(11.30 hodin)
(pokračuje Zeman)

Milí kolegové a milé kolegyně, zcela závěrem vám chci ještě jednou blahopřát. Ale víte k čemu? Političtí komentátoři i straničtí bafuňáři se buď radují, nebo naopak žalostní nad výsledky svých parlamentních subjektů. To dokážu pochopit. Ale vy všichni, jak tady jste, jste zvítězili. A to je potřeba si uvědomit. Zvítězili jste díky důvěře voličů a já vám právě k tomuto vítězství blahopřeji a přeji vám, abyste ho dokázali přetavit do užitečné práce pro Českou republiku.

Děkuji vám za vaši pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO, ČSSD, SPD a KSČM. Prezident odchází ze sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Hezké dopoledne, kolegyně a kolegové. Budeme pokračovat dle schváleného pořadu této schůze.

 

Já tedy otevírám jediný bod a to je bod číslo

 

1.
Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

Předseda vlády Andrej Babiš informoval dopisem ze dne 18. prosince 2017 předsedu Poslanecké sněmovny, že vláda, jmenovaná prezidentem republiky dne 13. prosince 2017, je připravena předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a požádat ji o vyslovení důvěry. Ústava České republiky předepisuje učinit tak do 30 dní po jejím jmenování. Programové prohlášení vlády vám bylo doručeno v pondělí 8. ledna 2018 jako sněmovní dokument 209 a zároveň vám bylo dnes rozdáno na lavice.

Prosím předsedu vlády pana Andreje Babiše, aby se ujal slova.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dobrý den.

Chtěl bych poděkovat za naši vládu za možnost před vás předstoupit a požádat o důvěru, a to na základě programového prohlášení vlády pro lepší Česko, jak jsme ji nazvali. Pevně doufám, že dnešní debata bude hlavně o programu, protože si myslím, že všichni jsme slibovali voličům program, na základě toho programu nás volili a samozřejmě očekávají, že tento program budeme plnit.

Myslím, že je jasné, proč předstupujeme před Sněmovnu, která nám samozřejmě může a nemusí vyslovit důvěru, a to je lhůta 30 dní od 13. prosince, kdy prezident republiky jmenoval naši vládu. Měli jsme dvě možnosti: buď bychom stále vyjednávali, chodili za vámi, navrhovali různé koalice - čísla, která řekl pan prezident, první číslo znám, druhé taky, ale další neznám, to bych si měl nastudovat - a stav by byl takový, že v této chvíli bychom měli stále bývalou vládu premiéra Sobotky v demisi. Takový stav by trval až do... nevím jak dlouho, nevím, co se stane, ale řekněme několik měsíců. My se tady můžeme samozřejmě dohadovat, jestli jsme jednali dostatečně, nebo nedostatečně.

Myslím si, že už 24. 10. jsem jasně řekl, s kým máme 103 a že to je jasná koalice. Všeobecně je známo, že jsem příznivcem většinového systému po vyjádření pana prezidenta ohledně koaličních partnerů, ale nicméně si myslím, že je to o lidech a ne vždycky o stranách nebo o hnutích. Vy jste se vyjadřovali velice kategoricky, většina z vás, že s námi nechcete jít do vlády, nechcete nás tolerovat, tak jsme si řekli, že nebudeme ztrácet čas a začneme pracovat, a to jsme i udělali. Proto jsme vznikli 13. prosince a pan prezident mi vyhověl, protože samozřejmě 14. prosince byla velice důležitá Evropská rada, důležitá pro budoucnost naší země, pro bezpečnost naší země, pro budoucnost Evropy.

Myslím si, že i když volební kampaň byla taková, jaká byla, a byla velice agresívní, bylo tam strašně moc útoků a různé vymyšlené pseudokauzy, byly tam stálé snahy nás kriminalizovat, tak jsme po volbách na to zapomněli a byli jsme velice velkorysí, ano, určitě, při sestavování vedení Sněmovny. My jsme si mohli říct o dva místopředsedy, ale neudělali jsme to. Byli jsme velice velkorysí při sestavování výborů a komisí. Takže v tomhle směru nám asi těžko někdo může něco vyčítat. Taky jsme měli snahu o koaliční nebo menšinovou vládu, ale nebyl na to prostor. Nechci tady polemizovat, jak to bylo. V této chvíli si myslím, že je to de facto jedno.

My jsme měli lhůtu 30 dnů a ta uplyne v sobotu.

Vnímám jednotlivá vyjádření jednotlivých stran, nicméně bych byl rád, kdybychom dnes mluvili o programu. Pevně věřím, že jste program četli. My jsme ho skutečně předělávali několikrát i na základě vyjádření různých svazů, tripartity, odborářů a tak dále. Myslíme si, že program je velice dobrý. Uděláme samozřejmě všechno pro to, abychom ho plnili. Program má víceméně šest hlavních bodů.

Jeden z důležitých bodů je, že chceme být v Evropě vidět. My jsme vstup do Evropské unie podcenili a měli jsme pocit, že Evropská unie je nějaké místo, kam budeme posílat vysloužilé politiky, kteří si tam vydělají hezké peníze a nebudou nic dělat. Nebudu tady připomínat, jak proběhlo předsednictví a jak je důležité.

Evropa má samozřejmě velké problémy, Evropská unie potřebuje reformu. Myslím si, že nezvládla to, že je brexit. Brexit je špatně. Velká Británie byl náš strategický partner, postupovali jsme společně u více strategií. Je to špatně. Hlavní problém je samozřejmě nezvládnutá migrace. Chceme v Evropě hájit naše zájmy, chceme udělat všechno pro to, aby se nestalo, že nás znovu někdo přehlasuje a bude nám vnucovat ilegální migraci, migranty, lidi, které tady nechceme, a říkáme Evropě, jak by to měla dělat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP