Úterý 28. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

6.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby

Podle § 57 odst. 1 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, který se skládá z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou. Počet členů není zákonem určen. Je potřeba počet členů stanovit. V podrobné rozpravě by tedy měly zaznít návrhy.

V 7. volebním období byl počet stanoven na 9 poslanců. Podle § 47 zákona o jednacím řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny, a v souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu navrhuji, aby tato komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Poznámka ještě, v 7. volebním období byla tato komise ustanovena podle zásady poměrného zastoupení, abychom si uvědomili historii této komise, která není dlouhá.

Předkládám tedy i návrh usnesení: Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, která se skládá z devíti poslanců, a stanoví, že komise se ustanovuje podle zásady poměrného zastoupení s tím, že členové komise budou voleni většinovým způsobem.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Vidím přihlášku pana předsedy Jaroslava Faltýnka. Pane předsedo, máte slovo. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji. Jak už jsem avizoval v předchozím vystoupení, navrhuji, aby tato komise měla 10 členů, a podporuji ten návrh na její naplňování dle principu poměrného zastoupení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já podpořím jinou část vašeho návrhu, pane místopředsedo, to znamená, aby tato komise měla 9 členů. A současně abychom stanovili, že se to naplní většinovým systém - my navrhujeme paritní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím. Máme tedy tady návrh, o kterém musíme hlasovat. To znamená, abychom mohli rozhodnout, musíme rozhodnout o počtu členů té komise, kdy budeme hlasovat o protinávrhu na 10. A pokud jde o princip volby, ten musíme také odhlasovat, protože byl navržen princip parity. Budeme tedy o tom usnesení hlasovat nejdříve po částech.

 

Nejdříve rozhodneme o počtu členů, kdy protinávrhem proti původnímu návrhu, který vycházel z minulého volebního období, je návrh na 10 členů.

Rozhodneme v hlasování číslo 27, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 27 z přítomných 184 pro 108, proti 60. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme tedy hlasovat, jestli se ustaví tato komise podle principu poměrného zastoupení, ale nejdřív budeme hlasovat o protinávrhu, který předložil pan kolega Zbyněk Stanjura, a to v hlasování číslo 28, které jsem zahájil a ptám se... Pardon, omlouvám se. Je tedy návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prohlašuji hlasování číslo 28 za zmatečné a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Ještě než tak učiníte, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 18.30 do 19.00 se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Dominik Feri.

 

Počet přihlášených se ustálil, můžeme tedy rozhodnout v hlasování číslo 29, kdo podporuje návrh pana poslance Stanjury. Kdo je pro, tedy princip parity? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 29 z přítomných 174 poslanců pro 68, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Ale o návrhu na jiné ustanovení - § 115 zákona o jednacím řádu - pro jistotu raději nechám hlasovat o tom principu poměrného zastoupení, abychom raději vyhověli jedním hlasováním, abychom se nedopustili porušení jednacího řádu, rozhodneme v hlasování číslo 30, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 30 z přítomných 175 pro 108, proti 53. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh usnesení byl přijat s tím, že stálá komise pro kontrolu Generální inspekce ozbrojených sborů bude mít 10 členů a bude ustavena podle principu poměrného zastoupení. Končím bod číslo 6.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP