Úterý 28. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

7.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití
odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob
a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
a způsobu jejího ustavení nebo volby

Tady postupujeme podle § 98 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, s tím, že Poslanecká sněmovna zřizuje kontrolní orgán pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, skládající se z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou. Počet členů není zákonem určen, je tedy potřeba počet členů stanovit. V podrobné rozpravě by měly zaznít návrhy. V 7. volebním období byl stanoven počet na 9.

Podle § 47 našeho jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny, a v souladu s § 115 odst. 3 zákona o jednacím řádu navrhuji, aby tato komise byla ustanovena podle zásady poměrného zastoupení.

Předkládám proto tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, který se skládá z poslanců - a nechám to tedy tentokrát na diskuzi v podrobné rozpravě -, a stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy jako první. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana předsedy Faltýnka a pana předsedy Chvojky. Nejdříve pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Navrhuji u této komise stanovit její počet na 10. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Pan předseda Chvojka v podrobné rozpravě. Máte slovo, pane předsedo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo. Navrhuji počet 9 členů a zastoupení paritní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme tedy návrhy. Já samozřejmě respektuji tyto návrhy, budeme o nich hlasovat. Kdo dál ale v podrobné rozpravě? Nikoho dalšího nevidím. Jenom připomínám - já jsem si to teď ještě ověřoval - § 115 mluví o poměrném zastoupení, nebo o principu většinové volby, ale tím vnímáme tu paritu, jak jsme si tady zvykli říkat. Doufám, že si všichni rozumíme, abychom se potom tady nepřeli o to, jestli jsme použili správnou formulaci podle zákona o jednacím řádu.

Čili pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu a přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Nejdříve tedy návrh na 10 a potom budeme hlasovat o návrhu... Pardon... Musíme nejdřív o protinávrhu, takže nejdříve návrh na 9, který přednesl pan předseda Chvojka, potom bychom hlasovali o návrhu na 10, potom bychom hlasovali o způsobu ustavení.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 31. Kdo je pro to, aby komise měla 9 členů? Zahájil jsem hlasování číslo 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 31, z přítomných 175 pro 67, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o počtu 10 členů, a to v hlasování číslo 32, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 32, z přítomných 175 pro 107, proti 56. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na většinovou volbu, tedy princip parity.

Rozhodneme v hlasování číslo 33, to byl protinávrh pana kolegy Chvojky. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 33, z přítomných 175 pro 70, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o principu poměrného zastoupení v hlasování číslo 34, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 34, z přítomných 175 pro 106, proti 54. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat tak, že se zřizuje stálá komise Poslanecké komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací s tím, že počet poslanců bude 10 a zřízení bude podle principu poměrného zastoupení. Tím končím bod číslo 7. Děkuji.

 

A můžeme pokračovat bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP