(11.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

A pokud se o to státní zástupce pokusí, tak jako třeba v případě Kalouskovy paní exministryně obrany Parkanové nebo zlodějiny a tunelu v OKD, tak ani po letech nemáme soudní verdikt. A víme proč. To, že by někdo začal nést konkrétní odpovědnost za hospodaření s veřejnými penězi, je pro české politiky ještě větší strašák než demokracie. Proto naše hnutí SPD navrhuje uzákonit přímou hmotnou odpovědnost ministrů a hejtmanů. A proto ty naše návrhy vytrvale ostatní strany odmítají.

Změny, které v rozpočtu navrhujeme, považujeme proto v této fázi spíše za symbolické. Je nám jasné, že podstatu rozpočtu nemění.

Zaprvé navrhujeme snížit částku z programu integrace příslušníků romské komunity, protože je to diskriminační program. Je diskriminační k neromským dětem. A podle mě to je i v rozporu s Ústavou, kde jsme si před Ústavou všichni rovni. A těchto 13 milionů korun, o které navrhujeme snížit tento program, navrhujeme přesunout na navýšení programu sociální prevence a prevence kriminality, a to z částky 8 132 000 na částku 18 132 000, a dále navrhujeme navýšení programu protidrogové politiky z částky 12 197 000 na částku 15 197 000.

Mimochodem po miliardách vynaložených v minulých desetiletích na romské problémy, které stejně problémy nevyřešily, bychom měli přestat diskriminovat Romy a také Neromy a nabídnout všem šanci integrovat se zadarmo, tak jak to dělá každý z nás. A co se týče našeho návrhu na přeskupení finančních prostředků na prevenci kriminality a na protidrogovou politiku, nebudu jistě daleko od pravdy, když budeme konstatovat, že i z těchto peněz budou mít prospěch Romové. Z našeho pohledu jde o finanční posílení programu řešící zásadní hrozby pro zdraví a úspěšné vzdělávání všech dětí bez diskriminačního omezení. Finanční posílení je zajištěno snížením rozpočtované částky u programu, který je diskriminační ve vztahu k neromským dětem, jak jsem již uvedl.

Jako druhý návrh navrhujeme snížit plánované výdaje na zahraniční vojenské operace v roce 2018 o 300 milionů korun a tyto prostředky převést a použít na zajištění podpory Armády České republiky s důrazem na zvýšení počtu aktivních záloh, jejich intenzivní výcvik a zabezpečení. Toto opatření má za cíl zvýšení schopností aktivních záloh v případě nasazení při obraně státu. 300 milionů korun v zahraničí je skutečně kapka v moři. Ale 300 milionů na posílení obrany České republiky by byl naopak citelný přínos. Opět jde o symboliku a princip. Obrana naší země si samozřejmě zaslouží miliardy a skutečně systémovou změnu.

A poslední náš návrh se týká přesunu 200 milionů korun z kapitoly Zahraniční rozvojová spolupráce, kdy 100 milionů z toho chceme přesunout do položky rezerva na mimořádné výdaje pro integrovaný záchranný systém a 100 milionů do položky dávky osobám se zdravotním postižením v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Chceme prostě a jednoduše v SPD podpořit integrovaný záchranný systém, jelikož si velice vážíme práce lidí v integrovaném záchranném systému a také víme, že je to velice potřebná součást servisu služeb pro všechny občany České republiky plošně, a také si velice vážíme osob se zdravotním postižením a chceme jim prostě přidat peníze. A to dosavadní vlády dostatečně nedělaly.

Potřebných, chudých a bezmocných jsou na světě miliardy. Při jakémkoli našem zvažování o solidaritě musíme mít na vědomí, že část těchto chudých a bezmocných žije i v České republice. Tito bezmocní se buď sami, nebo jejich rodiče a prarodiče podíleli na našem sociálním systému, na budování našeho státu a tento stát a jeho sociální systém má povinnost - opakuji, má primární povinnost se primárně postarat o tyto bezmocné, protože tohle je právě ten důvod, proč si lidé tento stát platí. To, proč máme tento stát, není pro to, abychom vysílali jednotky pod jakýmikoli záminkami do Afghánistánu, ani pro to, abychom integrovali muslimy nebo dělali další nesmysly. Podstatou toho, proč se občané sdružují a vytvářejí státní útvar, je to, že chtějí, aby jim tento stát zajistil bezpečí. Bezpečí před útokem zvenčí, bezpečí před bezprávím i sociální bezpečí. Bezesporu mezinárodní spolupráce a pomoc potřebným je potřebná a správná. Ale vždy musíme mít na mysli jako prvořadý úkol zájem a pomoc našim českým občanům, tedy těm, kteří nás nejen platí, ale také platí ty peníze, o kterých tady rozhodujeme.

Děkuji za pozornost a konkrétně naše pozměňovací návrhy načtou naši poslanci. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Tomiu Okamurovi. Mám tady další přednostní právo a to je pan předseda Gazdík. Podotýkám, mám tady dvě faktické poznámky - od pana poslance Peksy a paní poslankyně Pekarové. A zase je to jenom, pokud je to reakce na vystoupení. Ano. Tak pan kolega Peksa jako první - reakce na vystoupení. Pokud to bude pozměňovací návrh, tak vám vezmu slovo. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, četl jsem si odůvodnění toho návrhu, že zahraniční rozvojová spolupráce by se měla snížit o 200 milionů korun. Na tom je nejsmutnější, že to odůvodnění začíná tím, proč se má ta zahraniční rozvojová spolupráce snižovat. A poznámka o tom, co by se mělo na úkor toho navyšovat, je až někde na konci.

Chtěl bych říct, že zahraniční rozvojová spolupráce je velmi důležitá věc. Vy tady píšete, že to není zdůvodněno. Už v roce 1970 Organizace spojených národů stanovila cíl zahraniční rozvojové spolupráce pro rozvinuté země na 0,7 % hrubého národního důchodu. Česká republika tenhle ten cíl nedodržuje. A to je z dlouhodobého hlediska velmi ostudné pro naši mezinárodní prestiž. Hlavně ale problém zahraniční rozvojové spolupráce je, že to je ten hlavní nástroj, který můžeme použití k tomu, abychom nějakým způsobem omezili důvody pro lidi v zemích třetího světa, aby imigrovali do Evropy.

Já se nemůžu zbavit dojmu, že vám v podstatě o to nejde. Vás nezajímá řešení problémů přímo na místě. Já vidím, že se snažíte o to, aby ti lidé měli důvod sem přicházet. Kladu si otázku proč. Pravděpodobně ten důvod souvisí s tím, že vám se v podstatě hodí, když sem přicházejí lidé, na které můžete poukazovat, že jsou v nouzi, a že se po nich chcete s odpuštěním vozit. Mně tohle to připadá cynické. A pevně doufám, že tahle Sněmovna tento váš konkrétní návrh zamítne. Děkuji. (Potlesk Pirátů a TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. A nyní tedy paní poslankyně Pekarová také s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Mrzí mě, že tady pan Okamura jen přednesl svůj projev a odešel a už si neposlechne, co na to říkáme my ostatní poslanci, kteří jsme se přihlásili s faktickými poznámkami. Podepisuji, co tady zaznělo od předřečníka. Ještě dodávám jednu věc.

Pane Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího - vyřiďte mu to prosím, páni a dámy, kolegové z SPD - vy jedním dechem kritizujete neziskové organizace, a pak tedy navrhujete ve svém návrhu přesunout finanční prostředky na prevenci a další jevy, což je chvályhodné. Ale kdo myslíte, že tu prevenci pak finálně dělá? Neziskové organizace! (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Kobzy a potom přednostní právo pana předsedy Gazdíka. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Kobza: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, rád bych reagoval prostřednictvím pana předsedajícího na to, co řekl pan poslanec Peksa. Na rozdíl od něj já jsem se zúčastnil několika rozvojových projektů přímo v terénu, takže s tím mám poměrně velké zkušenosti. To, jakým způsobem tyto projekty bývají financované, o tom také něco vím. Předpokládám, že pan Peksa zdůvodní našim důchodcům a invalidům, proč nedostanou tedy těch 100 milionů, proč je dostávají někde v zahraničí. Zrovna tak vysvětlí hasičům, proč nemůžou mít novou techniku, protože to uteklo někam do zahraničí. V našem programu hnutí SPD je, že se v první řadě staráme o svoje vlastní potřebné. A pak, až o ně bude postaráno, se budeme starat o ty další. Děkuji vám. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Peksa se hlásí ještě jednou k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuju. Chtěl bych jenom poznamenat, vy tady v podstatě snižujete kapitolu, na kterou je narozpočtováno zhruba 700 milionů, o 200 milionů korun níž, to znamená, že vy ji efektivně snižujete o něco jako třetinu. To je v podstatě paralyzující. Vy se velice často zaklínáte tím, že ta rozvojová spolupráce je neefektivní. Ale jakým způsobem může být efektivní, pokud teď jsou prostě rozjeté nějaké projekty, ty jsou typicky v půlce financování, a vy jim v půlce financování peníze seberete a vlastně už zlikvidujete ty přínosy, resp. ty investice, které do toho byly dány v předchozím období? Z mého pohledu tohle je dost fatální chyba. Co se toho týče, kam jste to dali, aby to bylo sexy, to je prosím, řekl bych, vedlejší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP