Úterý 28. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

9.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

Postupujeme tady podle § 18 zákona číslo 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, kdy Poslanecká sněmovna zřizuje zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, který se skládá ze sedmi poslanců. To je ze zákona. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny, v souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby tato komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

Předkládám tedy návrh usnesení: Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, která se skládá ze sedmi poslanců, a stanoví se, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a do obecné rozpravy se hlásí předseda klubu sociální demokracie, pan ministr Chvojka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jen se chci na úvod zeptat, protože v podstatě ke všem těm pěti šesti bodům říkat to stejné nejde, abych to řekl jenom jednou. Budu muset vystupovat vždycky pokaždé znovu?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, není potřeba, jen se můžete odkázat na vystoupení.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Ale potom ty jednotlivé návrhy budu muset říkat vždycky znovu, v té podrobné. Jasně. Děkuji za slovo.

Tak já bych chtěl do toho, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, zabrousit ještě jednou. Nebojte se, vybrušovat nebudu. Tak abychom si tedy uvědomili, o co jde v těchto komisích, např. komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby, Národního bezpečnostního úřadu, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Finančního analytického útvaru, Vojenského zpravodajství. Tam jde o to, že je tam počet členů ze zákona, tam už nemůžeme hlasovat o tom, jestli chceme devět, deset, jedenáct, dvanáct, ale tam je počet členů ze zákona, tzn. všechny tyto komise mají podle zákona počet členů sedm. Je to velmi malý počet, zvlášť když se podíváme na to, že dneska máme ve Sněmovně devět politických stran. Pokud budeme hlasovat na základě poměrného systému, tak - opakuji ještě jednou - v době, kdy tady vzniká vláda menšinová, vláda jedné strany a jednoho muže, která bude mít pod sebou Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, tajné služby, tak si myslím a jsem toho názoru, že tyto komise jsou při této situaci v dnešní době - a nechci tím urazit nějaký ten standardní výbor typu petičního nebo školského - mnohem důležitější než ty standardní výbory.

A pokud budeme hlasovat pro ten poměrný systém, tak co hrozí? Hrozí to, a bude to analogicky ve všech těch komisích, teď se bavím o BIS - tak BIS, Bezpečnostní informační služba, sedm členů a poměrný systém ze sedmi členů dejme tomu tři nebo čtyři hnutí ANO, tři, dva nebo jeden SPD atd. To znamená, já si nemyslím, že v této době - opakuji, v době, kdy tady menšinovou vládu... nebo kdy bude menšinová vláda bez kontroly - je to dobré pro demokracii v České republice a pro český stát.

Proto budu u všech těchto komisí navrhovat ten paritní, většinový systém, doufám, že i tentokrát komunisté, protože když se to vezme konkrétně, tak např. na ČSSD to nevychází, ani jedna komise, při tom poměrném zastoupení na KSČM taky ne. Myslím si, že by tam měly být zastoupeny pokud možno všechny strany a hnutí, proto navrhuji tu většinovou volbu nebo ten většinový systém. Opakuji, pokud projde ten poměrný, tak speciálně v těchto případech, v těchto velmi důležitých komisích, to není dobře. Jen abyste každý prosím věděli, o čem se bude hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Leo Luzar. Jsme v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím ke kolegovi Chvojkovi. Tady to zaznělo, pane kolego. Sedm ze zákona. Sedm. Je nás tu devět subjektů. Jinými slovy, my se nerozpůlíme, abychom tam mohli být a mohli jsme zachovat tady tento systém. Čili tady jsme limitováni zákonem. A budeme se dohadovat, sociální demokraté a my, úplně stejně, jak se tady dohadovali Piráti a SPD, jak tady mají sedět? Protože nás je devět a máme rozdělit sedm křesel? Anebo si zahrajeme takovou tu hru, jak hraje hudba, a kdo si rychleji sedne na tu židli, tak tu židli získá? Zkuste se zamyslet nad dopadem toho, co jste tady u toho mikrofonu řekl. Jediná správná cesta je, která tady zazněla. Ano, všichni se shodneme, že ten limit ze zákona je špatný. Byl dělán v jiné době na jiný počet a prostě zaznělo tady, a já to beru jako určitý gentleman's agreement, který tady zazněl, že vláda učiní kroky k tomu, aby tento mantinel, který tady je, narovnala. A z toho já vycházím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní mám tři přihlášky se stejnou váhou, tzn. pan předseda Faltýnek, pan předseda Stanjura a pan předseda Chvojka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Asi budu také pokaždé u té další komise vystupovat stejně s tím, že ten počet je dán ze zákona a devět subjektů se tam fakt nevleze. A ono i při té debatě by to nijak nevyšlo a při poměrném zastoupení tam prostě na KSČM a sociální demokracii to místo nezbývá. Tak to je. Ale ono nezbývá, ani když by to byla většinová volba, takže to je stejné. Budu tedy navrhovat u každé té komise ten systém poměrného zastoupení. U ostatních komisí, kde nebyl určen počet zákonem, jsem navrhl - a Sněmovna to schválila - těch deset právě proto, aby tam při tom systému poměrného zastoupení měly všechny subjekty zastoupení. Proto jsem navrhoval ten počet deset. A moc nerozumím, proč jste hlasovali proti, resp. pro devět, protože při devíti tam to zastoupení všech není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem se hlásil s faktickou, dvě minuty mi stačí. Máme hrát otevřeně. My jsme se přece na dnešní poradě nedohodli. Navrhovali paritní systém. Paritní systém znamená v případě, že je sedm členů, že zastoupení má prvních sedm stran podle výsledků voleb. To jsme navrhovali i s tím, že kolega Farský a paní kolegyně Pekarová Adamová věděli, že pokud se prohlasuje tento systém paritní na sedm stran po jednom, tak oni tam prostě nebudou. Přesto jsme tento návrh vznesli, přesto ho budeme podporovat, protože nám přijde logický. Takže není pravda, že v tom většinovém - v našem podání paritním - systému se nevychází někomu vstříc. Vychází se vstříc. Ale rozhodneme hlasováním. Myslím, že to nemá cenu, jen abychom nemátli pojmy.

Jasně jsme na té poradě, kterou jsme dneska měli, říkali, když je tam sedm, tak my navrhujeme paritně prvních sedm stran podle výsledků voleb. To nám přijde správné, když tam nemůže být devět. U těch ostatních jsme navrhovali devět, paritní systém každá strana jednoho. Takže to řešení prostě má, nikdo se nemusí půlit, jde jen o to, jak rozhodneme. Nám je to v zásadě jedno, protože my zástupce máme v obou dvou variantách. Přijde nám lepší paritní, protože si myslíme, že v těchto klíčových institucích nemá mít vládní většina, ať už přiznaná, nebo nepřiznaná, většinu. V těchto citlivých kontrolních orgánech, kdy se kontrolují tajné služby a bezpečnostní složky, má mít většinu opozice. A normální vládě to nevadí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Chvojka. Prosím, pane předsedo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dvě věci. Mrzí mě, že pan kolega Luzar nepochopil. Samozřejmě vím, že sedm je méně než devět. Myslel jsem to přesně tak, jak říkal pan kolega Stanjura. My prostě nechceme, aby v těchto důležitých komisích docházelo k tomu, že ze sedmi lidí tam budou tři za ANO. Vysvětlil jsem důležitost těchto komisí zvlášť v dnešní době, kdy tu vzniká vláda jednoho hnutí, jednoho muže. To znamená, to není o tom, že sedm je méně než devět, a že když je někde devět stran a komise má sedm členů, tak se tam prostě někdo musí rozpůlit. Ne. Jde o to, aby tam ANO nemělo čtyři lidi, ale třeba jenom jednoho, a na tom zbytku se domluvíme s těmi ostatními stranami. Je smutné, že vy podporujete něco, co vám nepomůže, protože tam nebudete mít ani jednoho člověka. To mi přijde opravdu možná důsledek toho, že tady je opravdu nějaká ta ďábelská nepřiznaná koalice KSČM, kde KSČM hlasuje pro všechno, s čím přijde hnutí ANO, bez ohledu na své zájmy.

Druhá věc. Já jsem slíbil opravdu, a bude to zítra na vládě, protože ta věci není logická a není příjemná, dám v devadesátce novelu zákonů, kde opravdu jsou počty členů v těchto důležitých komisích zřízeny na sedm, takže Sněmovna bude muset rozhodnout o navýšení těchto počtu členů na ten počet, aby tam byly zastoupeny všechny politické strany, které máme ve Sněmovně. Takže věřím, že to podpoříme, aby do budoucna nemuselo docházet k těmto hádkám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan kolega Luzar. Jsme pořád ve všeobecné rozpravě. Prosím, pane místopředsedo.

 

Poslanec Leo Luzar: Já už budu opravdu velice krátký, pane předsedající. Omlouvám se, že zdržuji, ale zásadou KSČM je poměrné zastoupení. My jsme o to velice dlouho bojovali a nebylo to vždycky samozřejmostí. Byli jsme tou stranou, která byla vždycky dávána bokem. A byli to i kolegové ze sociální demokracie, kteří dlouho na to mlčeli, že jsme bývali jako strana dáváni bokem. A já si myslím, že poměrné zastoupení je správné. Ano, my to neděláme proto, abychom měli ta křesla. Prostě ano, nebudeme je mít. Bohužel, volby dopadly tak, jak dopadly. Ale věřím tomu, že ta džentlmenská dohoda tady existuje. A ta dohoda je, že prostě se ty výbory navýší, tedy ty komise, pardon. A s tím my počítáme a bereme, že je to zastoupení všech, abychom měli informace z těchto důležitých orgánů, budeme mít. Nebude to teď, bude to třeba v únoru, v březnu, nevím. Ale bude. A na tom jsme se shodli na této komisi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jestli se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Budeme pokračovat v rozpravě podrobné. Nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Pan předseda Chvojka se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji, pane místopředsedo. Jak jsem avizoval, u všech těchto komisí budu navrhovat paritní, většinový systém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tedy budeme hlasovat. Hlasovat můžeme pouze o způsobu ustavení té komise, tzn. budeme hlasovat o principu poměrného zastoupení a o principu parity, řešeno většinovou volbou. O tom budeme rozhodovat nyní, o návrhu pana kolegy Chvojky.

Zahájil jsem hlasování číslo 39 a ptám se, kdo je pro většinovou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 39, z přítomných 176 pro 63, proti 89, návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat pro princip poměrného hlasování v hlasování číslo 40, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 40, z přítomných 177 pro 105, proti 55, návrh byl přijat.

 

Ustavili jsme komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby s tím, že má ze zákona sedm členů a bude obsazena principem poměrného zastoupení.

 

Děkuji, předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrý večer všem. Vidím, pan ministr se hlásí. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já nevím, jestli jsem dobře postřehl, jak dával hlasovat pan místopředseda předtím. Myslím, že v obou případech řekl většinou nebo poměrné. Ne? Není tomu tak? (Reaguje na hlasy z pléna.) Bylo to správně? Já jen aby to bylo jasné po tom, jak se hlasovalo. Nezpochybňuji hlasování, ale jen potom pro stenozáznam, že jsem měl dojem, že u obou jste to řekl stejně, i když to byly dva návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mám za to, že bod 9 je ukončen. Stále nám tam svítí.

 

Takže otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP