Úterý 28. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

14.
Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích
Parlamentu do meziparlamentních organizací

Parlament České republiky je zastoupen svými stálými delegacemi i v těchto meziparlamentních organizacích: za prvé v Meziparlamentní unii; za druhé v Parlamentním shromáždění NATO; za třetí v Parlamentním shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě; za čtvrté v Parlamentním shromáždění Rady Evropy; za páté ve Středoevropské iniciativě. Počty členů těchto stálých delegací jsou určeny jednacími řády nebo vnitřními předpisy jednotlivých meziparlamentních organizací. Stálé delegace do meziparlamentních organizací jsou složeny z členů obou komor Parlamentu.

Poslanecká sněmovna musí stanovit počty poslanců v jednotlivých stálých delegacích.

V minulém volebním období byla Poslanecká sněmovna v jednotlivých delegacích zastoupena takto: Ve stálé delegaci Parlamentu do Meziparlamentní unie 8 poslanců, ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO 10 poslanců, z toho 5 se statusem člena a 5 se statusem náhradníka, ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 5 poslanců, z toho 4 se statusem člena a jeden se statusem náhradníka, ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy 10 poslanců, z toho 5 se statusem člena a 5 se statusem náhradníka, ve stálé delegaci Parlamentu do Středoevropské iniciativy 5 poslanců, z toho 3 se statusem člena a 2 se statusem náhradníka.

Navrhuji přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí, že Parlament České republiky je zastoupen svými stálými delegacemi v Meziparlamentní unii, Parlamentním shromáždění NATO, v Parlamentním shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Parlamentním shromáždění Rady Evropy, ve Středoevropské iniciativě;

II. stanoví počet členů jednotlivých delegací Parlamentu takto: ve stálé delegaci Parlamentu do Meziparlamentní unie 8 poslanců, ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO 10 poslanců, z toho 5 se statusem člena, 5 se statusem náhradníka, ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 5 poslanců, z toho 4 se statusem člena a jeden se statusem náhradníka, ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy 10 poslanců, z toho 5 se statusem člena a 5 se statusem náhradníka, ve stálé delegaci Parlamentu do Středoevropské iniciativy 5 poslanců, z toho 3 se statusem člena a 2 se statusem náhradníka.

A já tedy otevírám rozpravu. O slovo se přihlásil... Mám tady faktickou poznámku od pana předsedy Stanjury, jestli to platí? To je asi špatně.

Takže otevírám rozpravu, o slovo nemám písemné přihlášky, ptám se, jestli se někdo hlásí ze sálu. Nevypadá to, že by se někdo hlásil. Takže se ptám, jestli všichni souhlasí s návrhem usnesení, jak byl načten, a zahájím v této věci hlasování číslo... Prý jsem neukončil rozpravu, tedy přesto, že se do rozpravy nikdo nepřihlásil, nikdo nevystoupil, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.

 

Pozměňovací návrhy nejsou, zahájíme tedy hlasování o tom návrhu, jak byl přednesen.

Zahajuji hlasování číslo 49 v této věci. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Přítomno je 172 poslanců, pro bylo 146, proti 3, takže usnesení bylo přijato. Bod 14 je tímto vyčerpán a já jej končím.

 

Otevírám bod číslo 15, tedy

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP