(12.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

Chceme bojovat s lichvou. Já jsem se vždycky ptal, proč vlastně tady nemáme nějaký strop, proč někteří lidé si půjčují peníze před výplatou za, já nevím, 150 procent. A já myslím, například na Slovensku na to mají nějaký systém. Takže to také chceme řešit.

Chceme samozřejmě narovnat vztah mezi samosprávními celky a státním rozpočtem. Dneska kraje chtějí další zdroje z centra a my říkáme ano, kraje, vy jste dostaly 23 miliard za poslední období navíc. Ano, ale kraje říkají: ale my máme deficit oprav na silnice druhých a třetích tříd. Ten celkový deficit je možná 95 miliard. Ale ta bývalá vláda - my jsme byli první, ministr Ťok byl první, který našel peníze, a dali jsme to těm krajům bez ohledu na to, jaké barvy tam byl hejtman. Ale to, že silnice jsou v katastrofálním stavu? Jo, je to tak. A chceme to řešit.

Teď vznikla zase nějaká dezinformace ohledně řidičů. Samozřejmě chceme, aby řidiči měli vysoké platy. A bylo tam to opatření vlády. Tehdy to zaplatila vláda. Cíl byl, chybělo šest tisíc řidičů, ale stále chybí šest tisíc řidičů. A otázka je, jestli skutečně ty peníze soukromí přepravci z krajů dali těm řidičům. My chceme, aby to ti lidé dostali. Možná inspektorát práce by se měl na to podívat.

Takže to jsme se domluvili za účasti odborářů a paní šéfky asociace a určitě budeme hledat peníze, abychom dali krajům peníze na opravu silnic druhých a třetích tříd. Ale samozřejmě jde o to - přece my jsme vedle sebe. Vláda, kraje, samospráva. A musíme spolupracovat. Jde o to, abychom spolupracovali korektně, aby to bylo konstruktivní. A vlastně už to první jednání s hejtmany a vládou si myslím, i když jsme se tam samozřejmě trošku chytli na některých věcech, ale my vnímáme, co si představují hejtmani a kraje, a myslím si, že hejtmani zase pochopili, co bychom chtěli my. Takže já myslím, že to bude fungovat.

My potřebujeme reformu sociální péče a regulaci trhu práce. Máme 270 tisíc nezaměstnaných - nejméně v Evropě. Máme 200 tisíc volných pracovních míst. Chybí - to je největší problém - chybí nové pracovní síly. Ale někteří lidé jednoduše asi nechtějí pracovat a mají dávky. A pravděpodobně máme takový program, který není motivační, a to bychom měli změnit. A ti, kteří jsou na dávkách, by měli dělat dobrovolné práce v rámci obcí a měst. My máme, myslím, plán nějak 20 hodin měsíčně. Na Slovensku to mají 8 hodin týdně a mají s tím velice dobré zkušenosti. A počet lidí, kteří brali sociální dávky, dramaticky klesl. Samozřejmě je i otázka zneužívání peněz na sociální bydlení.

Takže my potřebujeme stanovit pravidla pro financování školství a konečně začít s posílením technického školství. Tady každý mluví o duálním systému. Já nechápu, proč už jsme ho dávno neměli, technické učně, a také bychom měli nějaký pořádek vnést do soustavy vysokých škol. Já se ptám, proč máme průmyslovky, zemědělky a zdravotky pod kraji? Proč to není pod ministerstvy? Asi ten ministr, ten resort by měl mít větší motivaci, když tam chodí firmy a říkají: nemáme lidi, nemáme tyto profese. Začali jsme o tom debatovat. Samozřejmě je to otázka, jakým směrem, a samozřejmě i v rámci Sněmovny jestli bude vůbec chuť o tom debatovat.

My potřebujeme jasná pravidla pro financování zdravotnictví, rozvíjení kapacit. Každý musí mít doktora a nemůže čekat na ošetření týdny nebo měsíce. Já jako ministr financí jsem chtěl takovou triviální věc, aby nám bývalý ministr zdravotnictví řekl, jak přístrojová komise vlastně nakupuje ty magnetické rezonance. My nemáme přece rozdělovat přístroje podle toho, jaký je tam hejtman. A ani to jsme nedostali. A někde v Moravskoslezském kraji je 16 magnetických rezonancí a v jiných krajích se čeká tři měsíce. Já si myslím, že lidé si zaslouží stejnou dostupnost zdravotní péče, a chceme o tom debatovat.

Chceme konečně udělat nějakou státní politiku ve sportu a vlastně podpořit masový sport. My potřebujeme, aby naše děti sportovaly. A samozřejmě vrcholový sport. Chceme na to zřídit zmocněnce, který by nastavil pravidla, aby ty peníze skutečně končily u našich dětí a abychom také zainvestovali do sportovní infrastruktury. Takže to je ten další okruh.

A ten poslední de facto je, že chceme posílit naši bezpečnost. To znamená, chceme zvyšovat výdaje na obranu. Samozřejmě je potřeba, aby obrana utratila i ty peníze, které dostane, a doufejme, že se to zrychlí. A samozřejmě důležitá je naše vnitřní bezpečnost. Ta musí být založena na předvídání vzniku krizových situací a jejich důsledném řešení. Potřebujeme, aby rezorty vnitra a obrany více spolupracovaly. V minulosti to nebyl skutečně příklad velké spolupráce.

Priorita je zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti ve výrobě elektrické energie.

Chceme také nastavit program soběstačnosti výroby potravin. Já si myslím, že všude na světě, každý stát se musí postarat o lidi, nejenom o bezpečnost, ale také aby měli perspektivně co jíst, i když se vám to může zdát dneska absurdní. Ale my musíme přece uvažovat z dlouhodobého hlediska, na desítky let, ne jenom na jedno volební období. Potřebujeme chránit půdu jako základ našeho bohatství. My jsme udělali chybu, že jsme dovolili cizincům kupovat půdu. V Polsku a Maďarsku to nemají. Ano, samozřejmě to má absolutní dopad do té vertikály zemědělsko-potravinářské.

Potřebujeme udržet vodu v krajině. Vyřešíme odpadové hospodářství. Musíme chránit suroviny. Moc těch surovin nám celkově nezůstalo.

Takže my chceme samozřejmě hlavně také řešit celkově státní správu. Ono je takovým zvykem, že všichni ti ministři mají ty své počty, okénka a mají tam ty černé duše. Ono je jich 16 tisíc. Šestnáct tisíc. Ano, ono to potom vypadá blbě, kolik máme úředníků. Ale těch 16 tisíc je tam jenom proto, aby ten zbytek úředníků bral větší plat. A samozřejmě já to chci změnit, protože není důvod. My samozřejmě nesáhneme na ty peníze, ale zreálníme ten stav. 16 tisíc. Jenom na ministerstvech je to 9 646. Takže jsme si tady hráli, vlastně se to vykazovalo, a přitom všichni jsme věděli, že je to jinak. A stejně je to s těmi nároky, s čerpáním nároků, že každý ministr si to tam vlastně shromažďuje. A určitě bychom se na to měli podívat, jestli ty nároky je vůbec schopen utratit.

Máme nějaký zákon o státní službě. Ano, ten se nám úplně nepovedl. To je i samozřejmě moje chyba. Ale prosím vás, proč mluvíte o nějaké noci dlouhých nožů? Vždyť my jsme si, ministři, dovolili zmenšit vlastně počet sekcí. A pokud ministr průmyslu měl 11 náměstků a teď má, nevím kolik, sedm, tak já nevím, na co tam má 11 náměstků. A já jsem si dovolil z Úřadu vlády pustit 57 lidí. Protože pan prezident má pravdu, že... Není tam tisíc lidí, je tam 780. Ale je tam plno lidí, kteří jsou zbyteční a kteří tam přišli spíš z politických důvodů než odborných. My to chceme změnit a já doufám, že se na tom vlastně domluvíme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP