(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci a mám tady další. Pan poslanec Onderka ruší svoji faktickou poznámku. Pojedeme zase v pořadí řádně přihlášených. Poprosím pana poslance Vlastimila Válka. Prosím. A připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, milé poslankyně, milí poslanci, vážení členové vlády, já navážu, byť jsem si nachystal něco jiného. Ten pes byl navíc hloupý, pokud já si to dobře pamatuji. Málem umřel. A otázka je, jestli se neobjeví někteří hloupí psi. Ale to jsem nechtěl říct.

Jsem jeden z těch, o kterých se tady mluvilo, kteří jsou ti noví nepolíbení poslanci, bohužel ne už mladý, kteří nemají zkušenosti s Poslaneckou sněmovnou. Jsem tady každou chvíli, každou minutu překvapován, nejenom tím, že nemůžu najít prostory, ale i řadou dalších věcí. A snažím se to, co se tady dozvídám, aplikovat do mých životních zkušeností, které mám jako lékař, jako univerzitní profesor. Tak jsem tak přemýšlel, jak bych to dělal v konkurzní komisi, kdybych tam měl kandidáta na kliniku, který by měl problémy, řekněme, se zákonem. U nás je jiná situace. My musíme do konkurzu dávat negativní lustrační osvědčení, musíme mít vyjádření o beztrestnosti a nesmíme být stíhaní, jinak se nemůžeme přihlásit do konkurzu. Tím pádem jsem si oddychl.

Snažím se opravdu. Snažím se, protože se mně velmi líbí, jak funguje zdravotní výbor, a musím říct, že jsem byl jako lékař a jako člověk, který má tím pádem nejvíce přátel mezi lékaři, velmi potěšen tím, že pan ministr Adam navrhl oddálení platnosti eReceptu. Snažím se hledat ty pozitivní věci. Já musím hledat pozitivní věci jako každý lékař, protože pacienty léčíme s tím, že to dobře dopadne, že se vyléčí, a proto hledáme ty pozitivní věci.

Z toho důvodu, ať vypíchnu jenom jednu drobnůstku, mě velmi zklamalo vyjádření ohledně magnetických rezonancí a přístrojové komise. Já si myslím, že přístrojová komise fungovala různým způsobem. Snažila se nějak racionálně umisťovat přístrojovou techniku, a pan náměstek Vymazal, pan profesor Vymazal, když se stal náměstkem na Ministerstvu zdravotnictví, zracionalizoval v minulém volebním období fungování přístrojové komise. Na práci přístrojové komise se podílela řada odborných společností, zúčastňovaly se jednání přístrojové komise a vyjadřovaly se k přístrojové technice, a já to teď říkám jako předseda radiologické společnosti - ještě do pondělí budu předseda radiologické společnosti, v pondělí skončím, - která se na tom rozhodování přístrojové komise podílela.

My jsme strávili opravdu zdarma spoustu, spoustu našeho času, objížděli jsme poctivě všechna pracoviště v České republice, jednali jsme ve všech krajských městech s řediteli nemocnic, s děkany, se zdravotními rady a ptali jsme se, jaké je optimální rozložení magnetických rezonancí v regionu. Zjišťovali jsme, jestli nemocnice mají dostatečný personál. Organizovali jsme ve spolupráci s Evropskou radiologickou společností kurzy a školení pro laboranty a lékaře, abychom měli vyškolené týmy.

A opravdu si myslím, že jsme odvedli, všichni moji kolegové radiologové, členové výboru, všichni moji kolegové radiologičtí asistenti obrovský kus práce ve svém volném čase, abychom se mohli co nejlépe, co nejkvalifikovaněji vyjadřovat k rozložení přístrojové techniky. A myslím si, že je zásluha profesora Vymazala, který byl krátkou dobu náměstek ministra zdravotnictví, a i dalších lidí, že ta komise v rámci daných možností rozhodovala z mého pohledu v 90 % případů opravdu na základě odborných parametrů.

A instalace těchto přístrojů, a nebavím se jen o magnetických rezonancích, bavím se jen o drahé a těžké přístrojové technice, byla umisťována, nebo tyto přístroje byly umisťovány opravdu na základě potřeb té nemocnice. Byly umisťovány do těch nemocnic, kde byl personál připraven na jejich obsluhu, kde byly podmínky pro to, aby mohly být provozovány. To, že Ministerstvo zdravotnictví rezignovalo na následnou kontrolu, jestli ty podmínky jsou opravdu dlouhodobě plněny, to, že v některých případech pojišťovny jaksi prosadily zájmy, které se netýkaly čistě odbornosti, je jiná věc.

A chtěl bych říct, že občané naší země mají nejenom právo, ale víc než právo, aby byli vyšetřováni moderní přístrojovou technikou. Je potřeba si uvědomit, že pokud má člověk onemocnění mozku, a nejedná se o úraz, tak jediná metoda, která odhalí chorobu, je magnetická rezonance. Pokud má pacient místo magnetické rezonance provedeno CT vyšetření, tedy vyšetření výpočetní tomografií, metodou, která mu ozáří oko, která mu může poškodit zrak, metodou, která má dramaticky nižší výtěžnost, tak je to velmi, velmi k neprospěchu toho pacienta, v mnoha případech se choroba neodhalí, a ten člověk umře.

Proč to všechno říkám? Říkám to proto, že je to drobnůstka v tom, co tady zaznělo, zřejmě důležitá pro vládu, protože magnetická rezonance se tady objevila, padlo tady sedm vět ohledně magnetické rezonance, a ty věty se mně opravdu nelíbí. Nelíbí se mně jako radiologovi, nelíbí se mi jako předsedovi odborné společnosti a nelíbí se mi jako lékaři. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Válkovi, poprosím paní poslankyni Hanu Aulickou a připraví se pan poslanec Martin Kupka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, po předložení programového prohlášení vlády a jeho prostudování jsme došli k závěru, že snaha pana premiéra Andreje Babiše najít podporu pro svoji vládu je opravdu velká. Vždyť nabízí návrhy napříč současným osazením Poslanecké sněmovny.

Také si nemyslím, že tento návrh můžeme nazývat jako soubor slibů, protože takto pak můžeme nazvat všechna programová prohlášení, která byla přijata u předchozích vlád. Jde o to, že každá ucházející se vláda jde se svou kůží na trh a snaží se, ano, většinou s domluvenou koalicí, schválit a vyslovit důvěru navržené vládě. V tomto případě se jedná o návrh na menšinovou vládu, což však nemění nic na očekávaném výsledku. Zatím však dle všech předchozích vyjádření můžeme očekávat, že se dnešní pokus o vyslovení důvěry nově sestavené vládě nevyjde.

Za poslanecký klub KSČM jsme již avizovali, že naše vyslovení v Poslanecké sněmovně bude proti vyslovení důvěry. Důvody, proč tak činíme, zde již zmínil místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Neopustím si však také malou exkurzi do sociální oblasti. Těší nás konkrétně zájem o reálné řešení situace seniorů, rodin s dětmi, ale i řešení zneužívání sociálních dávek především ve strukturálně postižených krajích, anebo snaha o stabilitu sociálních služeb. Samozřejmě nás především zajímá, jakou cestou se tyto návrhy budou legislativně ubírat a jak budou realizovány v praxi. Největší otazník pro nás vyvstal v oblasti reformy důchodového systému. Nebráníme se koncepční a dlouhodobé změně, ale deklarovaná opatření, jako je odluka důchodového účtu od státního rozpočtu, nedefinovaná vícezdrojová financování a především zavedení slevy ve výši 500 Kč měsíčně na sociálním pojištění, které odvádí zaměstnanec ze své hrubé mzdy, v nás probouzí značné obavy o budoucnost našich seniorů.

Díky těmto parametrům a dalšímu propadu na straně příjmů, a tím i zvyšování deficitu, k tomu se po čase přidá cyklická krize, nezaměstnanost, celkové nižší odvody a nedostatek peněz v samotném důchodovém fondu. Nechápeme, proč avizovaný smysl tohoto opatření, alespoň částečná kompenzace výdajů zaměstnanců na dojíždění za prací, nebo zvyšování kvalifikace, nemůže být řešena na úkor daní. Proč na úkor pojištění, které vlastně pojištěním není, neboť si politické elity mění zákonem parametry tak, aby systém nestabilizovaly, ale uvedly do řízeného deficitu a pak dlouho chystaných reforem, které však budou výhodné pouze pro vysokopříjmové skupiny, zaměstnavatele a bankovní sektor. Solidarita pro potřebné se smrskne na rovný či garantovaný důchod.

Avizovanou novelou zákona o důchodovém pojištění, která by upravila navýšení důchodů o tisíc korun lidem, kteří dosáhnou věku 85 let, není dle našeho názoru zcela dostačující. Řešit by se měla rychlejší valorizace pro výrazně větší skupinu tzv. starodůchodců, kterým se důchody za delší dobu výrazně propadly v poměru ke mzdám.

Jak jsem již uvedla, podporujeme snahu o změny v dávkových systémech realizované v minulých letech, především u souboru dávek, příspěvku na bydlení, dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek určeným dlouhodobě nezaměstnaným osobám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP