedurální návrh, abychom přerušili jednání Poslanecké sněmovny do té doby, než bude napříč poslaneckými kluby vydiskutován počet, nebudeme se o tom handrkovat na plénu, a poté bude připraven návrh, o kterém dáme hlasovat. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Mám to brát jako procedurální návrh? Já o tom samozřejmě nechám hlasovat. Jenom prosím pana poslance Bartoška, aby tedy přesně zformuloval tu podmínku. A já jenom upozorňuji, že to... Jenom pane kolego upozorňuji, že pokud to takto odhlasujeme, tak přerušíme ustavující schůzi Sněmovny do doby, než se všech devět klubů na něčem shodne, a dáme tím možnost jednomu klubu zablokovat ustavující schůzi Sněmovny. (S úsměvem.) Ano.

 

Poslanec Jan Bartošek: V tom případě dávám procedurální návrh přerušit jednání Poslanecké sněmovny do středy do devíti hodin ráno. A do té doby ať se domluví předsedové poslaneckých klubů na tom, jaký stanoví počet... (Rozruch v sále.) Já jsem dal procedurální návrh a chci, aby o něm bylo dáno hlasovat bezprodleně. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Je tady avízo poslaneckého klubu ANO na přestávku, ale procedurální návrh se hlasuje bez rozpravy. To znamená, já nemohu dát slovo panu předsedovi Faltýnkovi.

 

Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu, který přednesl pan předseda Bartošek, a to je na přerušení schůze do středy 22. do devíti hodin.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 3. Přihlášeno je 198, pro 50, proti 129. Tento návrh přijat nebyl.

 

Já prosím pana předsedu Faltýnka... Úplně správně by to mělo být tak, že teď byl s faktickou poznámkou pan ministr Pelikán. Pokud si ji přeje uplatnit, tak mu dám prostor. A pak dám slovo panu předsedovi Faltýnkovi.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, to je skutečně technická otázka. Chtěl bych poprosit představitele toho bloku, zda by nám jasně řekli, zda ten blok chtějí použít jako blok pro účely výpočtu toho poměru, nebo ne. Nám v tom nebylo úplně jasno. Ono je to důležité z hlediska těch možných počtů. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Tak. Pan předseda Faltýnek s přednostním právem... Ale teď jste přihlášen vy, pane předsedo. Tak buď nám něco řeknete, nebo stáhněte přihlášku.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Takže pan předseda Stanjura nechce odpovídat. Takže já bych poprosil o přestávku na náš klub v trvání třiceti minut. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Třicet minut. To znamená, sejdeme se v 15.20... Já bych to, pokud dovolíte na 15.20 hodin. Nebo třicet, pane předsedo? Pane předsedo Faltýnku? Stačí 15.20? 15.30. Dobrá. V tom případě se sejdeme v 15.30 hodin. Do té doby přerušuji jednání.

 

(Jednání přerušeno ve 14.49 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP