(15.50 hodin)

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Mně to nedá na to nereagovat.

Pane předsedo Kolovratníku - vaším prostřednictvím (k předsedajícímu) - nejste tady tři hodiny. Máte za sebou jedno volební období jako předseda volební komise. To si s námi hrajete? Vždyť přece minimálně počet místopředsedů na návrh předsedy Poslanecké sněmovny stanoví. Vy tady střílíte od pasu termíny, lidmi, je to stejně nepřipravené jako mandátový a imunitní výbor.

Doba se holt mění, ano, budeme muset být ve střehu, zda si zástupci hnutí ANO neuzpůsobují volební řád dle své představy a potřeb a zda nebudou zkoušet, co všechno jim Poslanecká sněmovna bude ochotna tolerovat a pustit. Ale tímto svým chováním jasně demonstrujete neúctu k základnímu dokumentu této Poslanecké sněmovny, vaši nepřipravenost a amatérské chování a v konečném důsledku jste jeden z těch, kteří poškozují jméno Poslanecké sněmovny, a opět to jde za hnutím ANO.

 

Předsedající Jan Hamáček: Pan předseda volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. To jsem si dal, že jsem s tím návrhem nebo nápadem přišel. Mrzí mě reakce pana kolegy Bartoška. Myslím, že jsme spolu doposud měli korektní vztahy a proti takto příkrému hodnocení se musím ohradit.

Kolegyně a kolegové, možná jsem nebyl správně pochopen. Já jsem nechtěl žádným způsobem ohnout nebo změnit dohodu, která vznikla, tu citlivou dohodu, která vznikla na volební komisi. Teď se obracím na pana poslance Munzara. Nebylo to myšleno tak, že jsme se nedohodli, že si vymýšlím. Ano, dohodli jsme se, takže místopředsedy dnes nebudeme vyhlašovat. Pravda je - to nemohu nijak zpochybnit a nechci ani ohýbat nebo zkoušet, kam až to bude možné, jednací řád a vaši vůli v tom smyslu, že já sám o sobě si teď nějakou lhůtu vyhlásím. Koneckonců, jak už bylo citováno panem předsedajícím v souladu s legislativou, nemám od vás, od komise, k tomu v tuto chvíli pověření.

Jen na vysvětlení, to byl můj návrh, který jsem vám chtěl dát, kolegyně a kolegové, ke zvážení. Klidně bychom o něm mohli hlasovat a rozhodnout se hlasováním, ale pokud není ta vůle - a ty argumenty, které vy říkáte, já jim rozumím, nemám s tím problém a v tom případě beru to, co jsem říkal, zpět a prosím, ať už nezdržujeme další chod Sněmovny, zůstává tedy u toho v tuto chvíli - je to i v souladu s usnesením volební komise - platí lhůta do 17 hodin na předsedu Poslanecké sněmovny, dále na naplnění mandátového a imunitního výboru a konečně na ověřovatele Sněmovny. V 18 hodin se volební komise sejde a věřím, že i tam se dohodneme kolegiálně a džentlmensky na dalším postupu, abychom se tady nemuseli takto dohadovat.

Takže se omlouvám a děkuji za trpělivost a pozornost.

 

Předsedající Jan Hamáček: Ještě pan poslanec Pikal s faktickou poznámkou?

 

Poslanec Vojtěch Pikal: Já mám skutečně drobnost, která se netýká té ohnivé rozpravy teď, i když ta ohnivá rozprava možná dobře demonstruje, jaký je rozdíl mezi 18 a 19 mandáty v některých komisích a výborech. Já bych chtěl všechny kluby požádat, aby vzhledem k tomu, že tady vzniká nějaké slučování klubů, které může míchat s těmi počty, aby zvážily, že volební komisi dodají seznamy delší třeba o jedno nebo dvě jména, než je původní doporučení komise, protože pak se někdo rozhodne, že se rozloží nebo něco jiného, a bude to tak, že někomu tam nějaký člověk chybí. Takže doporučuji všem klubům, aby listy udělaly delší. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Ano. Pokud se do rozpravy nikdo dále nehlásí, tak rozpravu končím. Tím bych skončil i tento bod, ale ještě než tak učiním - já nechci svolávat poradu - prosím, aby mě poslouchali předsedové poslaneckých klubů včetně předsedy klubu ODS, jestli mohu poprosit o pozornost. Chci se dohodnout takto přes mikrofon, ať nesvoláváme poradu, kdy se máme ve středu sejít. Stačí devátá nebo desátá hodina? Desátá, desátá, desátá. Výborně. Děkuji za konstruktivní přístup.

Do uplynutí zákonných lhůt nemůžeme projednávat další body pořadu. Jednání schůze přeruším. Sejdeme se ve středu 22. listopadu v 10 hodin. Tím je tedy vytvořen prostor pro jednání poslaneckých klubů a volební komise. Přerušuji ustavující schůzi do 22. listopadu do 10.00 hodin.

 

(Jednání skončilo v 15.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP