(16.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Když to děláte tak blbě, tak to bohužel musíme opakovat. Jinak to prostě není možné. Jinak ať tady přijde dvanáct poslanců a řeknou "byl jsem to já", ale já je k tomu nevyzývám, protože podstatné je to, že předseda volební komise to není schopen doložit. Není to schopen doložit a to je celé.

Já tedy se chci jenom zeptat, pane předsedo, protože jsme ho nepřerušili, tak bod 22 uzavřený není, rozumíme tomu dobře?

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Bod 22 není uzavřený, takže je přerušen.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobře. To mi stačí, protože pak se k tomu bodu bezesporu vrátíme. Naším úmyslem nebylo zdržovat projednávání státního rozpočtu. Já se přikláním k tomu názoru, co říkal Radim Fiala. My také budeme navrhovat, aby se ta volba opakovala díky chybě volební komise, ale klidně až po rozpočtu, ať se ta debata uzavře hlasováním, resp. po pauze, která bude tím pádem, ovšem nemůže proběhnout druhé kolo v pauze před závěrečným hlasováním Poslanecké sněmovny. To není možné.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, souhlasím. To je další problém, který budeme muset vyřešit. Pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrý večer. Já bych vlastně chtěl říci jenom pár věcí. Ukazuje se, že tady přicházejí mnohé novinky. Tohle je také jedna novinka, že některé lístky se odmítají. Já respektuji právo poslanců odmítnout některý z vydávaných lístků, ale pak potřebujeme mechanismus, kdy zaznamenáme různá kvora v jednotlivých volbách. Je to nové, pojďme s tím pracovat a pojďme se s tím naučit fungovat.

Druhá věc, kterou bych chtěl říci, že podle mého názoru by se o námitce mělo jednat rovnou. A hlasovat, to je prostě špatně, tenhle postup, že nepřerušujeme jednání o rozpočtu, prostě jsme měli vyřešit tu volbu hned. Umožnilo by to dokončit ji dříve, umožnilo by to dokončit ji o přestávce po rozpočtu nebo někdy dříve. Stejně tak bychom se dříve dostali ke zbývajícím kolům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Gazdík, potom pan předseda Faltýnek, potom pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Volby jsou základním nástrojem demokratické společnosti pro udržení demokracie. A nám se teď stalo, že volba v Poslanecké sněmovně není jasná. Promiňte, tady přestává sranda. Já si myslím, že my nemůžeme udělat nic jiného - a souhlasím s Radimem Fialou - než volit znovu. Prosím, nezpochybněme národu volby, demokratické právo zvolit. Tady se stalo něco, co je nešťastné, a to se nesmí opakovat. Pojďme volit znovu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Faltýnek?

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne. Po tom, co tady říkal kolega Gazdík, tak jsem v podstatě zapomněl, co jsem chtěl říci. (Smích v sále.) Ale zkusme sem tam použít selský rozum, přátelé. Sem tam. Vy říkáte, kteří zpochybňují tu volbu - a já jsem také pro, pojďme ji zopakovat třeba pětkrát, nebo všechny volby můžeme zopakovat - že nebylo možné určit kvorum. Ale když si někdo nevyzvedne lístek a ten lístek... (Připomínky z pléna.) Ne! Nevyzvedne, kolegové! (Připomínky.) Ne, ne, ne, ne Není to tak!

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já prosím, abyste na sebe nepokřikovali.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ne, není to tak. Když si někdo nevyzvedne lístek a ten lístek zůstane volební komisi, tak má kvorum, tak ten nevyzvednutý lístek prostě nemůže započítat do kvora. Je to jasné? Není. Není to jasné. Tak možná bude lepší tu volbu po rozpočtu zopakovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já si myslím, že už se trošku motáme v kruhu, že převážná většina členů Poslanecké sněmovny si myslí, že je potřeba volbu zopakovat. Stejně tak si to myslí i poslanecký klub ČSSD. Ideální by bylo samozřejmě udělat to po rozpočtu. Teď už se tady trošku zdržujeme. Já bych to neviděl jako pan kolega Gazdík, že dochází k nějakým porušením demokratických principů, práva tajné volby a další. Prostě se stala chyba, pojďme tu chybu napravit, pojďme ji napravit ideálně po rozpočtu. My jsme za to, aby se to zopakovalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já jenom k tomu, co říkal pan kolega Pikal. My jsme hlasovali o návrhu na přerušení a na to, abychom se přesunuli do bodu 22. Sněmovna rozhodla tak, jak rozhodla. Sněmovna je suverén.

To znamená, v této fázi prosím pana poslance Volného, aby vystoupil v rozpravě, a to ke státnímu rozpočtu. Po projednání státního rozpočtu, předpokládám, že padne nějaký návrh a s celou věcí se vypořádáme. Prosím.

 

4.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
/sněmovní tisk 2/ - třetí čtení

 

Poslanec Jan Volný: Kolegové, kolegyně, děkuji za slovo, pane předsedající, vládo. Já jsem tedy nezapomněl, co jsem chtěl říci, ale jsem tím průběhem teď toho jednání takový jaksi zmatený, takže já to opravdu zkrátím.

Já jsem tedy chtěl jenom apelovat na naše kolegy - pan kolega Kováčik určitě nebude rušit - prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem chtěl apelovat na vás, na celou Poslaneckou sněmovnu, abychom opravdu se chovali zodpovědně, abychom ten rozpočet, který schválila bývalá vláda, byť tam jsou průniky v ministrech, můžeme si říci, že to nebyla úplně bývalá vláda, ale je to jiná vláda, kde zasedalo hnutí ANO, kde majoritní nebo většinový bylo ČSSD a měli jsme tam i KDU-ČSL, a tento rozpočet se stavěl dlouho, krvavě a ministři těchto tří stran si tam uplatňovali to, co potřebovali, a to, co cítili jako potřebné. Já si nemyslím, že to byli lidé, kteří nebyli kompetentní ve své práci, a opravdu by mě hrozně mrzelo, abychom tuto práci jedním nešikovným hlasováním nebo souborem hlasování poslali někam úplně jinam. Já si myslím, že budeme mít před sebou ještě tři rozpočty v tomto volebním období, kde se můžeme seberealizovat, kde můžeme opravdu zapojit v klidu všechny naše stimuly, všechny naše myšlenky, a chci opravdu prosit zejména ČSSD a KDU-ČSL, aby minimalizovaly jakékoliv snahy tento rozpočet nějakými neuváženými pozměňovacími návrhy snížit, resp. zkomplikovat. Opravdu nám hrozí až rozpočtové provizorium, což by mě mrzelo, i když si myslím, že natolik jsme všichni zodpovědní, že toto nepřipustíme, ale pokud by se ty pozměňovací návrhy nějak zvrhly, tak opravdu mohou být ohroženy ty věci, které jsme chtěli a o kterých víme, že jsou potřebné, to znamená přidat důchodcům, přidat učitelům, přidat policistům, přidat ozbrojeným složkám, to znamená tam, kde to je dlouhodobě podhodnoceno. A koneckonců i těm sociálním službám, kde tedy stále budeme diskutovat o tom, jaká ta výše by měla být.

Takže znovu apeluji na všechny, aby toto vzali v patrnost a aby minimalizovali jakékoliv - nemůžu to samozřejmě zakázat, každý poslanec je suverén, ale moc prosím o to, abychom ten rozpočet nechali dýchat, abychom ho nechali rozjet tak, jak je postaven, s minimálními úpravami, aby vláda mohla dokázat, že s takovým rozpočtem umí pracovat a že bude mít dobré výsledky. Takže znovu vás o to prosím, zejména naše bývalé koaliční partnery, aby v tomto podrželi tento rozpočet, už proto, že ho spolu stavěli a dobře vědí, jak krvavě a složitě se ten rozpočet rodil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Teď dvě faktické. Pan předseda Bartošek, potom pan poslanec Onderka.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Pane poslanče Volný prostřednictvím pana předsedajícího, já odmítám nařčení, že se chováme nezodpovědně. To jste řekl. Abychom se chovali zodpovědně. Protože my neřešíme nic jiného než volbu předsedy komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. To znamená, řešíme poměrně zásadní věc. My jsme pro, abychom pokračovali v projednávání rozpočtu, a z toho důvodu se táži předsedajícího, v jaké fázi se tedy projednává, jakým způsobem budeme pokračovat dál, aby všem poslankyním a poslancům řekl, jakým způsobem bude vypadat v současné době jednání, zda tedy uzavíráme bod voleb, jedeme rozpočet, ten projednáme, a úměrně tomu aby se přizpůsobili i řečníci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já jsem avizoval, že bod 22 byl přerušen, to znamená poté, co doprojednáme státní rozpočet, tak předpokládám - ano, samozřejmě, jsme v bodě číslo 4.

Pan poslanec Onderka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP