Úterý 28. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

2.
Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

K tomuto bodu vám bylo dnes na lavice rozdáno usnesení volební komise č. 15 ze dne 25. listopadu 2017. Prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nám návrh uvedl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo a pustím se do návrhu na ustavení všech výborů Poslanecké sněmovny. Na volební komisi jsme v uvozovkách odbavili tento návrh jedním hlasováním, jedním usnesením, ale avizuji, že teď za malou chvíli po rozpravě k výborům, pokud o ni budete mít zájem, poprosím pana předsedajícího, abychom hlasovali o každém jednotlivém výboru jednotlivě.

I když bych neměl, tak si dovolím teď ten moment, že mohu hovořit, přeci jen krátkou reakci na pana Bartoše, protože já nemohl jindy. To je ta nevýhoda přednostních práv. Ono je to opravdu těžké, když jste do médií pozváni jako předseda volební komise, a v tu chvíli dostanu otázku politickou, tak nemohu mlčet, musím nějak reagovat. Ale jsem si vědom toho, že je potřeba citlivě reagovat, anebo dát jasně najevo, za koho v tu chvíli člověk mluví nebo vystupuje.

A teď, kolegyně a kolegové, k těm výborům. Předložené návrhy poslaneckých klubů jsme projednali v pondělí 27. listopadu na své 4. schůzi. Chci poděkovat i vám, resp. předsedům politických klubů a frakcí tady ve Sněmovně, že nakonec došlo k dohodě, že jsme nebyli ve volební komisi vystaveni tomu složitému přepočtu polovin mandátu a podobně, že opravdu došlo k dohodě tak, aby všechny výbory byly naplněny beze zbytku, bez matematického zbytku. Za komisi mohu konstatovat nebo shrnout, že nedošlo k žádnému rozporu. To znamená, že zaprvé všechny kluby podaly svoje návrhy v souladu s tím, jaké mají přidělené kvorum, nebo jaké mají množství zástupců v jednotlivých výborech podle dodržení toho poměrného zastoupení, a zároveň nedošlo k žádným chybám v tom smyslu, že by některý z poslanců byl nominován například do více než dvou výborů a podobně.

Zároveň ke kandidátce organizačního výboru podotýkám, a to ještě znovu vysvětlím, že Poslanecká sněmovna přijala 24. listopadu usnesení č. 13, podle kterého má organizační výbor 18 členů, a to včetně předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny, kteří jsou členy tohoto výboru automaticky, resp. ze zákona.

A teď pokud jste se dívali do usnesení, které máte na stole, už několik z vás se mě dotazovalo, že občas tam ta čísla nesedí, že třeba výbor v usnesení není v tuto chvíli naplněn. Jak jsem řekl, já to vždy u každého jednotlivého výboru vysvětlím. K tomu rozdílu došlo tím, že někteří poslanci právě v pátek uvolnili, nebo se vzdali svého mandátu a jejich náhradníci, nástupci složili svůj slib teprve dnes. Takže my jsme technicky nebyli schopni ta místa, ty pozice obsadit, protože ještě nebyli ti noví poslanci jmenováni. Zároveň se tam pracuje i s tím, že někteří ze členů ještě současné vlády, která tady bude za malou chvíli, nebo za několik dnů, vládou v demisi, ale stále ještě bude vládou, tak ti ministři zatím stále nemůžou být členy výborů, byť třeba jejich poslanecké kluby s nimi počítají.

Vypadá to tady potom tak, například hned na první stránce u petičního výboru, že je navržen jako 17členný, ale vidíte tam 16 nominací. Jak jsem řekl, u každého výboru tohle vždycky vysvětlím i pro stenozáznam, aby vše bylo v pořádku. Tak například právě u petičního výboru to 17. místo by byl býval pan poslanec Hlavatý, který se ale v pátek vzdal mandátu, a to znamená my jako volební komise i Sněmovna budeme počítat s tím, že toto místo v tuto chvíli zatím není obsazené. Pro stenozáznam - má na něj nárok, bude ho moci obsadit hnutí ANO, a dojde k tomu, to je pro vás, pro nováčky, v bodu, který se jmenuje změny v orgánech Poslanecké sněmovny, a jestli jste viděli, ten jsme si dnes odhlasovali, že je do této schůze zařazen. Takže my jako komise počítáme s tím, že ty změny, to doplnění by právě proběhlo, předpokládám tedy, ve čtvrtek na této schůzi. Takže to je vysvětlení, abych předešel případně vašim otázkám v rozpravě.

Nyní tedy ode mě úvodní slovo a prosím pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu k naplnění výborů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám rozpravu. V tuto chvíli se první přihlásil pan místopředseda Hamáček, pak paní poslankyně Langšádlová. Jinak jsem nikoho neviděl. Takže pan místopředseda. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jenom formálně, aby to v rozpravě zaznělo, vzhledem k tomu, že jsme provedli volbu posledního místopředsedy, je potřeba do usnesení do výboru organizačního doplnit jméno pana místopředsedy Fialy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, pane předsedo. Já bych se na vás chtěla obrátit ve věci bezpečnostní výboru. Já vím, že je tady pravidlo poměrného zastoupení. Já i mí kolegové ho samozřejmě respektujeme. Ale musím říct, že jsem velmi znepokojená, že se hovoří o nominaci pana kolegy Radka Kotena.

Já bych se na vás chtěla, pane kolego Kotene prostřednictvím pana předsedajícího, obrátit, abyste požádal o bezpečnostní prověrku, tak aby mohly být případně rozptýleny informace, které okolo vaší osobnosti jsou. Musím říci, že proruská propaganda nám tady dlouhodobě velmi destruktivně rozkládá důvěru v demokracii, důvěru ve vládu, důvěru v Evropu. Já musím říct, že vzhledem k tomu, že již minulý týden zde zaznívaly fake news přímo ze strany ústavních činitelů, myslím si, že by bylo zcela namístě, abychom rozptýlili obavy, že vy sám jste bezpečnostním rizikem, chtěla bych vás takto prostřednictvím pana předsedajícího požádat, abyste požádal o bezpečnostní prověrku na úrovni přísně tajné, na úrovni, se kterou se poslanci v bezpečnostním výboru seznamují. Myslím si, že by bylo i s ohledem na zprávy Bezpečnostní informační služby zcela namístě, abychom začali hovořit i o úpravě, která by hovořila o tom, že ti poslanci, kteří mají přístup k tajným informacím, tyto prověrky budou mít obecně. Myslím si, že je to v zájmu nás všech, kterým záleží na tom, aby naše země směřovala nadále tím prozápadním směrem a neobrátila se na východ.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Radim Fiala. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já na to samozřejmě musím reagovat, protože nechápu, jak můžeme soudit člověka podle nějakých facebookových článků, nebo facebookových věcí, nebo vůbec věcí ze sociálních sítí, které nemají žádnou vypovídací hodnotu. To, že nás někdo přidal do nějaké skupiny, já jsem se o sobě dozvěděl, že jsem taky v různých skupinách, naštěstí ne ani proruských, ani prozápadních, ale v nějakých, o kterých vůbec nevím. Musel jsem se začít pídit po tom, abych zakázal svému facebookovému profilu, aby tam někdo nějaké skupiny vůbec přidával. To doporučuji vám všem, jinak budete čelit podobným argumentům, že nejste vhodní pro to a pro to. Myslím si, že je to naprosto zbytečné.

Na druhou stranu ale musím říct, že chápu to, že předseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu by měl nějakým způsobem prokázat, že není žádným bezpečnostním rizikem, ať už je ze strany SPD, nebo ať už je ze strany TOP 09. Já myslím, že bychom se možná mohli divit, kdo by byl nějakým skutečným rizikem. Na to chci říct, že my panu Kotenovi budeme doporučovat, aby si nechal udělat prověrku, aby osvědčil to, že není žádným bezpečnostním rizikem. Lži a argumenty tady slyšíme už od začátku, možná už měsíc, na to, jaký je, a dost bych se divil, aby když ráno vstane, se mohl vůbec podívat do zrcadla a vůbec se poznal po tom, co všechno bylo o něm napsáno, a že bude dobrým předsedou bezpečnostního výboru a nebude žádným bezpečnostním rizikem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za dodržení času. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Není-li tomu tak, rozpravu končím a znovu předám slovo předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pokud nejsou žádné příspěvky do rozpravy a ani nikdo z vás nenavrhl, abychom hlasovali jiným způsobem než tak, jak jsem navrhl já, prosím teď o sérii hlasování o jednotlivých výborech. Prosím vás i o případnou kontrolu.

První hlasování by bylo o petičním výboru. Pokud, kolegyně a kolegové, souhlasíte, pro urychlení času nebudu všechna jména číst pro stenozáznam, protože jsou obsahem usnesení, ale právě u petičního výboru, jak už jsem říkal, bude 17členný. Obsahem tohoto usnesení je zatím návrh na 16 poslanců a poslankyň a konstatuji, že 17. místo zatím zůstává neobsazené za poslance Hlavatého, tedy bude to místo, které je pro hnutí ANO.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zahajuji tedy hlasování. Ptám se, kdo je pro navržené složení petičního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 4 přihlášeno 190, pro 181, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že petiční výbor jsme ustavili.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Druhým výborem je výbor rozpočtový. O tom Sněmovna rozhodla, že bude mít 24 členů. Tady k žádnému nedoplnění nedochází, to znamená, v usnesení máme navrženo 24 poslanců a poslankyň.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením rozpočtového výboru. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 5 přihlášeno 190 poslanců, pro 181, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme rozpočtový výbor ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Třetí v pořadí je kontrolní výbor - 17 členů. I tady vidíte v usnesení pouze 16 návrhů, 17. místo je za paní poslankyni Pokornou Jermanovou, která se vzdala mandátu. Je to místo, které tedy obsadí a doplní hnutí ANO.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením kontrolního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 6. Přihlášeno je 190, pro 181, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že kontrolní výbor jsme ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Čtvrtý je organizační výbor. Ten zaslouží trochu širší vysvětlení. Je obsazen tak, že má 18 členů. Těmi prvními šesti je automaticky ze zákona vedení Sněmovny, to znamená předseda a místopředsedové, plus potom dvanáct zástupců poslaneckých klubů. Při přípravě usnesení jsme vycházeli z toho, že ODS navrhla pana poslance Petra Fialu jako člena tohoto výboru. Pan kolega se před malou chvílí stal místopředsedou, takže tady proti usnesení dojde ke změně, jedno místo zůstane - tím, že jste teď, pane kolego, automaticky členem organizačního výboru - neobsazené a opět tedy bude mít v rámci změn v orgánech nárok obsadit ho ODS, respektive Demokratický blok.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já také konstatuji, že doplnění je ze zákona dle jednacího řádu, tudíž o něm nemusíme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením organizačního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 7. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 182, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že organizační výbor jsme ustavili. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pátý je volební výbor. Ten byl navržen jako 18členný. Tady je malinko jiná situace, Demokratický blok má nárok na to jedno místo, zatím není obsazeno. Zatím kandidát nebyl navržen. Takže opět konstatuji, že místo zatím zůstává prázdné. Pokud přijde kdykoliv od kolegů nominace, na kterou podle poměrného zastoupení má nárok Demokratický blok, bude komisí přijata a projednána. Takže zatím v tuto chvíli 17 a jedno místo pro Demokratický blok - zatím neobsazené.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením volebního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 8. Přihlášeno 190, pro 184, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme volební výbor ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Šestý je výbor pro evropské záležitosti, 18 členů, a je plně naplněn.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro evropské záležitosti? Kdo je proti?

Hlasování číslo 9. Přihlášeno 190 poslanců, pro 184, proti nikdo. Návrh jsme přijali a konstatuji, že výbor pro evropské záležitosti jsme ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Sedmý je hospodářský výbor, jeden z těch větších, má 24 členů, tady v usnesení vidíme 23 nominací. Je to z toho důvodu, že Demokratický blok, resp. hnutí Starostové a nezávislí navrhlo pana Petra Pávka, ale v době, kdy to bylo projednáváno, ještě neměl mandát poslance, takže jsme nemohli tu nominaci přijmout, tzn. v tuto chvíli 23 členů a pro stenozáznam jedno místo, to 24., je v tuto chvíli připravené, až v rámci změn dojde k nominaci od Starostů a nezávislých, bude doplněna.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením hospodářského výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 10. Přihlášeno 190, pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme hospodářský výbor ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jsme zhruba v polovině. Ústavněprávní výbor 22 členů, v usnesení máme 21 nominací. Pro stenozáznam - ta 22., neobsazená, patří do kvora sociální demokracie. Předpokládám, že je připravena, až dojde ke změnám, k výměně na vládních postech. Takže v tuto chvíli 21 nominací, 22. místo pro sociální demokracii.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým složením ústavněprávního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 11. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 184, proti nikdo. Návrh byla přijat. Konstatuji, že jsme ústavněprávní výbor ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Výbor pro obranu, 18 členů, v usnesení 17. V návrhu 18. místo zatím neobsazené, má na něj nárok Demokratický blok.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro obranu. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 12. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 186, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že výbor pro obranu jsme ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Desátý je výbor pro bezpečnost, který byl v rozpravě diskutován, bude mít 18 členů. Tady se situace opakuje, 18. místo zatím neobsadila sociální demokracie.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro bezpečnost? Kdo je proti?

Hlasování číslo 13. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 181, proti jeden. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že výbor pro bezpečnost jsme ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další z těch výborů je výbor pro sociální politiku, 24 členů, v návrhu 23 poslanců a poslankyň. Poslední, 24. místo pro sociální demokracii zatím zůstává neobsazeno.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro sociální politiku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 14. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 186, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme výbor pro sociální politiku ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dále výbor pro zdravotnictví, 24 členů, v usnesení je 23 nominací. Analogická situace, ta 24. je z kvora Demokratického bloku, je to tedy pan poslanec Petr Pávek, který dnes složil slib a v rámci změn bude doplněn.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro zdravotnictví? Je někdo proti?

Hlasování číslo 15. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 185, proti nikdo a já mohu konstatovat, že výbor pro zdravotnictví jsme ustavili. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu bude mít také 24 členů a tento výbor v tuto chvíli je naplněn beze zbytku, máme tedy 24 návrhů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 16. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 186, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ustavili. Můžete pokračovat, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj má mít 24 členů, tady vidíte dvě neobsazená místa. Jedno je za paní poslankyni Pokornou Jermanovou, doplní ANO, druhé místo zatím neobsazené a doplní sociální demokracie.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti?

Hlasování číslo 17. Přihlášeno je 190, pro 187, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jsem rád, že nám takhle hladce a plynule jde ta hlasovací série. Patnáctý výbor je výbor pro životní prostředí, má navrženo 18 členů, v usnesení opět vidíte dvě neobsazená místa. Jedno je za bývalého kolegu Hlavatého, který se vzdal mandátu, tedy doplní ANO, a to 18. místo sociální demokracie.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro životní prostředí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 18, do kterého bylo přihlášeno 190 poslanců, pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme výbor pro životní prostředí ustavili. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Zbývá ustavit ještě dva výbory. Nejdříve zahraniční, navržen jako 18členný, v usnesení máme 17 nominací. Jedno neobsazené místo doplní sociální demokracie.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením zahraničního výboru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 19. Přihlášeno 190, pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme zahraniční výbor ustavili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Poslední výbor k ustavení je výbor zemědělský, ten je navržen jako 18členný a v tuto chvíli je navržen k naplnění také beze zbytku, tedy v počtu 18 členů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením zemědělského výboru. Je někdo proti?

Hlasování číslo 20. Přihlášeno 190 poslanců, pro 187, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme zemědělský výbor ustavili.

 

Pan předseda chce ještě něco říct.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ustavili jsme tedy všechny výbory a ještě prosím doplnění pro předsedy klubů a tajemníky. Ten bod, o kterém jsem hovořil, tedy změny v orgánech Poslanecké sněmovny, je zařazen na tuto schůzi. Pokud se nám ho povede otevřít nebo projednat teď, během tohoto odpoledne, tak jsme připraveni na komisi vyhlásit lhůtu dnes do 19 hodin, opakuji, dnes do sedmi do večera, do 19.00. Komise by ty změny projednala zítra ráno tak, aby ve čtvrtek ty změny byly připraveny k hlasování.

Prosím, nebojte se. Pokud by to pro některé kluby byla příliš rychlá lhůta, nic se neděje. Můžeme se k tomu kdykoli vrátit během dalších dnů nebo příštího týdne. Ale pokud už máte jasno, tak avizuji, že by se to mohlo povést na komisi dnes do 7. hodiny večerní.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Mám tady krátkou poradu s vedením, že je to bod číslo 33 a v tuto chvilku tento postup nebude takto možný.

Konstatuji, že jsme ustavili všechny výbory Poslanecké sněmovny. Krásně jsme si zahlasovali. Končím tento bod a děkuji všem.

A nyní na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů bych vás chtěl informovat, že bylo vydáno rozhodnutí číslo 1 předsedy Poslanecké sněmovny, kterým jsem pověřil pana poslance Karla Raise řízením rozpočtového výboru. Rozpočtový výbor se může sejít nyní a to jednání se uskuteční v místnosti číslo 106, tam, kde zpravidla sedí organizační výbor. Podle mých informací je zapotřebí zhruba 90 minut, aby mohl rozpočtový výbor zasedat.

Přerušuji tedy jednání Poslanecké sněmovny a v jednacím sále se sejdeme - krásně to vyšlo - v pět hodin. Takže v 17.00 pokračujeme dalšími body. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 15.31 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Doba na jednání rozpočtového výboru uplynula a po té krátké přestávce pro jednání rozpočtového výboru můžeme pokračovat v našem jednání.

Dovolte mi, abych nejdříve přečetl omluvy. Protože jedna omluva se týká pana předsedy volební komise, tak mu dám slovo, než začneme bod číslo 3. Omlouvá se tedy od 17 hodin, bude to o něco později, pan předseda Kolovratník do 18 hodin, omlouvá se ministr Lubomír Zaorálek a omluvu také doručil předsedovi Poslanecké sněmovny ministr vnitra Milan Chovanec.

Nyní tedy s návrhem předseda volební komise Martin Kolovratník. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobrý podvečer. Zdržím vás jen krátce. Oznamuji, že volební komise před malou chvílí, jak jsem avizoval, vyhlásila lhůtu pro podání návrhů na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Je to tedy to doplnění chybějících jmen do jednotlivých výborů. Pěkně prosím, ta lhůta je dnes do 19 hodin, takže vysílám teď informaci hlavně předsedům klubů a tajemníkům poslaneckých klubů: dnes do 19 hodin běží lhůta na návrhy na změny v orgánech Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise. Předsedové klubů si to jistě poznamenali.

 

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP