Úterý 28. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

13.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost a způsobu jejího ustavení nebo volby

Podle § 24a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, tedy zákona o kybernetické bezpečnosti, ve znění zákona č. 205/2017 Sb., zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu skládající se ze sedmi poslanců.

(Předsedající je upozorňován, že se zmýlil.)

Já se omlouvám, je tady chyba v materiálech. Budu načítat znovu. Jsme stále v bodě 13.

Podle § 24a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, zákon o kybernetické bezpečnosti, ve znění zákona č. 205/2017 Sb., zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten se skládá ze sedmi poslanců. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. V souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby tato komise byla ustanovena podle zásady poměrného zastoupení.

V sedmém volebním období tato komise nebyla ustanovena, protože byla zřízena až v průběhu volebního období.

Předkládám tedy tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna za prvé zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost skládající se ze sedmi poslanců; za druhé stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení.

Otevírám všeobecnou rozpravu k této věci. Nemám žádné písemné přihlášky. Nemám žádné přihlášky ze sálu, takže všeobecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pan ministr Chvojka.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji. Tak prozatím naposledy, navrhuji opět zřízení komise tím většinovým způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za návrh. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tedy končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrzích.

 

Nejdříve o protinávrhu, tedy aby komise byla zřízena většinovým způsobem.

Zahajuji v této věci hlasování číslo 47. Kdo je pro? Kdo je proti?

Pro bylo 62 poslanců, proti 99. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy hlasovat o původním návrhu, tedy aby komise byla zřízena podle zásady poměrného zastoupení.

Zahajuji v této věci hlasování číslo 48. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pro bylo 104 poslanců, proti 57. Komise tedy byla ustavena a bude zřízena podle zásad poměrného zastoupení.

 

Končím bod číslo 13 a nyní se s přednostním právem hlásil pan místopředseda.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu rád, abychom si i přesto, že je pozdní večer, uvědomili, co se stalo. My jsme hlasovali o tom, jak ustavíme komise, které kontrolují bezpečnostní aparát této země. Mluvím o těch komisích, které jsou ustanoveny zákonem na počet sedm zejména, a já jsem očekával, že ze strany formující se vlády tady bude ochota umožnit demokratickou kontrolu opozičním stranám. Rozumím tomu, že pokud zákon říká sedm, tak to musí být sedm a nemůže to být devět, nicméně i na počtu sedm je možné najít tu matici, kam se vejde co nejvíce kontrolorů. Já rozumím tomu a rozumím hnutí ANO, proč chce poměrné zastoupení - protože nejlepší kontrola je přátelská kontrola.

Rozumím a chci poděkovat Demokratickému bloku, protože jim je to víceméně jedno, v obou těch formátech mají dva, a přesto podporovali větší zastoupení opozice.

Komu nerozumím, je KSČM. Nerozumím tomu, jak strana, která se deklaruje jako strana opoziční, se dobrovolně vzdává kontrolní pravomoci v těchto klíčových orgánech. To, kolegové, budete muset vysvětlit svým voličům a věřte, že my se na to budeme ptát.

Každopádně závěr toho dnešního večera je ten, že opoziční strany, které možná neuspěly tak, jak si představovaly, tak nemohou být zastoupeny v těchto komisích. Věřte, sociální demokracii to vadí. KSČM je evidentně spokojená.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Hlásí se s přednostním právem pan místopředseda Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Ač si velice vážím kolegy předřečníka, já si myslím, že KSČM si je vědoma, co dělá, jak hlasuje. KSČM taky byla ta, která říkala, že je to nespravedlivé, že je jenom sedm ze zákona a že budeme požadovat zvýšení tohoto počtu, aby byli zastoupeni všichni. Až k tomu přijde, a to se opravdu, jak tady bylo řečeno, slíbilo a vláda, stávající vláda, vláda ještě ne v demisi, jestli už ji teď náhodou nepodala, nevím, ale předpokládám, že tato vláda tak učiní. Tak to slíbila, tak to zaznělo. A jsem zvědav, jak kolega Hamáček, vaším prostřednictvím, pane předsedající, tady v únoru, v březnu, až tento návrh zákona projde, bude říkat, když se zvedne ten počet členů třeba na deset, bude zachováno poměrné zastoupení, co bude říkat voličům, ale svým, prosím vás, ne našim, že tam komunisté budou a budou mít to zastoupení. My prostě ctíme to, co tady dlouhodobě říkáme, poměrné zastoupení. Ano, momentálně díky volebnímu výsledku je pro nás nevýhodné, to přiznáváme, ale také činíme všechny zákonné kroky k tomu, aby se to změnilo. A to je správný postup. My tu nehrajeme nějaké divadlo, že požadujeme okamžitě řešení. My si na něj prostě chviličku počkáme. Možná to bude měsíc, možná to budou dva měsíce, ale my se toho dočkáme, protože takový slib tady zazněl.

A tvrdit, že tady sedí zástupci, kteří už a priori tím, že byli zvoleni, tady chtějí nějak jako že nekontrolovat nebo naznačovat to, že když tam nebude konkrétní opozice, tak že se ten orgán stane jakoby nadržující nějakému zlu nebo podobně jenom proto, že tam zrovna teď nikdo není, to je také docela vážná insinuance k tomu, jak postupovat. Prostě my jako KSČM říkáme a ctíme poměrné zastoupení. Zaznělo zcela zřejmě, že bude jednáno a vláda rozhodne o změně zákona, který určuje striktně sedm, a my prostě s tím počítáme. A jestli to vláda neučiní, jak tady zaznělo, dočasně nebo podobně, že to vláda neučiní, tak potom samozřejmě budeme vládu vyzývat k odpovědnosti vůči kontrolním orgánům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Hlásí se pan místopředseda Hamáček s přednostním právem.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já to nechci prodlužovat, ale já mám asi trošku jiné vnímání opoziční politiky, jakkoli jsme teď byli vládní poslanci. Já jako opoziční poslanec mám za to, že je potřeba tu kontrolu nastavit a vykonávat od toho nejbližšího možného momentu. To znamená ten argument "já chci kontrolovat naprosto tvrdě, ale až na to přijde čas" moc nechápu. Já si myslím, že jakmile ustavíme ty kontrolní orgány, ty služby fungují a potřebují parlamentní kontrolu a očekával bych od opozičního zákonodárce, že bude stát o to, aby věděl, co se tam děje, aby mohl kontrolovat, a ne že bude říkat "no počkáme, možná výhledově to nějak dopadne". Ad a).

Ad b). Tak to řekněme, jak to je celé. My jsme dneska ráno na grémiu Poslanecké sněmovny diskutovali možnost návrhu zákona, který by to upravil. Já jsem, protože jsem byl pověřen v rámci té porady, o tom informoval pana předsedu vlády a pan předseda vlády řekl ano, vláda je připravena přijít velmi rychle s nějakou novelou za předpokladu, že předseda Poslanecké sněmovny odešle dopis na premiéra s tím, že ho požádá o to, aby to vláda začala řešit. Já jsem tuto informaci předal panu předsedovi a bylo mi řečeno, že do 18.57 hodin podle toho, co vím, žádný takovýto dopis neodešel. A vláda jedná zítra a potom ještě možná 6. prosince. Potom už to bude jiná vláda a ta možná nějaký návrh zákona přijme, ale rozhodně to nebude zítra a nebude to ani v horizontu týdne či dvou. Takže jenom chci upozornit na to, že žádný konkrétní příslib, že tato vláda něco učiní, nepadl bez toho, aby tady byla iniciativa ze strany předsedy Poslanecké sněmovny. Ale to se utápíme v technikáliích.

Já znovu opakuji, co jsem řekl na začátku. Já nechápu, jaká je motivace opozičního poslance počkat s kontrolou, až na to bude lepší atmosféra. Za sociální demokracii říkám, že my jsme měli ambici kontrolovat bezpečnostní složky hned teď. Pokud někdo jiný chce počkat do prosince, do ledna, do února nebo do června, je to jeho právo, ale pak se budeme ptát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji panu místopředsedovi a hlásil se pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Je 19 hodin, tak trošku matematiky pro kolegy z komunistické strany, kteří tak ctí ten poměrný systém. Mají 7 %, dva předsedy výborů. Aby to bylo poměrné, tak bychom těch výborů museli mít 29, aby to matematicky vycházelo pro komunisty v poměrném systému, dva předsedy výborů. Takže oni to ctí, a když dostanou navíc, tak to ctí taky a vezmou si, co mají navíc. Jediný, kdo vybočuje, když mluvíme o poměrném systému u předsedů výborů, tak jsou komunisté. Tak se pak nedivme, že hlasují, co pro ně reálně výhodné není. Oni už zaplaceno dostali. Mají dva předsedy výborů s patnácti poslanci. To je jeden předseda výboru na sedm a půl poslance. Kdybychom drželi tento poměrný princip, tak dobře víme, že oni mají pouze jeden. Když to takhle vzývají, tak je jednoduché nechat si zaplatit a pak říkat "já ten princip podporuji i jinde", protože oni budou mít víc funkcí než členů, než poslanců.

A jenom historický paradox - a to jde na vrub vítěze těchto voleb. Díval jsem se na výsledky všech voleb v samostatné České republice a na to, jaké bylo uspořádání Poslanecké sněmovny, ať už ODS vládla, nebo byla v opozici. A je pravda, že velmi často jsme komunistům nedali místa podle poměrného systému. My se k tomu hlásíme, my se za to nestydíme. Ale ten výsledek je jednoduchý. Letos měli komunisté suverénně nejhorší výsledek, a dostanou suverénně nejvíce funkcí. To je taková nepřímá úměra. Tak možná příště, až nebudou mít pět procent, tak to platit nebude. Tentokrát to platí. Čím horší výsledek, tím více funkcí v Poslanecké sněmovně. A říkají tomu poměrné zastoupení a oni to ctí. Ale já tomu rozumím, že berou všechno, co jim vítěz hodí. Tak nás ale prosím vás nepoučujte prostřednictvím pana předsedajícího o tom, jak vy ctíte poměrný systém. Anebo pokud ho ctíte, tak se vzdejte vedení jednoho z těch dvou výborů, protože ten patří podle poměrného systému našemu bloku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď se mi hlásil pan místopředseda Luzar první. (K řečnického pultu se chystá místopředseda Filip.) Nevím, jestli místopředseda Filip chce předbíhat?

 

Poslanec Leo Luzar: Já si dovolím samozřejmě reagovat. Protože to, co tady zaznělo, je určitá výtka. Chápu. Ale celou dobu, kterou tady od voleb řešíme, je, jak vlastně má tato Sněmovna začít pracovat. A teď, když se pomalinku rozjíždíme a plní se ty úkoly Sněmovny, tak jsme ve stavu určitých kompenzací, pane kolego, kdy jednání vedení klubů probíhá o tom, jak vyvážit to fungování. To jsou ty kompenzace, které probíhají a o kterých debatíme. A ještě asi budeme dlouho debatit v rámci složení těch orgánů, které jsou před námi. Čili si myslím, že žádná ze stran nezůstane v tomto pohledu osamocená, jak se nám stávalo mnohdy v minulosti, když jsme byli úplně odstrčeni bokem a kdy vítěz bral vše. S tím počítáme a ty kompenzace jistě v rámci složení nastanou.

Co se týče těch bezpečnostních výborů. Bylo to strašně hezké, co tady zaznělo ze strany sociální demokracie, že oni jako ta opozice chtějí kontrolovat. Ale zapomínají, že tam je jenom sedm členů. Čili oni by chtěli kontrolovat, ale komunisté asi ne. Protože by tam nemohli být, protože zákon hovoří o sedmi. Čili oni hovoří pouze o tom, že by oni chtěli být v těchto kontrolních orgánech. A to je to, k čemu jsem mířil. Že kdyby to bylo sedm a bylo tam to zastoupení, jak navrhovali, tak bychom se museli dohodnout. Kdo kde bude, jak bude, a dopadlo by to možná stejně jako tady to hlasování, které tady zaznělo.

Já si myslím, že ctění poměrného zastoupení, které tady dlouhá léta prosazujeme, je pro nás to důležité, a vím, a ministr této vlády to dneska řekl, že ten zákon se prostě připraví (nesroz.) už v běhu, že už je napsán a že bude. A já ho beru za slovo. A komu jiném uvěřit než ministru této vlády? Že si z úst nedělá kalendář, jak tady skoro bylo naznačeno, ale že to opravdu bude. A já mu věřím a jeho slovo ctím. Když tak nebude, samozřejmě se podle toho zařídíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já bych se málem rozbrečel. Opravdu bych se rozbrečel, kdybych nevěděl, co tady ODS předváděla. Prosím vás, nechte toho. Nechte toho. Samozřejmě každý máme právo na nějaký názor. Já mám určitý názor na ustavení těchto kontrolních orgánů, také jsem ho vyjádřil hlasováním. A nezlobte se na mě, vy jste to byli, kteří do roku 2002 nikdy nepřipustili princip poměrného zastoupení! Vy jste tady vždycky prosazovali princip vítěz bere vše.

Když se to v roce 2002 změnilo, tak to šlo jenom postupně. Vždycky, když jste mohli - a jestli chcete, tak já vám to spočtu třeba na počtech členů kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu, kolik tam máte lidí. A jsou tam do svých 65 let. Tak toho prosím nechte. A byli jste vládní stranou od roku 2006 do roku 2013. Přesto jste si je tam nacpali, do toho Nejvyššího kontrolního úřadu!

To je jedna realita. Druhá realita je v tom, že když tady takhle brečíte, tak samozřejmě jste mohli jednat jinak. To přece byla vaše věc. Vždyť my jsme to zažili. Vždyť co jste mohli zkazit vůči KSČM, to jste taky zhroutili! A nejedná se jenom o obsazení výborů. Jedná se o další věci. Tak prosím, ano, vyčítejte nám to. To je v pořádku. Jestli se vám to nelíbí, vyčítejte nám to nahlas. To já proti tomu nemám nic. To je každého právo na jeho názor. Já jenom podotýkám, já jsem přesvědčen, že měla být naplněna dohoda z dnešního rána, že jsme se o tom měli dohodnout, a mohlo se pokračovat u zřízení těch komisí nějakým způsobem. Tomu já rozumím. Tomu já rozumím. A tam, kde je sedm, jsme přece měli jasně říct ano, tohle je dočasné, zřizuje se to tak a tak. A měl tady jasně na mikrofon zaznít názor, že to je do té a do té doby a je to zřízeno tímto způsobem a v určitém období, jakmile bude přijat zákon. A my jsme připraveni hlasovat o zákonu podle § 90 odst. 2, když se změní počet členů toho kontrolního orgánu. A také ho můžeme naplnit jinak. To je přece vůle Sněmovny.

Ale nezlobte se na mě. Vy, kteří nejste ochotni si sednout s námi za jeden stůl, neustále tady říkáte, jakým způsobem jednáme. Tak dobře, tak já chci vědět - vedle sebe postavíme jednání poslaneckých klubů od STAN až po hnutí ANO a uvidíme, kdo jedná fér a kdo nejedná fér. Od vás jsme se tedy, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím předsedajícího, toho férového jednání dočkali vždycky nejmíň. Protože vás by urazilo, kdybyste nás o něco požádali a sedli si s námi za jeden stůl s tím, že je potřeba dojednat nějakou konkrétní věc. Naposledy toto férové jednání bylo vedeno, promiňte mi, v důchodové komisi, která tady byla před rokem 2009. To bylo naposledy, kdy to bylo férové jednání i ze strany ODS. Až jsem se tenkrát divil. Až jsem se divil. Ale pravda je, že tato komise také na základě rozhodnutí tehdejšího předsedy poslaneckého klubu - později jste ho myslím vyloučili, nebo co jste s ním udělali - Vlastimila Tlustého - jste výsledek té komise zhroutili. Protože jste měli jiný zájem.

Tak já to tady říkám nahlas. Když vy říkáte, že to tady musíte říct nahlas, jak se tady hlasovalo, tak já říkám nahlas, jak to tady bylo. A nezlobte se na mě. Vy jste symbol korupce! Sami jste si to řekli na svém kongresu. Tak prosím nepoučujte! Nepoučujte tady ostatní poslance. Já respektuji, že má každý právo na svůj názor. A nikoho neodsuzuji, ani neříkám: jak je to vůbec možné, že má někdo jiný názor?

Slyšel jsem v neděli v televizním pořadu ve veřejnoprávní televizi katastrofální slova o tom, že demokrat je jenom ten, který souhlasí s názorem někoho jiného, který to považuje za správné. Já si myslím, že demokrat je ten - a opakuji slova, která jsem řekl dneska na tiskové konferenci -, který je schopen říkat, že s vaším názorem nesouhlasí, ale bude všechno dělat pro to, abyste ho mohl říkat znovu. A toho já se držím!

Takže se na mě nezlobte, ale ta poučení, jak se má chovat komunistická strana, si nechte pro své členy a nás nechte jako suverénní politickou stranu rozhodovat podle nás! (Potlesk od poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, já děkuji panu místopředsedovi. Než se posuneme dál, mám tady dvě omluvenky. Omlouvá se mi kolega poslanec Lukáš Bartoň z rodinných důvodů a paní poslankyně Radka Maxová z osobních důvodů. Nebudou přítomni po 19. hodině.

Nyní se podívám, jestli se ještě někdo hlásí mimo body. A pokud tomu tak není, tak bych si teď vzal pět minut na poradu s předsedy klubů, protože přetahujeme původní čas. (Místopředsedové diskutují mimo mikrofon.)

Tak prý jedeme dál. Tak vtom případě otvírám návrh na stanovení počtu poslanců. Pokud tedy nemá nikdo námitku proti tomu, že pokračujeme dál, ještě se zeptám pro jistotu. (Poslanci diskutují mimo mikrofon.) Tak ano, otvírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP