(15.50 hodin)

 

Poslanec Jan Bartošek: Vynikající. V tom případě přidám i své otázky. Mě by zajímalo, zda v případě volby místopředsedů podpoří kandidáty SPD a KSČM. Na to bych rád znal odpověď.

A ještě bych měl jednu poznámku. Možná jste slyšeli rozhovor Petra Pitharta. Mluvil velice krásně, jaká rizika s sebou nese menšinová vláda. A on tam velice hezky - doporučuji, abyste si to pustili - mluví o tom, že menšinová vláda je totiž obrovský korupční nástroj. Menšinová vláda totiž umožňuje, aby zbytek Poslanecké sněmovny vydírala např. přes pozice ve státní správě, přes realizaci programu a přes spoustu jiných věcí. A jedna z věcí, proč my opakovaně říkáme, že chceme, aby bylo zjevné, jaká je většinová vláda - a na tu má vítěz voleb právo a my ho plně respektujeme -, je to, že většinová vláda znamená stabilitu této země. A tato země, aby prosperovala, aby byla důvěryhodná před svými zahraničními partnery a především před svými zahraničními investory, potřebuje jasně říct, že bude a má tu snahu čtyři roky být stabilní zemí. Protože menšinová vláda v sobě zahrnuje obrovské množství nestability. I toto je zodpovědností vítězné strany před občany této země, aby zajistila stabilitu a bezpečí na čtyři roky, ke kterým získala mandát.

Můžete si stokrát tvrdit, že dnešní volba předsedy Poslanecké sněmovny nesouvisí s důvěrou a sestavováním případné vlády, a já vám říkám, že souvisí. Dnešní volba, to je totiž ten základní klíč k branám města. V okamžiku, když ty brány otevřete, tak potom už ty zámky jsou mnohem menší a umožníte drancování města. Tak to, vážené dámy a pánové, v realitě je. Tak to prostě je a spolu to souvisí. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Prosím pana ministra zemědělství a po něm pan poslanec Vondráček.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Já jsem velice rád, že vystoupil pan předseda Babiš. Toho si cením. Byl bych možná ještě raději, kdyby řekl něco konkrétnějšího ke své představě, jak tedy ten první pokus o sestavení vlády má promyšlen, protože nám jenom řekl, že sám neví, a to si myslím, že po pěti týdnech by stálo za to před Poslaneckou sněmovnou říci něco více k tomuto. Ale chápu, že není bod důvěra nové vlády.

Nicméně jsem také rád, že tady zazněly otázky - a mnoho z nich já mám také na srdci a budu rád, když pan poslanec Vondráček na ně odpoví. Myslím si, že to vnese do mnoha věcí více jasno, když to zazní tady, nikoliv jenom do rozhovoru vůči některým médiím. Ale musím říct, že ty otázky, které tady zaznívají, mají své opodstatnění. Protože oproti té situaci před čtyřmi lety, situacím dříve, které můžeme označit za standardní, to bylo tak, že opravdu v tu dobu ten, kdo byl pověřený sestavováním vlády, když přicházel do Sněmovny a volil se předseda Sněmovny a vedení, tak bylo jasno, kde je ta vládní koalice. A víceméně to je něco, co tady dnes nemáme, a myslím si, že to vzbuzuje mnoho oprávněných otázek.

My to nechceme prodlužovat. Za KDU-ČSL musím říct, my jsme si vědomi volebního výsledku, víme, jak to dneska dopadne, ty deklarace jsou jasné pro tu většinu pro zvolení předsedy Poslanecké sněmovny, o tom žádnou diskusi nevedeme. Nicméně tady zazněla od pana předsedy Filipa jedna zajímavá věc, kterou jsem si poznačil: Prezident republiky si nemůže dělat, co chce. No, já bych tomu býval i dříve věřil. Ale když se podívám např. na situaci okolo jmenování profesorů, tak tady pan prezident vůbec nerespektuje zákon. Bohužel zákonodárci nepředpokládali, když ten zákon psali, že tady bude nějaký prezident, který odmítne jmenovat toho kandidáta, který splní všechno, co má ze zákona splnit. To je první příklad, kdy prezident nerespektuje to, co by se mělo. Druhý příklad je jasné rozhodnutí soudu v případě pana Peroutky, novináře. Opět prezident nerespektuje to, co je zákonem dáno, garantováno, rozhodnutí nezávislého soudu. Nerespektuje ani zahraniční politiku vlády této země, vlády, která má důvěru, když hovoří o Krymu. Takže to je několik věcí, kdy mně zůstává opravdu rozum stát. A mám velké pochybnosti, jestli můžeme tady ve sněmovně říkat, že prezident republiky si nemůže dělat, co chce. To bývávalo dobrým zvykem, ale už pět let to neplatí.

Já chci, aby tato Sněmovna začala pracovat. Máme rozpočet, chci, abychom řešili eRecepty, je to problém pro lékaře, chci, abychom řešili EET, abychom se podívali na zákon o střetu zájmů, aby nám měl na podzim v komunálních volbách vůbec kdo kandidovat v této republice. To je mnoho úkolů, které před sebou máme. Takže bych byl rád, abychom začali pracovat. Jenom prosím i pro nás ostatní, kteří nejsme součástí této rodící se koalice, kdyby nám některé ty otázky byly zodpovězeny. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Teď tu mám dvě faktické poznámky. Pan předseda Kalousek a potom pan poslanec Filip.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jenom jednu otázku jako reakce na to, co tady řekli mí předřečníci. Zástupci Pirátů říkali, jak je důležité, abychom se ustavili, protože je důležité, abychom co nejdříve pány poslance Babiše a Faltýnka vydali k trestnímu stíhání. Proto bych chtěl velmi poprosit pana designovaného předsedu Poslanecké sněmovny Vondráčka, zda by mohl říct, jak on se postaví při hlasování k tomuto vydávání. Já si myslím, že to je velmi důležitá informace nejenom o postoji budoucího předsedy Poslanecké sněmovny, ale i o postoji Pirátů, na čem jim doopravdy záleží.

 

Předsedající Jan Hamáček: Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já jsem tady dopoledne mluvil o tom, že by se tady nemělo lhát, v téhle Poslanecké sněmovně. Pane ministře Jurečko, nezlobte se na mě, vy nerespektujete jako ústavní činitel rozhodnutí nezávislého soudu? Co to tady vykládáte, že prezident republiky nejmenoval profesory? Soud, na který se obrátili ti dva, třetí se neobrátil, a Karlova univerzita, rozhodl, že nic neporušil. Podívejte se, mně se nemusí líbit to, nebo ono, jako se mi nelíbí některé nálezy Ústavního soudu nebo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu či Nejvyššího soudu České republiky, ale respektuji to. Tak tady už neříkejte takovéhle věci, že on něco porušil.

A pokud jde o Krym, já si dovolím citovat. Jistě si ponecháte svůj názor, ale já na druhou stranu musím sdílet názor předsedy Asociace akreditovaných právníků pro interakci s orgány veřejné správy při Evropské unii Christiana D. de Fouloy, který řekl, že v souladu s § 10 ústavy Ukrajiny z roku 1996 mělo území Krymu samostatný právní status založený na zákonných právech národů. A v souladu s ustanovením § 10 odst. 138,2 spadá pod jurisdikci Autonomní republiky Krym též organizování a pořádání místních referend a možná témata těchto referend nejsou omezena na krymské části ústavy. - A musel bych citovat všech devět. Čili tato asociace právníků při Evropské unii jasně deklarovala, že referendum na Krymu bylo po právu podle Ústavy Ukrajiny, a jejich rozhodnutí tedy nabylo logicky právní moci, že se osamostatnili. Jestli se potom k někomu přidružili, nebo nepřidružili, bylo zase jenom jejich autonomní právo. Prosím vás, neříkejte tady věci, které jsou dávno překonané. Té demagogie dnes opravdu už bylo dost.

 

Předsedající Jan Hamáček: Fakticky pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Slibuji a dodržím, dnes již opravdu naposled. Nicméně nikdo nezpochybňuje na základě nálezu Ústavního soudu právo prezidenta republiky nejmenovat pana docenta Ošťádala profesorem. Ústavní soud řekl, že to je jeho právo. Nicméně prezident republiky tenhle svůj krok odůvodnil tím, že nemůže jmenovat profesorem pana docenta Ošťádala pro jeho kontakty se Státní bezpečností. Na druhé straně radostně deklaruje, že agenta Bureše, evidovaného v Ústavu paměti národa jako prokazatelného agenta na úrovni Aloise Jiráska, protože je tam veden minimálně ve dvanácti svazcích, klidně bude jmenovat předsedou vlády České republiky. Takže tady prostě je evidentní nekonzistence argumentace prezidenta republiky, tudíž je nevěrohodná. A dá se s tím udělat jediné, pane poslanče Ferjenčíku prostřednictvím pana předsedajícího - prostě vyměnit toho prezidenta, protože on jedná jenom v zájmu svých vlastních cílů a je mu úplně jedno, jestli argumentuje konzistentně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP