Stenografický zápis 2. schůze, 28. listopadu 2017Zahájení

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


Slib poslanců

Poslanec Stanislav Grospič


1. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Martin Kolovratník
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno ve 14.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.46 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Radek Vondráček
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Zbyněk Stanjura


2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Martin Kolovratník
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 15.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Kolovratník


3. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2017 (2. až 7. volební období) /sněmovní dokument 12/

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


4. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura


5. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby

Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


6. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby

Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura


7. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a způsobu jejího ustavení nebo volby

Poslanec Jaroslav Faltýnek
Ministr vlády ČR Jan Chvojka


8. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů a způsobu jejího ustavení nebo volby

Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek


9. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslanec Leo Luzar
Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek


10. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby

Ministr vlády ČR Jan Chvojka


11. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

Ministr vlády ČR Jan Chvojka


12. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby

Ministr vlády ČR Jan Chvojka


13. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a způsobu jejího ustavení nebo volby

Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


14. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


15. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Bartošek
Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno v 19.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 19.22 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Martin Kolovratník


16. Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí

Poslanec Zbyněk Stanjura


17. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017

Poslanec Stanislav Grospič
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo v 19.34 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP