(15.20 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Nyní tedy hovoříme o univerzálním střetu zájmů, o střetu zájmů v oblasti zemědělství, nebo o střetu zájmů v oblasti zdravotnictví, kde tedy pan premiér Babiš podle svých historických vyjádření také nepodniká, pouze fond, kterému svěřil peníze, v něm investuje. Ostatně zdravotnictví je snad poslední resort, který je dotovaný, z kterého pan Babiš nějakým způsobem peníze ve své civilní podnikatelské pozici nečerpá.

Pro nás je zásadní problém - a byli jsme ujišťováni zde na plénu, že hnutí ANO vyslechne ty kritické názory a návrhy - to, jak se to dělo poslední tři měsíce, to vyjednávání o programovém prohlášení jistě řada poslanců zde v sále zažila na vlastní kůži. Já bych vypíchl tolik omílaný a tak problematický projekt, což bylo prosazení nedotaženého EET. Já osobně jsem se s panem Andrejem Babišem několikrát v této věci sešel. Sešla se s ním řada odborníků. Poukazovali jsme na nedostatky celého projektu. Kritizovali jsme, že na dodavatele softwaru neproběhlo výběrové řízení. Andrej Babiš tehdy argumentoval, že to není třeba, protože si je státní správa vyvine sama. Ve finále si za EET vyfakturovala stamiliony společnost IBM bez výběrového řízení a za souhlasu MMR Karly Šlechtové. EET bylo navíc naprosto nesmyslné, dopadlo na e-shopy. A my jsme se po jeho spuštění dozvěděli, že pan ministr je překvapen, kolik typů podnikání v České republice máme. Tam, kde tedy přicházela věcná kritika, tam byl pan Babiš v pozici ministra hluchý. Jak by se choval v roli premiéra této vlády, pro kterou žádá důvěru?

Věcná kritika je často chápána - není to pouze doménou pana premiéra - jako útok. Když Andrej Babiš vedl Ministerstvo financí, měl tam odborníka na otevřenost státní správy pana Lukáše Wagenknechta. Tak poté, co odhalil vysávání prostředků ze společnosti ČEZ Radmilou Kleslovou, jinak dřívější pravou rukou pana premiéra Babiše, a následně odmítl podepsat zakázku bez výběrového řízení, byl odejit velmi nestandardním způsobem. V poslední možný den dle služebního zákona byl odvolán z funkce odborného náměstka, byla mu nabídnuta trafika, to on odmítl.

Nejdůležitější věc, a tato vláda se tím velmi ohání, jsou otázky digitalizace státní správy. Ten pozitivní krok - zavedení eGovernmentu. Hnutí ANO bylo ve vládě čtyři roky a v resortech, které mělo ve své gesci, nebyl prosazen žádný viditelný výsledek v digitalizaci státní správy. Proto nevidíme ani zmenšení byrokratické zátěže pro podnikatele, ani se nezjednodušilo zakládání firem, stejně tak při vyřizování stavebního povolení. Přitom tyto výzvy mohl adresovat ministr Robert Pelikán, nebo ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová mohla tyto věci řešit. Takže stamilionové kšefty, které probíhají teď se Smart Cities - velmi aktuální věc v Praze -, jsou pouze demoverzí toho, jakým způsobem ANO přistupovalo historicky a i nyní přistupuje k moderním technologiím. Peníze občanů se utrácejí za hračky pro politiky, pro kampaně, pro mediální prezentace.

Chtěl bych znovu zopakovat, že ačkoli s programovým prohlášením vlády a i programem hnutí ANO v dílčích bodech souhlasíme, a realizace některých věcí skutečně je v zájmu občanů, nevěříme tomu, že současná jednobarevná vláda pana premiéra Babiše má vůli tyto prosazovat, už jen z toho důvodu, že poslední programové prohlášení a jeho verze nemá ani oporu v námi již schváleném rozpočtu. My respektujeme rozhodnutí voličů. Andrej Babiš vyhrál volby a nyní je na něm, aby se předvedl ve věcech jednání. My jsme současně voličům slíbili, a bylo to i součástí naší strategie, že situace, která po volbách nastala, brání Pirátům, aby této jednobarevné vládě Andreje Babiše při tomto hlasování udělila důvěru. Proto se pirátský klub poslanců na včerejším jednání utvrdil v tomto rozhodnutí a budeme hlasovat proti vyslovení důvěry této jednobarevné menšinové vládě Andreje Babiše.

Děkuji. (Potlesk z řad poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Bartošovi. Nyní má slovo místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážená vládo, dovolte mi také pár slov. Nejprve bych reagoval na vystoupení pana premiéra, které bylo obsáhlé, ale já jsem si tam našel jednu větu, která se týká naší evropské politiky, a to byla věta, že Evropská unie selhala v tom, že je brexit. Tak já bych chtěl jasně říci, že jsem přesvědčen o tom, že za brexit nemůže Evropská unie. Za brexit mohou nezodpovědní politici ve Velké Británii, kteří vystrašili britské občany k smrti za použití nefér argumentů, a poté, co těsně zvítězilo rozhodnutí odejít z Evropské unie, tak ti, kteří to spáchali, utekli od své odpovědnosti a nechali v tom současnou britskou vládu, která neví kudy kam. A všem zastáncům referenda o vystoupení z Evropské unie, všem těm, kteří si myslí, že nám není v Evropské unii dobře, tak všem těm bych doporučil, ať pečlivě sledují, jak se té Velké Británii z unie nechce a jakou vyjednávací sílu ta Velká Británie má vůči Evropské unii, zejména co se týká peněz, které mají být odváděny do evropského rozpočtu. To si myslím, že je velké poučení, a měli bychom to mít na paměti.

Teď ale k meritu věci, to znamená k žádosti o důvěru. Sociální demokracie nemůže tuto vládu podpořit. My jsme říkali, že to nemůžeme učinit z programových a personálních důvodů. Tak mi dovolte se zastavit u obou těchto oblastí.

Co se týká programu, tak jsme obdrželi, tuším předevčírem, finální verzi programového prohlášení vlády, které bylo na poslední chvíli dopracováváno, a pan premiér nás tady přesvědčoval o tom, že on je premiérem vlády, která splní volební program víceméně všech. To já ale pokládám za zásadní problém, protože je hezké vybrat z programů všech politických stran něco zajímavého a to potom zkompilovat do nějakého dokumentu. Ale pokud někdo chce naši podporu, tak by neměl za nás vybírat priority. My víme, jaké jsou naše priority. My jsme odpovědní našim voličům. A my bychom rádi řekli, co je to klíčové. A není to o tom, že nám někdo řekne: my jsme to vybrali za vás, tady to máte a to je to, co zajímá vaše voliče. Naši voliči nehlasovali pro hnutí ANO, nehlasovali ani pro ODS, ani pro TOP 09. Hlasovali pro sociální demokracii. A my máme jasno, jaké jsou naše priority. Takže pokud nás někdo chce přesvědčovat o tom, že vlastně zahrnul část našeho volebního programu do programového prohlášení, tak to není postup, kterým by docílil naší důvěry.

A pokud se máme bavit konkrétně, tak jsem si vybral jeden příklad a na tom se pokusím ilustrovat, jak je to programové prohlášení šité horkou jehlou, a to je to jízdné ve vlacích. Tak to se tam objevilo na poslední chvíli. Ani pan premiér nezastírá, že to je inspirace Slovenskem. Na Slovensku to funguje, sociální demokratická vláda je s tím úspěšná. A je to asi krok správným směrem. Nicméně já se ptám, jak názorově konzistentní je hnutí ANO v této věci, protože já jsem poslancem za střední Čechy. Sociální demokracie ve středních Čechách zavedla tehdy tzv. žákovské jízdné. Po volbách nastoupila koalice hnutí ANO, ODS a dalších a první, co udělali - kolega Kupka to potvrdí - první, co udělali, tak žákovské jízdné zrušili. A žákovské jízdné jsme dostali do programu současné krajské vlády až tak, že jsme vstoupili do krajské koalice a byla to naše nepodkročitelná podmínka. To znamená, já tady poukazuji na to, že na krajské úrovni hnutí ANO bylo proti takovýmto úlevám a sociálním opatřením, nicméně na poslední chvíli do programového prohlášení to byli schopni napsat. Mohl bych mluvit dále, ale myslím si, že tento jeden příklad je docela ilustrativní.

Druhý důvod je důvod personální. Mám trošku pocit, že kolegové, co tady sedí za mnou, v čele s panem premiérem se tváří, jako by neměli nic společného s působením v naší společné koaliční vládě. Je to, jako že ta vláda sem spadla padákem, a co tady bylo předtím, to nás nezajímá. A já si s dovolením vypůjčím jeden resort, ale ono je to ilustrativní i ve stavu k dalším resortům, které v té naší vládě hnutí ANO spravovalo, a to je resort obrany.

My jsme tady byli dlouho ujišťováni po celé čtyři roky panem ministrem Stropnickým, že na Ministerstvu obrany není žádný problém, že naše armáda se modernizuje, všechno běží podle plánu. Občas jsme tady i s kolegy z opozice kritizovali, že ministerstvo není schopno vyčerpat finanční prostředky. To bylo bagatelizováno. Nicméně teď jsme v situaci, že nastoupila nová paní ministryně - a já jí přeju hodně úspěchů - a to první, co udělala, je, že požádala o analýzu, zda je naše armáda bojeschopná. Tak si kladu otázku, jestli pokud by na tom resortu bylo všechno v pořádku, jestli první starostí nebo první analýzou, kterou má paní ministryně udělat, je ptát se, zda vůbec máme bojeschopnou armádu. A ono to samozřejmě pokračovalo. Pokračovalo to tím, že paní ministryně vystoupila, velmi zdrženlivě, a to je takový understatement, se vyjádřila k zakázce na radary 3D, kterou dojednal její předchůdce, a má tam jisté otazníky. No a pak se jí pohádala výběrová komise na vrtulníky. Tak to jsou všechno strategické projekty, o kterých jsme byli ujišťováni, že jsou v naprostém pořádku, a teď nová ministryně ze stejného hnutí s tím má evidentně problém. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP