Úterý 28. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

11.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

Podle § 21 zákona číslo 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, zřizuje Poslanecká sněmovna kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství skládající se ze sedmi poslanců.

Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. V souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby tato komise byla ustanovena podle zásady poměrného zastoupení.

Předkládám proto tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna za prvé zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství skládající se ze 7 poslanců; za druhé stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Ptám se, jestli se někdo hlásí ze sálu. Nikoho nevidím. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo o slovo? Pan ministr Chvojka.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Já se všem omlouvám, mě také nebaví sem furt chodit, ale opět navrhuji volbu většinovým způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za návrh. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tedy rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o návrzích.

 

Nejdříve budeme hlasovat o protinávrhu, tedy o tom, aby komise byla ustanovena většinovým systémem.

Zahajuji hlasování číslo 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování číslo 43 bylo 59 pro, 97 proti (ze 175 přihlášených). Návrh byl tedy zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat o původním návrhu, tedy o tom, že komise bude zřízena jako stálá se sedmi poslanci a že bude ustanovena podle zásady poměrného zastoupení.

Zahajuji hlasování číslo 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že pro bylo 104 poslanců, proti 53 poslanci (ze 175 přihlášených), návrh byl tedy přijat. Děkuji. Končím projednávání bodu číslo 11.

 

Otevírám projednávání bodu číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP