(19.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Věra Adámková s faktickou.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo. Já tedy doplním to, co jsem se domnívala, že vyplynulo z merita věci. Připravíme pozměňovací návrh, už na tom pracujeme, kde by byla ta roční tolerance samozřejmě s nulovou sankcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já v tuto chvíli nemám žádné další faktické poznámky a nemám zapsaného nikoho, že by se mi hlásil do rozpravy, takže bych rád... (Zpravodaj poslanec Vyzula si přeje závěrečné slovo.) Závěrečná slova už jsme minuli. (Neformální porada.) Dobře, v tom případě závěrečné slovo. Nyní pan zpravodaj má zájem nebo pan ministr? Pan zpravodaj.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Takže v závěrečné zprávě zpravodaje bych to rád shrnul, aby přece jenom bylo trochu jasno po této vzrušivé debatě, poněvadž tady máme celou řadu návrhů a je potřeba, aby všichni věděli, jak ta debata probíhala.

Takže prvně byl návrh na to, aby se novela zákona o léčivech projednávala v § 90 jednacího řádu. Toto bylo vetováno. Pak byly zde návrhy na tři dny, to bylo také vetováno, na zkrácení lhůty na tři dny. A teď máme zde vlastně tři návrhy. První návrh byl na zkrácení lhůty na sedm dnů, druhý vlastně protinávrh byl na zkrácení lhůty na pět dnů a třetí vlastně protinávrh k protinávrhu byl na třicet dnů. Takže jako zpravodaj jednak doporučuji, aby tento tisk byl postoupen k dalšímu projednávání zdravotnímu výboru, a jednak aby se potom hlasovalo v tom gardu podle jednacího řádu, to znamená nejdříve o 30 dnech, potom o 5 dnech a potom o 7 dnech - zkrácené lhůty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji panu zpravodaji. Rozprava je tedy ukončena a nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Jako garanční výbor organizační výbor navrhl výbor pro zdravotnictví. Jiné návrhy nebyly. Zeptám se znovu, jestli jsou nějaké jiné návrhy na jiný garanční výbor. Nic nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru? To bude otázka. Zahájím hlasování. Prosím, hlasujte. Je to hlasování číslo 8. Kdo je proti návrhu? Děkuji.

V hlasování číslo 8 bylo přihlášeno 162 poslanců, pro 155, proti nikdo, 7 se zdrželo. Návrh byl přijat. Děkuji. Takže konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

 

Návrhy na přikázání dalším výborům nejsou. Má někdo návrh na přikázání výboru nebo dalším výborům k projednání? Nic nevidím, takže se posuneme k návrhu na zkrácení či prodloužení lhůty podle § 91. Máme tedy tři návrhy, o kterých můžeme hlasovat postupně. První zazněl návrh na zkrácení o 53 dnů, tedy na 7 dní. Druhý návrh o 55 dnů, tedy na 5 dní. A třetí návrh o 30 dnů, tedy na 30. Nějaký jiný návrh k pořadí hlasování?

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Pořadí hlasování by mělo být nejdříve ten protiprotinávrh, to znamená 30 dnů - zkrácení o 30 dnů na 30 dnů. Teprve když neprojde, tak pak teprve zkrácení na 5 dnů, a když neprojde, tak zkrácení na 7 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Hlásí se pan předseda Kalousek. Nevím, jestli s věcnou nebo...

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ve vší zdvořilosti namítám návrh pana zpravodaje. První, kdo navrhl zkrácení lhůty, byl předkladatel a navrhl zkrácení o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Takže je tady námitka.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jinými slovy, jsem přesvědčen, že by se mělo hlasovat od nejkratší lhůty po tu nejdelší. Já myslím, že nejlepší bude, když rozhodneme hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já tedy také. (Poslanec Faltýnek signalizuje žádost o odhlášení.) Hlásí se pan... Aha, odhlásit. Tak já vás ještě všechny odhlásím, protože tady byly nějaké omluvenky. Až se to ustálí, tak přikročíme k hlasování o návrzích na zkrácení, a to v pořadí od nejkratší lhůty.

 

Tedy první budeme hlasovat zkrácení o 55 dní na 5 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty na 5 dní? Kdo je proti?

hlasování číslo 9 přihlášeno bylo 159, pro 76, proti 81, zdrželi se 2. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy budeme hlasovat v dalším hlasování číslo 10 o zkrácení lhůty o 53 dní, tedy na 7 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Děkuji.

V hlasování číslo 10 bylo přihlášeno 160 poslanců, 76 bylo pro, 82 bylo proti, 2 se zdrželi. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na 30 dnů, tedy v délce 30 dní. Tady se mi hlásí nějaké faktické poznámky... (Z pléna: Už hlasujeme.)

Takže zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na 30 dní. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11 skončilo, přihlášeno bylo 160 poslanců, pro bylo 87, proti 2. Výsledek je, že se to přijalo, takže je tedy zkrácena lhůta na projednání ve výboru na 30 dní a je to přikázáno jako garančnímu výboru výboru pro zdravotnictví.

 

Tím je tento bod vyčerpán.

Mám tady ještě dvě informace. Prosím, neodcházejte. Za prvé, vzhledem k tomu, že jsme projednali první dva body schváleného pořadu a nejsou v tuhle chvíli... navrhuji vyřadit z pořadu 3. schůze Poslanecké sněmovny bod číslo 3 - Ústní interpelace, protože na čtvrtek jsou naplánovány výbory. Ale případně o tom musíme hlasovat, takže bych se chtěl... Prosím klid v sále. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP