(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bauerovi za jeho vystoupení. Paní poslankyně Valachová, připraví se pan poslanec Karel Krejza. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych se vyjádřila k doprovodnému usnesení, které by mělo být projednáváno, a věřím, že i schváleno, k rozpočtu pro rok 2018 ve prospěch školství. Načetla ho již předsedkyně rozpočtového výboru paní předsedkyně Vostrá, nicméně je určitě důležité, aby zaznělo při této příležitosti, že toto doprovodné usnesení jednomyslně schválil školský výbor.

Co je jeho obsahem? Jeho obsahem je především navázání na dobrou praxi, která byla založena už při minulém rozpočtu, aby se rozpočty škol zvyšovaly opakovaně, rok co rok po sobě, a aby naše školy, ať mateřské, základní, střední, nebo vysoké, měly jistotu, že rozpočty porostou v tříletého výhledu.

Proč je to třeba? Tady bych navázala na paní poslankyni Pekarovou. Zmiňovala tady situaci ohodnocení našich učitelů, ale také neučitelů ve školách. Já bych tady chtěla říct, a rozhodně nechci politikařit ani vzpomínat na to, kdy se to stalo, protože je to samozřejmě věc, která se nestala ze dne na den, a podfinancování našeho školství v době 2013 bylo 70 miliard korun, tzn. ani rekordní rozpočty za poslední tři roky samozřejmě tento dluh směrem k učitelům a neučitelům ve školách, ale především našim dětem nemohly zcela smazat. Proto bych byla velmi ráda, kdyby opakované zvyšování rozpočtu a, podotýkám, celého vzdělávacího systému, ne škrtání např. na úkor mateřských škol, přidávání vysokým, nebo naopak zase přidávání vysokým a škrtání středním, ale celého vzdělávacího systému pokračovalo, stejně jako navýšení platů učitelů o 15 % od 1. 9. 2018 a neučitelů o 10 % od 1. 9. 2018, což by, pokud udržíme toto tempo, mělo skutečně znamenat, že nejpozději v roce 2020 naši učitelé budou mít 130 % průměrné mzdy.

Chtěla bych říct, že vynulování osobních příplatků je věc, která skutečně postihla především učitele. Je to také věc, kterou si z nějakých záhadných důvodů učitelé opravdu nechali líbit po dobu minimálně jedné dekády. Já se přiznám, že před dvěma lety, kdy jsem se stala ministryní školství, tak jsem situací v ohodnocení učitelů byla zcela šokována. Nicméně chtěla bych říct, že data za rok 2017 ještě nejsou sečtena a že v tuto chvíli, zaplať pánbůh za to, díky posledním dvěma rozpočtům je ta situace o něco lepší. Osobně se domnívám, že jsme se vrátili, tedy bohužel, na začátek škrtů v rozpočtech školství v roce 2009.

Dále bych se ráda vyjádřila k pozměňovacím návrhům, které ještě budou načteny, a vyslovila jim podporu nejenom za sebe, ale také za sociální demokracii a sociálně demokratický klub, a to je pozměňovací návrh poslankyně Kovářové směrem k posílení investic do našich škol, zejména tam, kde máme regiony, kde potřebujeme zvýšit kapacitu mateřských a základních škol, to jsou zejména Středočeský kraj nebo Praha, ale je to také okres Plzeň nebo Liberec. Podotýkám, že toto úsilí je dlouhodobé, vznikly systémové investiční programy jak MŠMT, tak Ministerstva financí a bylo by namístě co nejvíce investice posílit. Koneckonců investice v rozpočtu, to je něco, co podporuje každý ministr nebo ministryně financí.

Poslední věc je věc zvýšení finančních prostředků pro vysoké školy. Tady bych chtěla říct, že dlouhou dobu byla velká politická shoda na tom, aby se zvedlo, zdvojnásobilo ohodnocení doktorandů na našich vysokých školách. V tuto chvíli návrh rozpočtu počítá v podstatě s poloviční částkou, zhruba 500 milionů korun, pro zvýšení stipendií doktorandů a chybí nám tam asi zhruba dalších 400 milionů. Podotýkám, není to na žádnou velkou oslavu, pokud bychom toho dosáhli a zvýšili rozpočet ještě v této fázi o 400 milionů směrem k doktorandům, a tento pozměňovací návrh dle mých informací budou načítat Piráti, konkrétně pan poslanec Ferjenčík. Chtěla bych toto podpořit, protože i tak to bude znamenat, že naši doktorandi budou ohodnoceni na úrovni Slovenska, Slovenské republiky. Nic proti kolegům Slovákům, ale tak nějak se přetahujeme se Slovenskou republikou o to poslední místo v rámci žebříčku OECD z hlediska financování školství a ohodnocení učitelů, takže to není nic moc.

Děkuji vám za pozornost a věřím, že rozpočet školství ještě v této fázi bude posílen.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Teď je přihlášen pan poslanec Krejza, ale máme tu s přednostním právem pana místopředsedu Hamáčka, který požádal o slovo. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, omlouvám se, nezdržím vás dlouho. Chtěl bych podat pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu, který je uveden v usnesení rozpočtového výboru číslo 31 z 11. prosince 2017. Ten pozměňovací návrh výboru doplňuje za přílohu 8 zákona přílohu číslo 9, ve které jsou uvedeny organizace, které dostanou podle tohoto zákona dotaci, a já bych chtěl dát pozměňovací návrh k té poslední položce, což je dotace pro Československou obec legionářskou. Ten pozměňovací návrh navrhuje 6 milionů korun, já navrhuji tuto částku zvýšit na 8 milionů korun. Důvod je jednoduchý. Je to stejná částka jako v letošním roce - ad a. Ad b, v příštím roce se očekává celá řada akcí, které budou souviset se 100. výročím vzniku Československé republiky, takže se předpokládá, že i Československá obec legionářská se na nich bude podílet. Tedy navýšení této částky z 6 milionů na 8 milionů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní pan poslanec Krejza, připraví se pan poslanec Janda.

 

Poslanec Karel Krejza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 115, sněmovní tisk. Domnívám se, že přejímat každou chytromost, která přichází z ciziny, nám nepřinese žádné štěstí, a proto můj návrh odebírá prostředky na multikulturní výchovu a předává je do Úřadu kybernetické bezpečnosti, který je zřízen, nemá dostatečné odborníky v této chvíli, minimálně 13 lidí, myslím si, že to bude vhodnější pro bezpečnost České republiky než multikulturní výchova. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Janda, připraví se paní poslankyně Majerová.

 

Poslanec Jakub Janda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu zavedenému v systému pod číslem 71, a to ve znění:

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 se mění takto:

1. Výdaje kapitoly 304 Úřadu vlády České republiky se snižují, a to v § 614/500, výdaje na dotační program podpora veřejně účelných aktivit nestátních, neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů o částku 7 milionů.

2. Výdaje kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, položka podpora činnosti v oblasti sportu, všeobecná sportovní činnost, se navyšuje o částku 7 milionů.

Osobně nepovažuji problematiku rovných příležitostí žen a mužů za něco tak zásadního, aby mu musela být vyčleněna kapitola státního rozpočtu, a tyto aktivity nejsou bezpodmínečně nutnými výdaji státu. Jestliže existuje někde rovné prostředí, tak je to právě ve sportu. Rovné příležitosti žen a mužů o peníze určitě nepřijdou, protože jen v rámci sociální fondu Evropské unie, operačního programu Zaměstnanost, byly v roce 2016 vypsány tři výzvy podporující rovné příležitosti žen a mužů, ve kterých bylo vyčleněno 678 milionů korun. Pro rok 2018 je vyčleněno dalších 210 milionů korun.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášena paní poslankyně Pekarová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, chtěla bych vás poprosit, abyste vnímal tu problematiku - já také nejsem žádná zastánkyně feminismu atd. - ale abyste vnímal tu problematiku tak, že se netýká jenom rovných příležitostí, ale opravdu ochrany často lidí ve velmi nepříjemné situaci. Například to jsou ženy, které si prošly domácím násilím, které byly znásilněné, prostě to jsou věci, které jsou velmi závažné, a byť samozřejmě sport je důležitá oblast a považuji podporu sportu za naprosto zásadní, tak si myslím, že těch sedm milionů korun, které by na tu kapitolu, která už dneska má několik miliard, se ztratily jako kapička v moři, ale tady by mohla tato významná částka pro určitý segment značně chybět. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP