Úterý 28. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

8.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí
údajů z centrální evidence účtů a způsobu jejího ustavení nebo volby

Podle § 11 zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, zřizuje Poslanecká sněmovna kontrolní orgán ke kontrole poskytnutí údajů z centrální evidence účtů skládající se z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou. Počet členů není zákonem určen. Je potřeba počet členů stanovit. V podrobné rozpravě by měly tedy zaznít návrhy. V sedmém volebním období tato komise nebyla ještě ustavena, protože zákon byl přijat v loňském roce a k ustavení komise nedošlo.

Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny, a v souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu navrhuji, aby tato komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

Předkládám proto tento návrh usnesení, ke kterému povedeme rozpravu: Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů skládající se z poslanců, které navrhnete v podrobné rozpravě. A za druhé stanoví, že komise se ustanovuje podle zásady poměrného zastoupení.

Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Nikdo se nehlásí, ani z místa. Všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám písemnou přihlášku. Kdo se hlásí z místa? Pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Navrhuji u této komise počet členů 10.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vím, že to je trochu marné, že hlasovací koalice ANO, SPD a komunisti funguje, má 106 přítomných, takže uvidíme 106 pro. Já chci jenom říct, když se odvoláme na výsledky voleb, že díky hlasování této hlasovací koalice hnutí, které dostalo 29,6 % hlasů, bude mít 40 % členů kontrolních komisí. Takhle si někdo představuje poměřitelné. Já jenom abychom věděli - z 29 se vyrobí 40 jednoduchým hlasováním ANO, KSČM a SPD.

Já navrhuji, aby těch členů bylo 9 a abychom komisi obsadili většinovým způsobem, tzn. paritně z každého klubu jeden.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Pan předseda Luzar jako místopředseda klubu. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Já možná trošku zneužiji tento proslov, ale řeknu jednu věc. Každý by si měl dopředu rozmyslet, jaký blok reprezentuje a jaký styl hlasování chce navrhovat. Ale ne v polovině dojednávání vystupovat ne jako blok, ale jako jednotlivci. To jen na vysvětlenou, že tady nejde o hlasovací mašinerii, ale čistě o matematiku a vysvětlení kolegovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí do podrobné rozpravy, budeme rozhodovat o návrzích. Nejdříve o protinávrhu na počet členů, tzn. na 9, potom o způsobu ustavení.

 

Rozhodneme nejdříve o počtu členů 9 v hlasování číslo 35, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 35, z přítomných 176 pro 65, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o počtu 10 členů stálé komise. Hlasujeme v hlasování číslo 36. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 36, z přítomných 176 pro 109, proti 55. Návrh byl přijat. Počet členů komise bude 10.

 

Nyní budeme hlasovat o způsobu ustavení, tzn. o principu většinové volby, tedy principu parity, a to v hlasování číslo 37, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 37, z přítomných 176 pro 65, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o principu poměrného zastoupení v hlasování číslo 38, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 38, z přítomných 176 pro 108, proti 57. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, s tím, že komise byla zřízena jako 10členná, ustavena bude podle principu poměrného zastoupení. Bod 8 jsem ukončil.

 

Hlásí se mimo program pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že nám je to jasné, ale aby to bylo ve stenozáznamu. Ty varianty se liší jenom v počtech poslanců pro hnutí ANO. Pochopil bych jak komunisty, tak SPD, kdyby námi navrhovaná varianta byla na jejich úkor. Takže ve variantě většinové, kterou jsme navrhovali my, neúspěšně šest stran podle výsledků hlasování, můžu říct, měli komunisté jednoho, a ti byli proti, SPD taky jednoho, ti byli taky proti, a v té poměrné kupodivu komunisté mají taky jednoho a SPD proti.

Já jsem nepoužil slova hlasovací mašinerie, to bych si nedovolil. Použil jsem slova hlasovací koalice. Je to tak. Bojujete ve prospěch hnutí ANO. Proč ne? Je potřeba říci, že pro vás, pro tyto dva kluby, obě dvě varianty, co se týče počtu zastoupení v těch komisích, jsou naprosto totožné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní tedy pan místopředseda klubu KSČM Leo Luzar, protože pan Kováčik je řádně omluven, poté pan předseda klubu Radim Fiala. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Ještě jednou, snad na závěr, vyjasním, že když někdo běží na deset kilometrů a hlásí "běžím na deset kilometrů", nemůže najednou říct "já budu běžet jenom na čtyři". Čili jednou jste začali fungovat jako blok v hlasování, tak to prosím dodržujte. A jestliže my z toho máme mít prospěch, nebo nemáme mít prospěch, je samozřejmě naše věc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda klubu SPD Radim Fiala, poté pan předseda klubu KDU-ČSL. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Také se k tomu chci vyjádřit. My jsme prostě řekli, že respektujeme poměrné zastoupení na základě výsledků voleb. Řekli jsme to na začátku. Říkáme to každý den novinářům a také se podle toho chováme. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Na jednu stranu by se mohlo říct, že vlastně je úplně jedno, jestli je to většinové, nebo poměrné zastoupení. To, co se v konečném důsledku ukazuje - a mluvím především k vám, vážené poslankyně a vážení poslanci hnutí ANO - je, že jste tady utvořili blok společně s komunisty a společně s SPD, a každým hlasováním, které tady vidíte, a dívejte se na tu tabuli, se to ukazuje. Můžeme se bavit. Můžete to vymlouvat, jak chcete. Rozhodující je, pro co zvednete ruku. A je důležité říct, že ano, přestože jste to veřejně nepřiznali, tak hnutí ANO tvoří koalici s SPD a s komunisty, koordinuje hlasování a prosazuje zájmy této nepsané koalice. To je potřeba takhle říct. Já to respektuji. To, co je rozhodující, ať se vám to líbí, nebo ne, ne to, co říkáte, ale jak hlasujete. Tak to prostě je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě pan místopředseda Tomio Okamura. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, chtěl bych tady jenom doplnit předpředřečníka, našeho poslance a předsedu poslaneckého klubu Radima Fialu. My jsme vyzvali po volbách, že se rádi budeme bavit s každou politickou stranou o prosazování našeho volebního programu.

Tady pan Bartošek z KDU-ČSL, resp. možná kolegové řekli, že si s námi ani nechtějí sednout ke stolu. Odmítli si sednout s námi ke stolu. To znamená, s vámi se tím pádem nedalo na ničem domluvit. Vy se odmítáte s námi bavit. Tak samozřejmě my jsme rádi, že na prosazování našeho politického programu, pro který nás volilo 540 tisíc občanů České republiky, že jsou nějaké strany, které se s námi baví a pomůžou nám, mluvím za SPD, vytvořit takové podmínky, abychom náš program mohli co nejlépe prosazovat. O nic jiného nejde.

Já vám říkám, že jestli se s námi budete chtít bavit a sednout si ke stolu, pojďme se bavit. My se budeme rádi bavit s každým. Ale vy jste to odmítli. A ještě nás častujete velice pejorativními, řekl bych, nějakými přízvisky. A prostě takhle si dělejte, co chcete. Já vám do vaší politiky nemluvím. Ale znova říkám, rádi si sedneme s každým, kdo má zájem se bavit o prosazování našeho politického programu, o tom, kde můžeme dělat nějaké programové průsečíky, kde můžeme udělat programové kompromisy. Protože nás je tady skutečně jenom 22. Potvrzuji slova, co tady padala snad od někoho. Třeba nás za SPD je 22, měli jsme něco přes 10 %. My víme, že se musíme bavit s ostatními demokraticky zvolenými stranami, jak rozdali voliči politické karty ve volbách. Vy to neuznáváte. Vy si myslíte, že některá strana je více legitimní, některá méně legitimní. My tyto názory odmítáme. My si myslíme, že jsou legitimní všechny strany v této Poslanecké sněmovně, i ta vaše, protože to tak rozhodli prostě občané ve volbách. A před Ústavou jsou si všichni občané rovni v právech i povinnostech. My to ctíme. Vy možná na to máte jiný názor, ale já nebudu mluvit za vás, nebudu váš mluvčí.

Také tady souhlasím s panem předsedou Stanjurou prostřednictvím pana předsedajícího, že já mám také celou řadu samozvaných mluvčích z řad různých médií a podobně. Dělají to neplaceně. Takže ono těžko na to mají vliv. Každé ráno se dovídám, co Okamura řekl. Samozřejmě že jsem to neřekl. A další komentátoři to dovysvětlují na ČT24, aniž by se kdykoli mě samotného zeptali na můj názor. Trošku tristní je, že ani já neznám ani jména těch svých samozvaných mluvčích. V podstatě to na mě vždycky vyskočí z monitoringu.

Ale chci říct jenom jednu věc, a znova zopakuji, kdo se bude chtít s námi bavit o našem programu, jestli vy se chcete bavit o vašem programu s námi o podpoře, rádi si na to taky sedneme. Velice rádi si na to sedneme. A to bych chtěl prostě zopakovat. Takže tady není nějaká hlasovací koalice. My se rádi budeme bavit s každým, kdo se bude chtít bavit s námi také vzájemně o politických programech. Myslím, že je to rozumné, protože občané chtějí, abychom začali co nejvíce pracovat. Proto jsme od začátku odmítali obstrukce, odmítali jsme blokování schůze Sněmovny. Už se těšíme na projednávání státního rozpočtu, abychom třeba mohli přidat potřebným občanům v České republice. My to za SPD v programu máme. My jsme neměli v programu obstrukce a zdržování práce Sněmovny. A plníme program. A to je vše.

Takže děkuji a těším se na spolupráci se všemi ostatními politickými stranami, pakliže o to vy sami budete mít zájem. Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Připomínám, že jsme mimo bod programu, ale s přednostním právem jsou přihlášeni pan předseda Faltýnek, pan předseda Bartošek a pan místopředseda vlády Bělobrádek. Jsou tedy tři přihlášení mimo bod programu. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. No, ono někdy se nám to hodí, to poměrné zastoupení, a někdy se nám to nehodí. Tak to prostě funguje. Ale to je v pohodě. My jsme si na to zvykli. Ale poměrné zastoupení prostě zobrazuje výsledek voleb. Mně je to, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Bartošku, líto, že jste tak dopadli. Fakt! Byli jste náš vládní partner. Fungovalo to. Vláda měla výsledky. Ale já za to nemůžu. Takto rozdali karty voliči. Tak to zkuste už konečně pochopit. Prosím!

A dovolte mi jednu větu na závěr. My jsme přece jako hnutí ANO řekli na začátku této debaty o kontrolních komisích, že my neaspirujeme na předsedu těchto komisí. Nechceme žádného předsedu této komise, přestože bychom podle principu poměrného zastoupení stejně jako u místopředsedů Sněmovny na to měli nárok. Ale my nechceme žádného předsedu kontrolní komise, ať nevyvolávám zase debaty tohoto typu.

Prosím, pojďme konstruktivně volit, rozhodovat hlasováním. Je to jediný možný demokratický princip - rozhodovat hlasováním. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rád bych přikročil k dalšímu bodu, ale přednostní práva jsou přednostní práva i mimo pořad. Pane předsedo Bartošku, máte slovo. Po vás váš předseda politické strany a místopředseda vlády. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Vaším prostřednictvím navážu na pana předsedu Faltýnka. Věřte, že výsledky voleb beru s velkou pokorou a se sebereflexí. O tom tady ale nebyla řeč. Jediné, co jsem ve svém příspěvku zmínil, je, jak probíhá hlasování a kdo s kým hlasuje. Já jsem to nerozporoval. Já respektuji a přijímám výsledky voleb. Sám uznáte, že o tom to nebylo. Sám přeci dobře víte, prostřednictvím pana předsedajícího, že já jsem pouze řekl, jak vypadá hlasování, že koordinujete hlasování s SPD a s KSČM. Na tom přeci není nic špatného. Jenom jsem pouze popsal situaci. Ani jsem to nehodnotil, jestli dobře, nebo špatně. Řekl jsem prostě, že postupujete společně. Co říkám špatně na tom, když pouze opakuji výsledky hlasování?

Rád bych na to ještě krátce navázal. Skutečně, lidovci se neúčastnili některých jednání, protože lidovci nebudou legitimizovat extremistické strany. Nebudou. Našimi partnery jsou demokratické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně po volbách. A jenom pro vás, zástupci hnutí ANO, kladu řečnickou otázku, zda dosavadní postup vašich vyjednavačů nepovažujete za zradu na vašich voličích. Na to si musíte odpovědět sami.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás chápu, vážení kolegové, všichni máte přednostní práva. Nyní pan předseda Bělobrádek, poté pan předseda Fiala, poté pan místopředseda Luzar. Vidím vás, poznamenal jsem si. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já moc nerozumím tomu, jak je umožněno prosazovat váš program SPD tím, že prohlasujete návrh, který dává o jednoho člena více v komisích. Já bych pochopil, kdybyste udělali nějakou koalici, řekli si "máme nějaký program" a pro to hlasovali. Nebo tomu mám rozumět tak, a já tomu tak rozumím, že to, že hlasujete pro návrhy, které jsou pro ANO výhodné, už je koalice, která má umožňovat prosazovat váš program, to znamená, že buď budete podporovat menšinovou vládu, nebo budete ve většinové. Já v tom žádnou jinou logiku nevidím. Já bych pochopil, kdybyste řekli "ano, podpoříme menšinovou vládu, protože tam budeme mít nějaké programové body, které nám umožní náš program prosazovat". Tomu rozumím. Ale jak budete prosazovat svůj program tím, že bude mít hnutí ANO o jednoho člena v komisi více, tomu opravdu nerozumím.

My respektujeme, jak rozdali karty voliči. My to chápeme, je to zcela v pořádku, stejně tak, že jsme byli přehlasováni. Je demokracie, to je v pořádku. Ale my jsme tady řekli pouze fakta. Je tady hlasovací mašina, která je daná ANO, komunisty a SPD. A to je potřeba si říct, protože to je fakt. Já to nijak nehodnotím, je to demokracie, ale jenom říkáme to, co je pravda. Vaši hlasovací partneři od začátku ustanovení této Sněmovny jsou SPD a komunisté. Takže to je věc, která je zásadní. Pokud tedy respektujete poměrné zastoupení, pak vůbec nerozumím tomu, a žádnému z vašich argumentů jsem opravdu neporozuměl, proč jste nehlasovali v předcházejícím týdnu pro Petra Fialu jako zástupce ODS do vedení Sněmovny. Mohli jsme si odpustit dvoje hlasování, už jsme dávno mohli makat, kdybyste skutečně respektovali poměrné zastoupení. To jste neudělali. Já jsem rád, že jste si to nakonec rozmysleli a že jste dali možnost, aby i zástupce skutečné opozice měl svého zástupce ve vedení Sněmovny.

Pokud pan Okamura řekne, že tady není hlasovací koalice, tak jsme asi všichni nějak jinak interpretovali to, že v zásadě ve všech hlasováních tady hlasovaly tři strany pro všechny návrhy. Tak opravdu není, nebo je? Já bych jen připomenul, že jsme seděli na jednání s SPD, ale nebylo to jednání, které tady bylo svoláno v zásadě k jiným otázkám, než my si myslíme, že bychom o nich měli jednat jako všichni. Pak to dává smysl, abychom tam seděli. Ale na nějakých partikulárních, částečných zásadních jednáních ne.

Pokud SPD říkalo, že nechce obstruovat, tak nevím, co jiného byly první dvě volby místopředsedy Sněmovny za ODS než obstrukce. Kdybyste ctili poměrné zastoupení - a to chci říct, že ten rozdíl proti předcházejícím letům je, že současná vládní koalice neřekla, že bude ctít toto zastoupení. My jsme to neřekli. A udělali jsme to podle toho, že tady byla vláda, nějaká koalice, a pak se to doplnilo. My jsme to neříkali, my jsme to nesplňovali, ale když to někdo řekne, a to jste byli vy, tak to máte dodržovat. A vy to nedodržujete. V tomhle si protiřečíte jako v mnoha jiných věcech. Jenom zopakuji, že v minulých volebních obdobích, a obzvláště v minulém, tady byly pronášeny lži prostřednictvím pana předsedajícího od pana Okamury. Je na něj podáno trestní oznámení, protože tady za tím pultíkem vědomě lhal. To jenom na připomenutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pokračujeme ještě mimo bod vystoupením pana předsedy Radima Fialy. A potom pan místopředseda Luzar. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Jenom velmi krátce k mým dvěma lidoveckým předřečníkům. Prostřednictvím pana předsedajícího pane Bělobrádku, chápu, že nerozumíte, jak budeme prosazovat náš program. Tak to prosím nechte na nás, to zvládneme sami i bez KDU-ČSL.

Co se týká dalšího předřečníka pana Bartoška, vy jste tady, pane Bartošku prostřednictvím pana předsedajícího, mluvil o extremismu v souvislosti s SPD. Pokud máte nějakou fobii, jděte se léčit. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců sedících uprostřed sálu. Poslanci stále sedí abecedně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A nyní pan místopředseda Luzar. Jsem plný naděje, že můžeme pokračovat bodem č. 9. Máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Pane předsedající, budu velice krátký. Já bych chtěl pouze upozornit kolegyně předřečníky na rozdíl mezi společným postupem a koordinovaným postupem. To je docela vážný rozpor a netřeba to v jedné věci zaměňovat a vytvářet z toho nějaký dojem o nějakém koordinovaném postupu. Z druhé strany, pokud jsem správně pochopil předřečníky ze strany lidové, jak tady hovořili, jaké zásady prezentují, doufám, že to znamená také to, že když budete prosazovat zákon, budete pro něj hlasovat a bude k tomu jeden komunista, který náhodou bude hlasovat s vámi, tak radši budete proti tomu svému návrhu, protože přece nesnesete, aby návrh podporoval někdo z komunistů. Takhle to totiž zaznělo. Zase bych rád, abyste si uvědomili, o co se tady teď jedná, že hlasujeme pro to, co jsme dlouhodobě hlásali a propagovali, a nemá to nic společného s nějakým dle vámi (vás?) koordinovaným postupem, o kterém vy mluvíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda Bělobrádek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vaším prostřednictvím pane kolego Luzare, mě by zajímalo, kde jste ve vašem programu nebo před volbami říkali, jestli má mít komise deset, nebo devět členů. To bych docela byl rád. Hlasovali jsme i pro některé věci spolu s komunisty, když to byly věci dobré, ale byli jsme vázáni především koaliční smlouvou. A pokud se komunisté k tomu přidali, tak jsme pro to hlasovali stejně. To znamená, tak to určitě není. Každopádně je tady jednoznačná hlasovací koalice, to nemůžete popřít, to je faktum. Hlasuje se jedno po druhém, možná že máte velmi zajímavé schopnosti nějaké telepatie, nebo jste si prostě jen sympatičtí, nebo jste stejná krevní skupina, ale je zajímavé, že dlouhodobě, celou dobu jak první, tak druhé schůze hlasujete rukou společnou a nerozdílnou.

Co se týká pana Fialy, předsedy klubu SPD, já si myslím, že když docházejí argumenty a docházejí fakta, tak se přechází do invektiv. A já jsem přesvědčen, že pokud tady nemáme právo na názor, tak to není nic nového. Ale urážka, a obzvláště jít do systému skutečně napadání a hovoření o duševním zdraví nebo o zdraví jako takovém, je nedůstojná této Sněmovny. Ale asi si budeme muset zvykat na nové praktiky, na to, že tady skutečně bude mnoho věcí nových. Já to považuji za ubohé a myslím si, že to je úplně stejné jako se posmívat postiženým, tak tady o někom mluvit, o jeho nějakých psychotických nebo duševních stavech, protože to fobie bezpochyby je. V tomhle případě myslím, že to bylo přehnané.

Já si myslím, že to, co tady zaznívalo z úst vašich a vašeho předsedy ještě třeba i v jiném tričku, bychom mohli označovat různě. Ale myslím si, že extremismus v tomhle směru je určitě něco, co se takto použít dá, a vůbec nemyslím, že je to nějaký útok na integritu té osobnosti. A pravdou je, a to je prokazatelné, že váš předseda tady lhal o hlasování europoslanců, dělal to vědomě, protože se to dá dohledat veřejně, a myslím si, že budeme velmi brzy vidět, jak dopadne eventuální výsledek, zda se toho ujmou skutečně orgány, které to mají hodnotit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nikoho nevidím s přednostním právem, ke svému i vašemu štěstí můžeme zahájit bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP