(17.30 hodin)
(pokračuje Valenta)

Z těchto dat vyplývá, že kdyby sledované instituce nakupovaly maximálně za průměrné ceny, mohly by ročně ušetřit až 219 mil. korun. A protože podobných úřadů je v České republice přibližně 50, mohla úspora činit kolem půl miliardy korun. Proč to ale říkám nyní? No protože nejvyšší průměrné údaje byly zaznamenány u Ministerstva financí a u Ministerstva spravedlnosti, tedy u orgánů pod přímým politickým vlivem hnutí ANO. Kde tak zůstaly tehdejší sliby ANO o centrálních nákupech, které měly zlevnit provoz státu o 60 mld. korun? Takže teď jen prosím, aby tomu bylo tentokráte trošku jinak.

V kapitole Digitální Česko současný stav eGovernmentu není uspokojivý, říká se tam. Za poslední období mnoho nových projektů a služeb nevzniklo, v lepším případě se udržoval nepříliš efektivní stav. Ano, to je velice správné konstatování, ale prosím pěkně, nebylo již toto též v programovém prohlášení a koaliční smlouvě vlády, ve které hnutí ANO sedělo? Odpovídám si, že bylo. A tak nyní znovu prosím již nikoliv jen o plané sliby, ale zejména o tu skutečnou realizaci slíbeného.

Další bod. Česko potřebuje digitální revoluci, tzn. úplné pokrytí vysokorychlostním internetem. Propojení všech státních databází a elektronickou identitu pro každého občana. Ano, v České republice skutečně chybí dostatečná infrastruktura. Páteřní sítě jsou sice špičkové, ale nedostává se zejména těch tzv. silných drátů do jednotlivých chalup, což potvrzuje i Asociace provozovatelů mobilních sítí. Problém leží zejména ve stavebním zákoně. Stavební řízení trvá často více než rok, v Německu například měsíc. Strategické cíle Evropské unie přitom zní: Do roku 2020 sto procent domácností připojení 30 megabitů za sekundu, více než 50 % 100 megabitů za sekundu. Tak je prosím nutno skutečně zrychlit. Nikoliv ale jako v minulém volebním období, kdy tyto priority jste si skutečně se sociálními demokraty a KDU-ČSL také do programového prohlášení napsali a skutek jaksi utek'.

Jedna rada pro vás: Snažte se, ať ta vzývaná digitální revoluce neprobíhá podobně jako např. projekt Internet do škol, kde byl dobrý úmysl zdevalvován soukromým kšeftem a nakonec vše skončilo konstatováním NKÚ, že bylo nehospodárně využito více než 800 mil. korun.

A další vaše programové tvrzení: "Prosadíme zákon o právu každého občana na internet." Souhlasím, vše v pořádku. Ale dle mého názoru by vláda mohla být mnohem ambicióznější. Je zbytečné si klást nízké cíle. Právo na internet je podle Organizace spojených národů základním lidským právem. A podle toho je třeba i postupovat. Obdobný zákon byl sice schválen již v roce 2000 v tom našem stále digitálně opěvovaném Estonsku. Ale mnohem dále je již např. Finsko, kde se v zákoně o telekomunikačním trhu z roku 2010 dokonce garantuje občanům připojení jeden megabit za sekundu. A proč ne my, když Finsko?

Zaujalo mě i tvrzení, že prosadíte novelu zákona o registru smluv. I když v konečné verzi prohlášení naštěstí již vypadl původní dovětek, a teď nesouhlasím s Piráty, kteří toto také dnes konstatovali, ovšem z jiného úhlu pohledu, ale já doplňuji, že jsem rád, že tato novela již alespoň podle tohoto textu nebude závazná pro všechny státní firmy včetně ČEZ či České pošty. Ale nevím, protože z tohoto prohlášení to není patrno. Připadá mně v tomto ohledu, že na vás nejspíše klekla velice podezřelá organizace, která se jmenuje Rekonstrukce státu, a někteří další lobbisté usilující o konečnou likvidaci našich státních firem ve prospěch soukromého sektoru.

A mě teď skutečně zajímá a rád bych také znal odpověď, jakým směrem tedy podle vlády ANO a nestranických odborníků by se měla tato novela ubírat. Bude tedy závazná pro všechny státní firmy, nebo nebude?

Dámy a pánové, přestože kvituji, že v předloženém prohlášení vlády je přes tyto mnou zmíněné nedostatky obsaženo jisté procento programových průsečíků s volebním programem Komunistické strany Čech a Moravy, nemohu se prozatím svým hlasem k důvěře vládě připojit. Věřím však, že při některých úpravách by tento zcela zásadní dokument mohl najít i do budoucna podporu, a to mnohem širší podporu, než nejspíše získá dnes.

A na samý závěr ještě jedno doporučení autorům, kteří toto prohlášení koncipovali a kteří na něm budou nejspíše pracovat i nadále. Prosím pěkně, anglosaský terminus technicus premiér, kterým je operováno v textu prohlášení, naše, tedy česká Ústava vůbec nezná. V hlavě 3, kde se hovoří o moci výkonné, v čl. 67 bodu 2 se uvádí, že se vláda skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Tak to, prosím, respektujte. Jsme v České republice, český jazyk je zde stále jazykem úředním a zde ve Sněmovně i jazykem jednacím. Ale to jen pro jisté odlehčení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Valentovi, přeji hezký podvečer. A prosím jako další v pořadí pan poslanec Čižinský, připraví se pan poslanec Lubomír Zaorálek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená veřejnosti, dovolte jenom několik poznámek. Zazněla tady několikrát iluze, že jednobarevná vláda hnutí ANO bude akceschopnější než jiná řešení. Obávám se, že jde o iluzi. Dám příklad: Prahu a Střední Čechy. Prahu a Střední Čechy trápí několik témat. Nedostatek školek a škol, nedostatek parkovišť mezi Prahou a středními Čechami a Pražský okruh. Hnutí ANO má a mělo všechny trumfy v ruce. Mělo a má ministra dopravy, hejtmanku i primátorku a tyto problémy se nelepší. Jak věřit programovému prohlášení, že za tři roky budou učitelé brát 150 % současné výše, když pro návrh kolegy Miholy na zvýšení platů o pět procent a dorovnání pro soukromé školy nehlasoval ani jeden poslanec hnutí ANO? Jak věřit starost o školy a školky ve Středních Čechách, když právě pro více peněz pro školky ve středních Čechách také nehlasoval ani jeden poslanec hnutí ANO?

A dovolte ještě poznámku. To poslední, co potřebuje Praha, je vyklízet historické budovy v centru a budovat nové budovy pro ministerstva. To vládní městečko není dobrý nápad. Příkladem toho je Invalidovna v Karlíně. Je to budova, která je teď v takovém mezičase. Neví se vlastně pořádně, co s ní. Praha nepotřebuje další prázdné domy, Praha potřebuje zaplnit ty, které jsou prázdné v tuto chvíli. A je jich velké množství.

A ještě jeden aspekt mi dovolte. Často tady bohužel od řečníků zaznívá jakýsi distanc od úředníků. Že se jim bude brát, že se budou snižovat. Není možné bez kvalifikovaných a dobře zaplacených úředníků řádně spravovat zemi. I v programovém prohlášení je řeč o stavbách. Že trvají dlouho. Jsem starostou Prahy 7, vytáhl jsem si, jak dlouho trvá územní řízení v Praze 7. Trvá 58 dní, v průměru. To, co protahuje, to je magistrát a magistrát nemá dost kvalifikovaných úředníků. Takže pokud v souvislosti s vládním městečkem vlastně zaznívá něco jako "Dáme úředníky z paláců do nějaké králíkárny, aby se jim nežilo moc dobře", tak je to přesně naopak. Náš stát, naše města potřebují kvalifikované úředníky, kteří jsou ve své práci spokojeni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Čižinskému a prosím pana poslance Lubomíra Zaorálka. Připraví se pan poslanec Ondřej Profant. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Dobrý den, dámy a pánové. Jsem rád, že se mohu vyjádřit k tomu, co se tady dneska ve Sněmovně děje. Sněmovna je klíčové místo politické debaty v Česku, tak se dá předpokládat, že se tady něco důležitého odehrává. A je to poučné se na to dívat, protože člověk si samozřejmě klade otázku, o co tady dnes večer vlastně jde. Člověk by si mohl myslet, že jde o hlasování o důvěře vládě. Ale zajímavé bylo, pokud si někdo myslel, že tady přijde prezident, který se bude snažit horovat pro to, aby poslanci odhlasovali důvěru vládě, tak prezident se o to vlastně ani nějak moc nesnažil. Dokonce prezident řekl sám tu větu, že tahle vláda zřejmě dnes důvěru nedostane. Takže i on, který se jí měl vlastně zastat, připouštěl, že o důvěru tady dnes nejde. Takže první věc, o hlasování o důvěře v této chvíli zřejmě vůbec nejde. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP