Úterý 28. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

17.
Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím
a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017

Materiál jste dostali na stůl. K tomuto bodu vám bylo dnes rozesláno do lavic usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 12 z jeho třetího jednání ze schůze 28. listopadu, které obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby předložené usnesení uvedl.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, mandátový a imunitní výbor na své 3. schůzi konané dnešního dne projednal žádost Ministerstva financí o sdělení úhrady o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice ve volbách konaných ve dne 20. až 21. října 2017 a přijal usnesení číslo 12, které vám bylo rozdáno, k němuž navrhuje přijmout následující usnesení:

K návrhu na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017. Poslanecká sněmovna za prvé sděluje Ministerstvu financí podle ustanovení § 85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, počty platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany a politická hnutí ve volbách konaných do Poslanecké sněmovny v roce 2017 a počty mandátů poslanců podle jednotlivých politických stran a politických hnutí. Výsledky jsou uvedeny v příloze usnesení. Za druhé doporučuje, aby Ministerstvo financí podle ustanovení § 85 citovaného zákona uhradilo politickým stranám a politickým hnutím volební příspěvek. K usnesení jsou přiloženy dvě přílohy o těchto mandátech a počtech hlasů.

Děkuji vám zatím za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji panu předsedovi a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášku, ale faktickou pana Kolovratníka - ale myslím si, že to bude omyl. Tedy všeobecná rozprava je otevřená. Ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Ptám se pana předsedy mandátového a imunitního výboru, jestli chce závěrečné slovo. Nechce.

Tedy přistoupíme k rozpravě podrobné, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu, jak byl přednesen. Myslím, že všichni jsme s ním seznámeni a nemusíme ho načítat znovu.

Zahajuji hlasování číslo 50. Kdo je pro? Kdo je proti?

Přítomno bylo 152 poslanců, pro hlasovalo 149, proti nikdo, 3 se zdrželi. Návrh usnesení byl schválen. Já vám děkuji. Bod tímto končí.

 

Než se rozutečeme, tak tady mám ještě dvě drobné věci. Za prvé bych vám chtěl sdělit, že až příště přijdete do sněmovny, tak vaše jmenovky budou na nových místech a budeme sedět podle schváleného zasedacího pořádku, podle klubů. (V sále je rušno.) Prosím klid.

A za druhé, zítra se budou konat ustavující schůze výborů Poslanecké sněmovny, a já proto přerušuji jednání 2. schůze Poslanecké sněmovny do čtvrtka 30. listopadu do 9 hodin, kdy budeme pokračovat v projednávání dalších bodů dle schváleného pořadu.

Já vám děkuji, to je všechno. Pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 19.34 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP