Úterý 28. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

1.
Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník a seznámil nás s dalším postupem.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den, dobré odpoledne. Vážení členové vlády, pane předsedající, paní poslankyně a páni poslanci, po minulém týdnu dnes tedy přistoupíme, tak jak bylo doplněno a jak jsme odhlasovali, k druhé volbě místopředsedy Poslanecké sněmovny, budeme obsazovat to jedno neobsazené místo. My jsme v souladu s rozhodnutím Sněmovny ve volební komisi v pondělí 27. listopadu na své 4. schůzi projednali předložené návrhy, resp. byl to jeden předložený návrh, byl to návrh Demokratického bloku, resp. poslaneckého klubu ODS, který nominoval pana poslance Petra Fialu na tento neobsazený post místopředsedy Poslanecké sněmovny, a tuto nominaci jsme na komisi schválili usnesením číslo 14.

Pro stenozáznam ještě rychle zopakuji, že dne 24. listopadu byli Poslaneckou sněmovnou zvoleni čtyři místopředsedové, a to Jan Hamáček za sociální demokracii, který bude prvním místopředsedou Sněmovny, dostal 143 hlasů, Vojtěch Filip za KSČM 121 hlasů, Vojtěch Pikal za Piráty 102 hlasů a Tomio Okamura za SPD, který získal také 102 hlasů.

Nyní vás poprosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi na místopředsedu Poslanecké sněmovny, a pro jistotu zopakuji, že o způsobu volby se v tuto chvíli nehlasuje, protože je ze zákona tajná. To znamená, poté co proběhne případná rozprava, tak se odebereme do Státních aktů k provedení prvního kola druhé volby, druhé tajné volby.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo, a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. S přednostním právem pan předseda Faltýnek, klub hnutí ANO 2011. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne. Kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo, vážená vládo, já si nemůžu odpustit tady neříct pár slov. Po té neúspěšné volbě minulý týden jsem tady z tohoto místa řekl, že budu apelovat na své kolegy na našem klubu, abychom podpořili Petra Fialu na místopředsedu Poslanecké sněmovny. Vy víte všichni velmi dobře, že v posledních dnech, ale nejenom v posledních dnech, ale vlastně pořád, jsme ze strany médií a ostatních politických subjektů neustále osočováni, že jsme nedemokratičtí, že nejsme velkorysí, že nerespektujeme poměrný systém zastoupení ve Sněmovně. Proto bych tady rád řekl pár slov, co se vlastně doteď odehrálo konkrétně a s čím vším jsme my tedy konkrétně na ta jednání přišli a s čím jsme souhlasili, pokud se týká debaty o obsazování ve Sněmovně.

Tak za prvé, a to si snad pamatujeme všichni z toho minulého týdne, jsme se vzdali nároku podle výsledku voleb na místopředsedy Sněmovny. Na tom se asi shodneme, že podle výsledku voleb bychom asi jako hnutí nárok měli na dva místopředsedy Sněmovny. Ale my jsme řekli, že chceme ve vztahu k tomu počtu subjektů, který je ve Sněmovně, dosáhnout maximálního konsenzu.

Za druhé, a to zatím nebylo naplněno, nicméně budeme to řešit zítra, jsme nabídli dohodu subjektům ve Sněmovně ohledně důležitých výborů. Tady možná se nabízí otázka na kolegu, prostřednictvím pana předsedajícího, pana Petra Fialu, kolik tedy měli důležitých výborů v tom minulém volebním období. Já mám pocit, že jeden - mandátový. A je pravda, že ODS má lepší volební výsledek než v tom minulém volebním období. Ale také bychom se mohli zeptat kolegů ze sociální demokracie, jak na tom byli mezi lety 2010 a 2013, když měli 22,08 % v zastoupení vedení výborů. No, žádná sláva, přátelé. Žádná sláva to nebyla.

Nicméně náš návrh, o který se snažíme, a já věřím, že má šanci dopadnout, je takový, že vlastně opozice bude mít zahraniční výbor, výbor pro životní prostředí, veřejnou správu a regionální rozvoj, školský výbor, pro obranu, pro bezpečnost, ústavněprávní výbor, hospodářský výbor, výbor pro evropské záležitosti, rozpočtový výbor a mandátový a imunitní výbor. Takže to jsou pouze fakta, ať si to každý přeloží do češtiny, jak chce. Já jenom konstatuji to, k čemu jsme připraveni, co nabízíme. Já věřím tomu, že když si na tato řešení podáme ruku, že to i dopadne.

Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, ale nechci tím vyvolávat zase nějakou hádku a debatu, ale prostě odpusťte mi to, že to tady musím říct, a pokud se podaří udržet emoce na uzdě, tak potom pojďme rychle volit a pokračovat v tom programu, který máme před sebou. Tak my když jsme jednali s ODS o zastoupení ve výborech, tak jsme v podstatě na tom prvním a druhém jednání de facto akceptovali ty požadavky, které byly jasně strukturovány, i včetně personálních požadavků.

Nám to připadlo logické, de facto jsme si to odsouhlasili. Byl to požadavek na školský, bezpečnostní nebo obranný a ústavněprávní výbor. No a pak ale pro účely voleb vznikl vlastně - a já to budu nazývat blokem, protože dneska na grémiu jsme se tak dohodli, že to nebudu nazývat nějak jinak, ale blokem - a ten tu situaci zkomplikoval. Nicméně si myslím, že jsme schopni se vrátit zpátky k té dohodě i s respektováním tohoto bloku a že nakonec to má šanci dopadnout stejně.

Takže ODS nás neuznává jako demokratickou stranu, neustále o nás mluví jako o straně jednoho muže, o tom, že jsme podvodníci, ohrožení demokracie. Říkám to proto, že dneska ten náš klub - já už jsem to říkal i na televizní kamery - byl velmi bouřlivý. A já jsem za sebe za ty čtyři roky ještě nikdy nic takového nezažil. Kdy jsme přesvědčovali naše kolegy, aby dali hlas Petru Fialovi i přesto, že je do nás neustále kopáno, a že máme zájem pracovat, odblokovat tu situaci a posunout se dopředu. Zítra jsou před námi výbory a další věci, komise. Takže z tohoto titulu si myslím, že jsme dosáhli výrazné většiny a že - nechci říct kolik, je to tajná volba, to neumím odhadnout - ale že prostě velká většina našich kolegů prostě Petra Fialu podpoří.

Na závěr úplně poslední věc, poslední poznámku. Já jsem nereagoval na ta vystoupení, která tady zněla a vytvářela nějakou reminiscenci z dob minulých, kdy to bylo běžné, zejména v ODS, a to je to líbání prstenu. Já jsem na to nereagoval schválně, protože jsme měli možnost diskutovat se všemi subjekty ve Sněmovně, kteří měli zájem nominovat a kandidovat na vedoucí funkce ve Sněmovně, na místopředsedy Sněmovny. A je pravda, že - teď abych to nezkreslil, ale pan předseda Michálek nám všem předsedům klubů rozdal životopis pana Pikala s žádostí o jeho podporu při volbě. Já jsem to rozdal všem našim kolegům. Stejně tak přišel na kafe Radim Fiala s žádostí o podporu Tomia Okamury a stejně tak Pavel Kováčik, pokud se týkalo Vojtěcha Filipa. Takže já jsem to nebral jako nějaké políbení prstenu, ale prostě jako normální přátelskou debatu o vzájemné podpoře při volbě orgánů Sněmovny.

Takže tolik jenom z mé strany. A prosím nechci tímto vyvolat nějaké emoce. Pokud to bude jenom trošku možné, pojďme volit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu? Nikoho nevidím. Takže rozpravu končím. Přípravné závěrečné slovo, pane předsedo? (Obrací se na poslance Kolovratníka.) Nebo vás rovnou poprosím, abyste...

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Tak já v tom závěrečném slově pouze stanovím lhůtu na vydávání lístků a poté na sečtení hlasů. Domluvme se. Na vydávání lístků stačí volební komisi dvanáct minut. Takže prosím do 14.35 a poté budeme deset minut sčítat. Budeme rychlí, takže budeme schopni ve 14.45 vyhlásit výsledek volby.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Takže hlasování lístků bude zahájeno bezprostředně po přerušení našeho jednání a bude trvat dvanáct minut. Poté necháme volební komisi na zpracování výsledků patnáct minut. V jednacím sále se sejdeme ve 14.45. Přerušuji jednání pro konání tajné volby místopředsedy Poslanecké sněmovny.

 

(Jednání přerušeno ve 14.24 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.46 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 14.45 a my budeme pokračovat v přerušeném jednání. Dovolte mi, abych nejprve přečetl omluvu pana ministra Havlíčka, který se omlouvá z pracovních důvodů od 15.00 hodin. Dále bych rád na záznam dodatečně přečetl omluvu pana poslance Vondráka, který byl již předem omluven do 14.30 hodin, ale omluva nezazněla na mikrofon.

A už vidím pana předsedu volební komise. Předávám slovo panu předsedovi Martinu Kolovratníkovi, aby nás informoval o výsledku tajné volby místopředsedy Poslanecké sněmovny. Všechny vás poprosím, abyste se už usadili na svých místech a umožnili průběh dnešní schůze. Platí to i na vás, pane kolego. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Předseda volební komise vždy připraven i s knírkem značky Movember. Kolegyně a kolegové, rád bych vám oznámil, že této volby se zúčastnilo 186 poslanců a poslankyň, bylo tedy vydáno 186 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení kandidáta tudíž bylo 94. V té volbě bylo odevzdáno 183 hlasovacích lístků, to znamená, tři lístky nebyly ve volbě odevzdány.

Stručně přednesu informaci o tom, že Petr Fiala získal 116 našich hlasů, byl tudíž v prvním kole zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny a já mu blahopřeji. (Hlasitý potlesk napříč sálem. Poslanec Kolovratník gratuluje osobně poslanci Fialovi.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Já jsem vám chtěl s dovolením poblahopřát, takže také blahopřeji ke zvolení místopředsedou Poslanecké sněmovny. A poprosím, aby se ujal slova, o které se přihlásil, a poté aby zaujal místo - předpokládám, že po mé pravici.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dámy a pánové, nebojte se, nebudu se vracet k událostem posledních dnů ani k vystoupení pana předsedy Faltýnka. Důvod, proč jsem se přihlásil, je pouze, abych poděkoval těm, kteří mě volili. Některým musím poděkovat i třikrát, protože mě volili třikrát a to je privilegium, které žádný z kolegů ve vedení Poslanecké sněmovny nemá. A je to určitě velmi pevný mandát.

Současně chci konstatovat, že jsem schopen i na základě svých zkušeností z jiných politických a veřejných funkcí dobře rozlišovat mezi pozicí předsedy Občanské demokratické strany a procesní a nadstranickou funkcí místopředsedy Poslanecké sněmovny, a podle toho se zde budu chovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane místopředsedo. (Potlesk.) Úspěšnou volbou jsme vyčerpali bod. A než ho ukončím, v případě nepřítomnosti s přednostním právem paní místopředsedkyně Pekarová Adamová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych chtěla z tohoto místa pogratulovat ke zvolení panu místopředsedovi Petru Fialovi. Děkuji za to, že to konečně ve třetím kole dopadlo tímto způsobem, i když si myslím, že to tak mělo dopadnout hned v té volbě první.

Nicméně dovolte, abych jako zastupující našeho pana předsedy Kalouska, který je řádně omluven, se ještě vyjádřila k jedné věci. Když už teď máme kompletní vedení této Sněmovny, tak si myslím, že se hodí připomenout věc, která se stala o tomto víkendu, a výroky, které byly proneseny naším panem předsedou, panem Vondráčkem. Myslím si, že všichni jste to zaznamenali v médiích, že jste všichni s tím asi obeznámeni, ale přece jenom pro připomenutí pro ty, kteří by nevěděli, tak v pořadu Otázky Václava Moravce odpovídal na dotaz, který se týkal vydání pana předsedy Babiše a pana Jaroslava Faltýnka. A musím říci, že ty výroky, které tam zazněly, byly opravdu z úst takto vysoce postaveného ústavního činitele poměrně překvapující až skandální. Já je přečtu, abyste věděli, o čem je řeč.

Šlo tedy o dotaz, zda rozhodování o vydání mandátového a imunitního výboru a této Sněmovny bude nějakým způsobem ovlivněno tím, že pan Babiš by měl být tím, který bude premiérem této země. A na to - cituji - pan Vondráček řekl: "To bude zase úplně trošku jiné rozhodování, protože tam budeme rozhodovat, co bude lepší pro tuto situaci a pro tuto zemi, protože se jedná o člověka, který bude premiérem a bude sestavovat vládu." A následně, když byl na tyto výroky dotazován ještě jinými médii, tak aby měl šanci je třeba dovysvětlit, abychom měli šanci je pochopit opravdu v kontextu, tak řekl pro rozhlas 27. listopadu: "Jelikož Andrej Babiš bude premiérem, policejní vyšetřování kauzy Čapí hnízdo by se mohlo o čtyři roky odložit."

Pan Vondráček tímto popírá základní principy právního státu, to znamená, že jeden člověk by měl být tady v tomto případě nad zákony. Zákony však mají platit bez rozdílu pro všechny.

Já vás tedy žádám, pane předsedo Vondráčku, abyste tyto své výroky buďto vysvětlil, protože si myslím, že i ostatní kolegy z ostatních klubů bude zajímat vaše vysvětlení, a abyste je, pokud je nevysvětlíte dostatečně, také odvolal a omluvil se za ně, protože vy v tuto chvíli děláte z poslanců, kteří jsou tady přítomni, vlastně de facto nadlidi, a zejména pak pana Babiše, který má být budoucím premiérem. A já si myslím, že to tak není a že imunita, kterou máme a požíváme, by v tomto směru určitě neměla být využita a on opravdu bude posuzován jako poslanec, nikoliv jenom jako premiér. Pokud tedy jsme stále ještě v právním státě, a já doufám, že Česká republika jím opravdu je i nadále, tak si myslím, že by vaše omluva a vysvětlení těch výroků byly namístě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já tedy s dovolením ukončím bod volba místopředsedy Poslanecké sněmovny a mezi body poprosím svého kolegu pana místopředsedu Filipa, aby zaujal mé místo. Já několik vět k tomu řeknu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, dobré odpoledne. S přednostním právem vystoupí předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za slovo.

Já bych chtěl požádat všechny svoje kolegy, abychom nevyvolávali a nevytvářeli umělé problémy tam, kde nejsou. To v prvé řadě.

Ta věta je skutečně vytržena z celkové debaty, kdy jsme v rámci debaty řešili pana kolegu Svobodu a řešili jsme také zahraniční tisk, jak se objevují různé informace o České republice. To bylo také podnětem pro můj myšlenkový pochod, proč jsem řekl tuto větu. Ale začtěte se do toho pozorně. Tam nebyla věta, že premiér, tak to je důvod, abychom ho nevydali. To je pouze konstatování, že jestliže se jedná o premiéra, tak o to více pečlivě a o to více důsledně musíme prověřovat veškeré informace a musíme se také tak k tomu chovat. A nebudeme přece zastírat, že je to stejné. Protože i ODS v minulém volebním období např. vyzvala pana Babiše, aby složil svůj mandát, protože to je volební lídr. A my jsme jim na to říkali - ale my jsme přece taky nežádali pana Svobodu, aby složil mandát, má právo se očistit. A oni říkali - to je ale přece úplně něco jiného, to je přece lídr do voleb. No a teď to bude dokonce premiér. Takže my o to více pečlivě musíme vycházet ze zákona a budeme muset vše hodnotit. Ale to neznamená nic na tom, že by se změnil zákon, že by někdo chtěl nectít právní stát. Princip imunity vychází opravdu z ochrany moci zákonné před mocí výkonnou a tak jsem to také myslel.

A rád bych podotkl, že jsem byl v místnosti s panem nezávislým politologem a panem Fialou, a kdyby jim přišlo v tu chvíli, že ten výrok je přes čáru, tak by se určitě ozvali. Takže v celkovém kontextu ten výrok je naprosto v pořádku. A dokonce ten faktor, že se bude jednat o premiéra, taky může... A to my jsem myslel poslance hnutí ANO. Samozřejmě je na každém z vás, aby se rozhodoval podle svého svědomí a vědomí. Pro nás je to nesmírně složitá situace, a že se jedná o premiéra, třeba může být na jazýčku vah takový impuls pro vydání, protože bude lepší vydat. Ale já jsem to bral v kontextu, jak se na nás budou dívat v zahraničí. Obě dvě varianty nesou svoje pro a proti. Ta varianta, že budeme mít trestně stíhaného premiéra, tak má sice právo se očistit, ale co si budeme povídat, za čtyři roky to zřejmě nestihne. A může naopak opozice potom namítat, že přece v době, kdy je premiér a je hlavou výkonné moci, s výjimkou tedy prezidenta, tak jaká je garance nezávislého vyšetřování.

Já už jsem prakticky v akademické debatě uváděl své myšlenky. A důrazně se ohrazuji proti tomu, aby mi někdo vkládal do úst, že když je někdo premiér, tak je nad zákon a má jiné zacházení než poslanec. To zacházení bude stejné, bude tady ve Sněmovně. Ale zkrátka a dobře z hlediska nějaké politiky i třeba marginálně musíme zvažovat, jak to bude působit. To je vše, co jsem o tom chtěl říct. A jsem připraven na jakoukoli objektivní debatu.

Mně se ta debata v televizi celkem líbila, protože jsme se snažili na sebe neútočit a skutečně jsme si vyměňovali argumenty. Na druhou stranu si myslím, že mně jako předsedovi Sněmovny nepřísluší, abych nějak s větší mírou zasahoval do té debaty, a já do ní zasahovat nebudu, ani tady na plénu. To zkrátka budou muset vydiskutovat jiní. Ale doufám, že přijmete mé vysvětlení, že takto to bylo myšleno, že v žádném případě tam není pomlčka: premiér - nevydat, premiér - imunita. To spíš trošku vypovídá o těch, kteří to následně tvrdí, jak oni přemýšlejí. Já tak rozhodně nepřemýšlím. Takže podle sebe měřím tebe. Zkrátka trošku je to na zamyšlení i na druhé straně. Já se nemám za co omlouvat, já jsem diskutoval otevřeně o pro a proti. Je taky pravda, že v tom pořadu nejste schopní říct vše, co máte na srdci, zpravidla vás ten moderátor přeruší.

Jestli chcete k tomu ještě něco, jsem připraven vám tady osobně dát jakékoli vysvětlení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Poslanecké sněmovny. Jsou tři přihlášení s faktickou poznámkou. S přednostním právem - není rozprava, podotýkám, čili mohou hovořit jenom ti, kteří mají přednostní právo - fakticky pan ministr spravedlnosti a poté pan předseda Bartoš a pan předseda Stanjura. Pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci jenom poprosit, abychom se v naší rétorice skutečně drželi věcnosti a neútočili na sebe tak, jak jsme to teď právě viděli. Připadá mi podivné vyzývat někoho, aby se omlouval za svoje názory. Proč? Proč by se měl někdo omlouvat za svoje názory? A připadá mi také podivné tvrdit, že institut, který je zakotvený přímo v naší Ústavě a asi tedy tím pádem má nějaký smysl, tak možnost jeho využití, pokud to někdo zmíní, tak je nazývána útokem na právní stát. Přece chci-li něco takového tvrdit, tak musím říct, že ten institut je zneužit, a pak bych měl nejprve tedy také říci, k čemu ten institut má sloužit. K čemu měl sloužit v představách ústavodárce. A já myslím, že to, co řekl pan předseda Vondráček, je zcela legitimní úvaha o tom, k čemu ten institut v jeho dnešní podobě, kdy už to není definitivní zastavení toho trestního stíhání, ale jenom jeho přerušení, tak že to skutečně může být účelem takového institutu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tady už zaznělo od mých předřečníků i od pana Vondráčka, jak jemné nuance můžou být v interpretaci nějakého vyřčeného názoru. Já jsem viděl ta vystoupení pana předsedy Vondráčka a chtěl bych připomenout věc, kterou jsme tady vlastně před týdnem i my všichni slyšeli prostřednictvím pana předsedy v jeho vystoupení. Protože slovo dělá muže, slovo dělá i ženu, a tady u toho pultu zazněla taková vzpomínka nebo inspirace pozicí spíkra, který v dané chvíli odhazuje tu stranickou legitimaci.

Chtěl bych nejen pana Vondráčka, ale třeba i pana Kolovratníka požádat, pokud vystupují v médiích z pozice své funkce, a on v té debatě byl z pozice funkce předsedy Poslanecké sněmovny, tudíž hovořil za Poslaneckou sněmovnu, aby byl velmi opatrný v těchto vyjádřeních, protože to, že bychom nějakým způsobem relativizovali vážnost jednání nejen mandátového a imunitního výboru a i budoucího hlasování Poslanecké sněmovny ve věci vydání pana Andreje Babiše a pana Faltýnka, to rozhodně není názor této Poslanecké sněmovny. A jistě jste si všimli, že i u té debaty vždycky vyskočí, z jaké pozice ten člověk mluví. A já si myslím, že skutečně v případě, kdy pan Vondráček vystupuje z pozice předsedy Poslanecké sněmovny, by měl být velmi opatrný, jak tuto závažnou situaci komentuje.

Děkuji. A děkuji i panu předsedovi, že zde vystoupil s vysvětlením. Přesto upozorňuji, že právě ty nuance dělají politický obraz o tom, jak tady ve Sněmovně jednáme. Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Věřte mi, že zvažuji a že budu ještě opatrnější.

Ptám se, kdo má ještě zájem o vystoupení. Pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já zastávám názor, že když někdo rány rozdává, tak musí nějakou ránu unést. Bohužel někteří naši kolegové chtějí rány jenom rozdávat a nechtějí je unést. Ale to je spíš obecná poznámka.

Já jsem vystoupil k tomu, v čem se pan předseda Vondráček hluboce mýlil. A když někdo chce interpretovat pozice ODS a může nám dělat tiskového mluvčího, tak bych ho prosil, aby byl přesný.

Ano, my jsme v září, na konci srpna loňského roku vyzvali Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, aby se vzdali poslaneckého mandátu - ne proto, že jsou volební lídři, o tom jsme vůbec nemluvili, ale proto, aby nezatěžovali poslední týdny Poslanecké sněmovny svým případem. Považovali jsme za velmi pravděpodobné, že budou zvoleni. V té době jsme věděli, jaké mají preference, že jsou lídři svých kandidátek ve svých volebních krajích a že se k tomu určitě vrátí nová Sněmovna. V okamžiku, kdy řekli, že ne, tak jsme přestali. Vůbec jsme, pane předsedo - teď nevím, čím prostřednictvím se mám na vás obrátit... (Můžete napřímo.) Takže přímo, pane předsedo, tak to prostě není pravda. Pokud máme být korektní a přesní a chcete interpretovat či citovat postoje jiných politických stran, tak prosím přesně. Ten důvod byl to, že bylo pět nebo šest týdnů do konce volebního období a nechtěli jsme, abychom tím zatěžovali jednání Poslanecké sněmovny. Když pánové řekli, že ne, tak jsme se k tomu už nevraceli s tím, že se k tomu určitě vrátí nová Poslanecká sněmovna.

Já jsem naopak rád, že to pan předseda Vondráček řekl. To prostě dokresluje jeho způsob myšlení. Já to nebudu interpretovat za něj, to je jeho věc. Zase jenom fakta - my už jsme o tom jednou hlasovali a pan předseda Vondráček se tomu hlasování vyhnul. Říkám to správně, pane předsedo, přímo. To je taky postoj - legitimní - že se poslanec neúčastní hlasování v Poslanecké sněmovně.

A na pana předsedu Bartoše, vaším prostřednictvím. Myslím, že se to v zásadě nedá. Když jste v televizi, tak se řeší politické otázky a vždycky je tam i ta strana, za kterou hovoříte. Vy tam můžete být příště jako předseda výboru pro veřejnou správu, ale vždycky tam bude napsáno předseda Pirátů. To tak prostě je. A jde o to jenom, jestli ten člověk, který vystupuje, pozná, kdy mluví za Sněmovnu. Ale myslím, že pan Vondráček mluvil za sebe, případně za hnutí ANO. Já jsem to nepochopil, že celá Poslanecká sněmovna má stejný názor jako pan předseda Vondráček. Já mám názor úplně jiný. Ale až to budeme projednávat na plénu, tak pak budeme znovu konfrontovat to, co jsme k té otázce už někdy řekli, protože jak už jsem říkal, ty stenozáznamy jsou velmi dobrá, ale současně i nebezpečná věc. Vše, co řeknete tady do toho mikrofonu, může a bude použito proti vám v nějakých dalších debatách.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Ptám se, jestli ještě někdo má zájem o vystoupení. Není tomu tak. Budu pokračovat. Otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP