(12.20 hodin)

 

Předsedající Jan Hamáček: Pan předseda Fiala, po něm pan předseda Kováčik a potom ještě pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, já jsem samozřejmě taky nechtěl vystupovat, ale reaguji na první vystoupení pana předsedy Faltýnka, protože některé věci je potřeba uvést na pravou míru.

Pokud jste skutečně zvolili metodu, že jednáte bilaterálně, tak tato metoda nevedla k úspěchu, resp. vy jste ji nedovedli ke konci, protože s námi, s Občanskou demokratickou stranou, jste skutečně vedli takové jednání, nicméně jsme se nedomluvili na definitivní podobě uspořádání Poslanecké sněmovny. Vy jste nás minulý týden k žádnému jednání nepozvali, my jsme nevěděli, jakou máte představu o uspořádání Poslanecké sněmovny, a takové jednání my nepovažujeme ani za úspěšné, ani za rozumně vedené. I na základě toho vznikl Demokratický blok, nazývejte si ho, jak chcete, ale je to sdružení poslaneckých klubů za účelem voleb na ustavující a dalších schůzích, nic více, nic méně, a s tímto Demokratickým blokem jsme vám opět nabídli jednání, a podle mě to bylo jednání, na kterém jsme se mohli domluvit na uspořádání Poslanecké sněmovny. Vy jste mně, tedy pan předseda Babiš, napsali, že na takové jednání nepřijdete, mně nezbývá než to respektovat. A chápu, že ani tam nemusíte chodit, protože dohodu o uspořádání Poslanecké sněmovny zjevně máte, má ji hnutí ANO s SPD a komunisty. Nemám jinou možnost než to respektovat, chápu, že jste se takhle domluvili, je to do jisté míry v pořádku, byť se mi to nemusí líbit, ale nehrajme si tady na to, že jste chtěli jednat se všemi, že jsme se mohli domlouvat, že my nejednáme, že respektujete výsledky voleb, že Poslanecká sněmovna bude uspořádána podle nějakých poměrných principů. No nebude. Rozhodli jste se, že se domluvíte s komunisty a SPD, máte většinu, můžete to tady všechno převálcovat. Tak to převálcujte, my to vezmeme, ale ušetřete nás těch pokryteckých řečí. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedající Jan Hamáček: Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. A to tedy já jsem chtěl vystupovat. (Smích v sále.) Protože prostě jednoduše nechci tady dál poslouchat ony nálepky stalinista, nedemokratická strana atd. atd. Ó, jaký zločin, předsedou mandátového výboru byl zvolen komunista a ještě k tomu stalinista! Fuj! A vy se s těmi komunisty bavíte o tom, aby tady ta Sněmovna začala makat. Makat, že? Neblábolit, že, pane předsedo Babiši. Fuj! Co je ještě fuj. Podle mého soudu vítěz voleb zve na jednání. Ne kdokoli jiný, byť k tomu má sebeušlechtilejší motivy atp. Takže holt je potřeba, aby jednal každý s každým. Dejme stranou ty nesmyslné dneska už nálepky, které patří do hluboké minulosti, přestaňme se tady pořád natahovat, a když už mluvíme o těch blocích, prosím, pojďme už zakleknout do bloků a hlasovat. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: To zcela jistě budeme moci, ale až po vyčerpání přihlášek. Paní poslankyně Válková, pan ministr Jurečka a potom pan vicepremiér Bělobrádek, stále faktické poznámky.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, chtěla jsem jenom upozornit jako členka mandátového a imunitního výboru na ten fakt, že jednání tohoto výboru jsou neveřejná podle jednacího řádu, a mě překvapuje, že někteří mnohem zkušenější kolegové tady operují, přinejmenším se tak vyjadřují, informacemi, které by neměly být předmětem jednání této Poslanecké sněmovny, a měli bychom zde projednávat a schvalovat, případně hlasovat pouze o usneseních, která jsou pro tyto účely podle jednacího řádu určena. Takže to je první moje poznámka.

Za druhé, viděla jsem, že jsem tady teď shodou okolností první žena, která hovoří, a jsem docela otřesená tou nekorektností, která se tady ozývá, a tím politizováním toho, co politické vůbec být nemusí, a připojuji se k těm, kteří chtějí už začít konečně ve Sněmovně pracovat. Já osobně si to velice přeji, abych v ústavněprávním výboru mohla projednávat návrhy, které nám budou předloženy a o kterých každý, kdo se do Sněmovny dostal, tvrdí, že jsou právě v jeho programovém prohlášení obsaženy. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedající Jan Hamáček: Pan ministr Jurečka.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Zaznělo to tady několikrát: pojďme pracovat, pojďme udělat dohodu, odblokujme ty věci. Já jsem dnes vlastně poprvé oficiálně nahlas slyšel pana předsedu poslaneckého klubu Faltýnka, jaký tedy má vítěz voleb představu, které výbory kterým politickým stranám budou v Poslanecké sněmovně podle počtu náležet. Nedozvěděl jsem se přesně rozdělení těch výborů podle jejich zaměření a názvů, nicméně bych vás tady chtěl opravdu požádat jako vítěze voleb: To, co jste slibovali před čtrnácti dny, prosím, naplňte to. Sezvěte všechny zvolené strany, které jsou v Poslanecké sněmovně, ideálně na úrovni předsedů poslaneckých klubů, k jednání a řekněte, jaká tedy bude představa, jaká bude ta dohoda, o které mluvil v pondělí pan poslanec Vondráček, prostřednictvím pana předsedajícího, jak to rozdělení bude vypadat. Před čtyřmi lety - pro vás všechny, kteří jste nově zvoleni - v tuto dobu jsme měli jasno o tom, které výbory, včetně obsazení i místopředsedů výborů, budou náležet kterým politickým stranám. A tuhle diskusi jsme si mohli ušetřit.

Tak já vás jenom vyzývám, pokud tedy tady neplatí to, co tady bylo zmíněno několikrát, že je tady koalice ANO, KSČM a SPD, a chápu, že taková koalice si může politicky rozhodnout, že bere většinu těch výborů a ten zbytek přiřkne těm zbývajícím opozičním stranám, což jsme před čtyřmi lety udělali jako koalice, ale ty opoziční strany to věděly s předstihem a ta dohoda prostě takováto byla. Tak já vás tady jenom vyzývám, když mluvíme o tom makání a o té práci - je takový problém, prosím pěkně, svolat jednu schůzku a tam si tyto věci dohodnout? Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Pan vicepremiér Bělobrádek a potom pan předseda Faltýnek. Stále faktické poznámky.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, prostřednictvím, pane předsedo, vaším, ano, souhlasím, pane předsedo Faltýnku, hlavně nelhat. Pan předseda Kalousek není předsedou Demokratického bloku, to není pravda.

Jinak bych chtěl říct, že mi z toho tedy vyplývá, protože my to dodnes nevíme, že KSČM nebude mít výbor, který je rozpočtový? Protože bylo deklarováno, že by ho měla mít. Nebo budou mít dva? Není mi to úplně jasné. Vy jste víceméně přečetl, že by měla mít jeden, tak v tom případě asi bude rozpočtový volný.

Co se týká nových tradic, myslím si, že hnutí ANO zavedlo mnoho nových tradic. Právě třeba jedna z nich je, že je zasedání Sněmovny a není jasno, jaký bude vůbec počet výborů. Při posledním jednání ještě nebylo jasné, jestli bude 18, nebo 17, pokud už je to jasné, tak já to jako předseda jedné z parlamentních stran nevím, protože mi to nebylo sděleno.

Co se týká vystoupení paní kolegyně Válkové, tak ony unikaly věci i z Bezpečnostní rady státu i možná prostřednictvím vašich členů.

Co se týká pohlaví, tak podle některých teorií je pohlaví pouze sociální konstrukt a já se teď zrovna můžu také cítit ženou, takže ono to je někdy složité.

A myslím si, že na půdě Poslanecké sněmovny nepolitizovat, tak já nevím, proč tady jste, než dělat politiku. Já myslím, že politika je v pořádku. To, co je něco jiného, je politikaření. A já si myslím, že to je přesně to, co předvádí hnutí ANO. Místo abychom měli skutečně už dávno vyřešeny tyto věci, aby se jednalo, aby hnutí ANO, tak jak slíbilo, sezvalo všechny poslanecké kluby a tam jsme se dohodli, tak k tomu dodnes nedošlo. Je to manažerské selhání a myslím si, že by se tady nemuselo tolik mluvit a mohli jsme už dávno volit, jednat a mohli jsme směřovat k ustanovení vlády. Jakkoli není ještě jasné, a to je také nová tradice (předsedající upozorňuje na čas), že se tady ustanovuje vláda, která nemá ani toleranci, ani podporu, ani většinu, což je tedy opravdu zajímavá tradice.

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Faltýnek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP