Úterý 28. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

4.
Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Podle § 52 odst. 1 našeho jednacího řádu Poslanecká sněmovna schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále. Na lavice vám byly rozdány písemné podklady. Máte je po poradě na grémiu. K těmto podkladům zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Ano, prosím, zástupce pirátské strany Michal... Mikuláš Ferjenčík. Omlouvám se, pane poslanče, ještě vás všechny neznám.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl poprosit všechny poslance o podporu varianty Česká pirátská strana. My jsme od začátku dostali návrh od Kanceláře Sněmovny, ve kterém jsme byli uvedeni v tom bloku, který nyní navrhujeme. Tři týdny jsme normálně pracovali s touto variantou. Teď úplně na poslední chvíli podalo SPD protinávrh. Piráti jsou středová strana a měli ve volbách lepší volební výsledek než SPD, takže vás prosím, abyste to respektovali a umožnili nám sedět v tom bloku, který preferujeme my. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi. Hlásí se předseda klubu SPD Radim Fiala. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tady proběhla v Poslanecké sněmovně nějaká schůzka, kde se jakoby dělal zasedací pořádek, na kterou my jsme nebyli vůbec pozváni, nebo nikdo tam z nás vůbec nebyl, a pak nám byl doručen výsledek nějaké schůzky jakýchsi - nebo pardon, já nechci nikoho... nechci, aby to znělo pejorativně, ale tajemníků poslaneckých klubů, ani ne předsedů poslaneckých klubů, kde my jsme se vůbec nezúčastnili, a něco nám přišlo, něco se nám dostalo do ruky a my s tím výsledkem prostě tady toho jednání, kde jsme vůbec nebyli přítomni, samozřejmě nemůžeme souhlasit, a dáváme tedy protinávrh k tomu, co tady, nebo kde byli Piráti, a my bychom vás chtěli poprosit, abychom seděli, abyste hlasovali pro naši variantu A, to znamená od sedadla číslo 109 po sedadlo 129, plus sedadlo 135.

Takže vás prosím o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám návrh k proceduře. Jestli bychom mohli hlasováním rozhodnout o těch dvou protinávrzích, nějak, většinově, a na základě toho bychom pak hlasovali o výsledku jako celku. Já to úplně zjednoduším. Nám se ten souboj nechce pískat, nám je jedno, jak to dopadne, nějaký zasedací pořádek ovšem potřebujeme. Když nedošlo k dohodě, tak se musí rozhodnout hlasováním. Takže bychom v prvním kroku rozhodli, kdo obsadí tento blok, když to řeknu zjednodušeně, jestli SPD, nebo Piráti, to je jedním hlasováním, a pak bychom hlasovali o celku, když budeme akceptovat to první hlasování. Myslím, že to procedurálně možné je, a pokud by proti tomu nikdo neprotestoval, tak to bude pro mnohé z nás, kteří vědí, kde budou sedět, jednodušší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo, za výraznou pomoc, protože já jsem právě chtěl navrhnout proceduru, ve které takto rozhodneme. Jsou to dva návrhy, které se neliší číslem, liší se jenom tím umístěním, tedy per analogiam podle jednacího řádu nechám variantně hlasovat o tom, co má větší podporu, a to, co bude mít větší podporu, to znamená, v orientačním hlasování nejprve nechám hlasovat, která varianta má větší podporu, a tu bych v hlasování třetím nechal rozhodnout Poslaneckou sněmovnu - tu, která bude mít větší podporu, bych nechal rozhodnout hlasováním samotným, kde by se tedy hlasovalo i proti. V tomto ohledu se ptám, jestli někdo namítá něco proti postupu předsedajícího. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nenamítám, ale protože sedíme takhle podle abecedy, tak avizuji, že náš klub se v tom orientačním hlasování dvakrát zdrží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Myslel jsem, že to bude pomoc úplná, dobře, i to je pomoc, že víme stanovisko klubu ODS. Děkuji.

Nyní tedy v prvém hlasování budeme hlasovat o tom, kdo orientačně podporuje variantu - beru to podle abecedy - tedy České pirátské strany, ty varianty jsou stejné, a variantu SPD. To znamená, teď se hlasuje jenom pro. Myslím si, že už i noví poslanci znají, co to je orientační hlasování, tam se nehlasuje proti, ani k tomu nebudu vyzývat. To znamená, která varianta bude mít větší podporu.

 

Orientační hlasování číslo 22. Kdo je pro variantu Česká pirátská strana. Zahájil jsem hlasování číslo 22 a ptám se, kdo je pro.

Pardon, odhlásil jsem vás všechny, prosím o novou registraci, ono to bude i lepší, abychom zjistili přesnou přítomnost poslanců. Zahájím hlasování číslo 22, jakmile se ustálí počet přihlášených... Myslím, že už je to dobré.

Ptám se, kdo je pro v hlasování číslo 22. (Hlas v sále: Já ještě nejsem přihlášený!) S tím já nic nenadělám, to musí být vaše aktivita. Já tedy hlasování číslo 22 prohlašuji za zmatečné, přestože je orientační, a počkám, až budou všichni přihlášeni. Já chápu, že někteří... Tak dobře, už vás nebudu odhlašovat, ale myslím si, že hlasování číslo 22 bylo prohlášeno za zmatečné. Pan Bohuslav Svoboda se hlásí? Není tomu tak, odmazávám. Tak, a máme tady přihlášených 176 poslanců.

 

hlasování číslo 23, které je orientační, se ptám, kdo je pro variantu Česká pirátská strana. Děkuji vám.

V hlasování číslo 23, orientačním, pro 45.

 

hlasování číslo 24 budeme hlasovat o variantě SPD.

Zahájil jsem hlasování číslo 24. Ptám se, kdo je pro. Pořád je to orientační hlasování, jenom o tom, která varianta bude hlasována jako první. Děkuji vám.

V hlasování číslo 24 z přítomných 177 pro 93.

 

Je to více než v tom hlasování předtím, o variantě SPD budeme tedy hlasovat jako o variantě číslo 1. Pokud neprojde, budeme muset hlasovat o variantě číslo 2 a tentokrát i s tím, kdo je proti.

Rozhodneme v hlasování číslo 25, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro variantu zasedacího pořádku podle SPD. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 179 pro 101, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Zasedací pořádek byl schválen ve variantě, která vám byla připravena jako varianta Strany přímé demokracie. Tím jsme vyčerpali bod číslo 4. Děkuji a končím tento bod.

 

Pokračujeme bodem číslo 5 a to je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP