Úterý 28. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

15.
Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených
stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací
Parlamentu do meziparlamentních organizací

Žádám předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobrý večer. My jsme v souladu s postupem, s jednacím řádem museli jako komise čekat, až ty předchozí body budou Sněmovnou projednány a odhlasovány. Nemáme v tuto chvíli ještě lhůtu. Takže já vás teď, pane předsedající, prosím o přerušení schůze na dvě minuty. Stačí mi dvě minuty. My se na komisi dohodneme a přijmeme usnesení k vyhlášení lhůty. Navrhuji - a možná se mohu i zeptat takto na sále. Já bych to dal na 20 hodin 30 minut, abyste měli hodinu, hodinu patnáct na zaslání podkladů na volební komisi. A volební komise by zasedla zítra v 8.30 hodin. (Nesouhlasný šum.) Ale prosím názory předsedů klubů, abychom vám mohli vyjít vstříc. Čekám na návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: První se hlásil pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak takhle to fakt nepůjde. Když jsem dneska na poradě předsedů klubů řekl, že bych chtěl mluvit o delegacích, tak mi bylo řečeno, že máme dostatek času, o delegacích se pobavíme někdy zítra, a schůzku máme zítra v 18.30 hodin. To samé ty komise. Takže nemůžeme. Když jsem slyšel 20.30, pane předsedo volební komise, tak jsem myslel, že to je k tomu body změny v orgánech Poslanecké sněmovny, to určitě zvládneme. Ale dneska určitě nezvládneme nominace do komisí ani do delegací. Stoprocentně ne. U těch delegací jsou tak nízké počty, že vlastně nemáme ani rozdělené mezi jednotlivé kluby, kdo bude mít náhradníka. A to jednání předsedů klubů je zítra v 18.30. Takže do té doby vůbec nejsme schopni dát nominace, když nevíme, kolik lidí na které pozice máme nominovat. Tak ten spěch by byl zcela zbytečný.

Já myslím, že úplně stačí, když komise a delegace, nominace budou do pondělního večera, nebo do pondělního rána a v úterý to můžeme potom schválit, jak jsme udělali členství ve výborech dneska. Myslím, že to by mělo vyhovovat všem poslaneckým klubům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní se hlásí pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Já bych na to volně navázal. Já vás, kolegové z hnutí ANO, požádám, vyměňujte si informace navzájem, protože skutečně to dneska zaznělo. Zbytečně nás tady dostáváte pod tlak, my na to musíme reagovat. Při vyjednávání to dneska zaznělo, akorát si to zkoordinujte. Je to skutečně o tom - já souhlasím s tím návrhem, nechť se ten časový limit vyhlásí do pondělí. Bylo slíbeno, že se o tom bude nejprve zítra jednat a potom budeme postupovat dál. Jenom si v rámci hnutí ANO koordinujte postup. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan ministr Chvojka.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já nechci pana kolegu Kolovratníka kárat, protože on říkal, že o tom nevěděl. To ale znamená přinejmenším to, že pravá ruka neví, co dělá levá, protože to jednání opravdu proběhne až zítra o půl sedmé večer, takže 18.30. Ale i kdyby pan Kolovratník věděl, co dělá levá ruka, kdyby levá ruka věděla, co dělá pravá, tak beztak si myslím, že ta hodina na to by byla docela nemravná. To znamená připravit všechny návrhy, podepsat to, myslím, že hodina je na to hodně málo času. Takové nápady do budoucna už prosím ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Hlásí se pan Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Já si s dovolením myslím, že pan předseda volební komise už pochopil, že přestřelil tady s tímto termínem a že upraví své prohlášení, protože opravdu to není možné v takovém termínu stihnout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím zpravodaje.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Jsem připraven a ochoten tu kritiku snést, ale musím se omluvit. Já jsem tu informaci o avizovaném jednání vás předsedů klubů neměl, proto to berte tak, že jsem mezi vás vyslal výzvu, abyste na to reagovali. Rozumím tomu. Já tedy prosím teď, domluvme se na tři minuty, opravdu na chvíli na tu volební komisi. A pokud je to tak, jak jsem se teď od vás dozvěděl, že se teprve sejdete a budete zítra večer projednávat, tak není důvod žádným způsobem spěchat i kvůli čtvrtku, respektive tomuto týdnu. To znamená, já budu počítat, že ta lhůta pro podání návrhu bude do pondělí dopoledne, ať je čas u vás si vše promyslet, na komisi zpracovat. A komise by se tedy sešla až v příštím týdnu, aby ty volby komisí byly připraveny v klidu i pro kontrolu na příští týden. Takže než se sejdeme, než přerušíme, tak se ptám, jestli s tou lhůtou do pondělí dopoledne není žádný problém, jestli je takto akceptována. A pokud ano, tak prosím pana předsedajícího teď o přerušení na dvě minuty a volební komisi ke klavíru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ptám, jestli jsou ještě nějaké přihlášky... Jestli ne, tak tedy přerušuji schůzi na dvě minuty.

 

(Jednání přerušeno v 19.19 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 19.22 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já tedy poprosím o klid v sále, budeme pokračovat. Ještě jednou - klid v sále! Pane zpravodaji, stačí vám to, nebo ne? Stačí, tak můžeme.

Prosím pana předsedu komise Kolovratníka, aby nás tedy seznámil s výsledky jednání.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Ta ta malá účast v sále stačí, protože my tu informaci hned pošleme na všechny poslanecké kluby. Takže já konstatuji jako odolný předseda odolné volební komise, ty informace jsme si sladili a dohoda je taková, politická i na úrovni celé komise, že - prosím o pozornost - lhůta pro podání návrhů na naplnění komisí a stálých delegací, tak jak bylo odhlasováno dnes odpoledne, je do pondělí 4. prosince do 10 hodin dopoledne. Ještě jednou zopakuji, ta lhůta je v poklidu, aby na to bylo více dnů včetně víkendu, a je do pondělí 4. prosince do 10 hodin dopoledne. Takže já věřím i za volební komisi, že dojde alespoň v rámci možností k nějaké dohodě předsedů poslaneckých klubů, a vy si budete moci včas své návrhy a nominace promyslet.

A ještě jednou drobná omluva. Já jsem opravdu tu informaci neměl o tom, že vaše schůzka teprve proběhne, takže jsme se museli opět v komisi zařídit operativně.

Když mám slovo, tak ještě zopakuji to, co již proběhlo. Dnes diskutované změny v orgánech, ty už jsme na komisi přijali, máme tam několik návrhů a pro vás, pro plénum, tedy avizuji, že pokud bude vůle a bude na to čas, tak ty změny v orgánech, to doplnění do výborů, bychom mohli zrealizovat tento týden ve čtvrtek. Ze strany komise ty nominace budou přijaty a budou projednány tak, aby ve čtvrtek mohly být hlasovány.

A to je ode mě teď večer úplně všechno. Děkuji za pozornost a trpělivost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Rozhlédnu se, jestli ještě nejsou nějaké přihlášky do rozpravy. Zopakuji, že lhůta pro podání návrhů do komisí a delegací je do pondělí 4. 12. do 10.00 hodin. A tím bod 15 končím.

 

A pokračujeme bodem 16. Já si jen nejsem jist, jestli jsou všichni v sále, protože jsem měl spoustu omluvenek apod., takže vás odhlásím. A otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP