Úterý 28. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

10.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby

Podle § 145 zákona číslo 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zřizuje Poslanecká sněmovna kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu skládající se ze sedmi poslanců. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. V souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby tato komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

Předkládám proto tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna za prvé zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu skládající se ze sedmi poslanců; za druhé stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se písemně nepřihlásil nikdo. Podívám se, jestli se někdo hlásí ze sálu. Nikoho nevidím, končím tedy všeobecnou rozpravu a otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo o slovo? Pan ministr Chvojka.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Já stejně jako u všech těch jiných komisí navrhuji většinový princip, paritní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za návrh. Nějaké další přihlášky do rozpravy? Není tomu tak, takže končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrzích. Nejdříve budeme hlasovat o protinávrhu, tedy o návrhu na většinový systém naplnění komise.

 

Zahajuji hlasování o většinovém naplnění stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu. Kdo je pro, zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování číslo 41 bylo 61 pro, 93 proti (přihlášeno 175), návrh byl tedy zamítnut.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o ustavení komise tak, že se bude ustavovat podle poměrného systému.

Zahajuji hlasování číslo 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Pro bylo 99, proti 51 poslanců (přítomno 175). Pro přijetí usnesení bylo potřeba 88, usnesení bylo přijato.

 

Poslanecká sněmovna tedy zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu skládající se ze sedmi poslanců a stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení. Děkuji. Končím bod číslo 10.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP