(12.10 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Já bych měl prostřednictvím pana předsedajícího jenom upřesnění k tomu, co tady říkal pan kolega Fiala. Tady se nejedná o žádné přenášení kompetencí. Ty kompetence, jak teď jsou, jsou přeneseny na Evropskou unii smlouvami, které už byly uzavřeny. Evropská unie z logiky věci některé věci už teď musí řešit, protože máme společný schengenský prostor a v tom musí platit společná pravidla. Ta pravidla, která v prostoru jsou, musí platit stejně a pro všechny, a proto se musí dohadovat společně. To není žádná ztráta suverenity České republiky. Česká republika se mezinárodní smlouvou dohodla s ostatními státy, že to bude řešit společně. Ale v principu tuto pravomoc stále má, ta vyplývá z Ústavy České republiky. Nedochází tady k žádnému přenosu kompetencí. To už se stalo ve chvíli, kdy jsme do Evropské unie vstoupili a souhlasili jsme s tím, že společné problémy budeme řešit společně. Děkuji. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kolega Benešík se přihlásil z místa, musí posečkat, protože elektronická přihláška má přednost, takže má slovo pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Dámy a pánové, já bych zareagoval prostřednictvím pana předsedajícího právě na to, co bylo řečeno panem kolegou Peksou, který se tady projevil spíše jako zástupce Evropské unie v českém parlamentu, a ne jako zástupce českých občanů v našem parlamentu.

Vy tady mluvíte o tom, že kompetence byla přenesena a že je to společná odpovědnost a že bychom měli hledat spojence pro hlasování. Ale kdo se ptal české reprezentace na to, že pozve takové množství migrantů do Evropy? Bohužel nikdo. My tady bohužel hasíme požár. Musíme ho hasit správně, musíme ho hasit ve spolupráci s Evropskou unií, ale musíme chtít výjimku ze společné azylové politiky. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci. Kolega Peksa se hlásí opět elektronicky, takže má zase přednost. Kolega Benešík si ještě počká. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Já bych řekl ke stávající úpravě pro pana předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího, tam je problém v tom, že Německo, případně jiná země má právo lidi, kteří žádali o azyl v jiné zemi a jsou na území Německa, nechat požádat i na svém území. Ono to není zakázané. Němci to nemusí, ale můžou udělat. A v tomto případě prostě využili svého práva a udělali to, což se ukázalo jako taktická chyba. Ale to jenom ukazuje, že systém Dublin III, jak je teď nastavený, není nastavený dobře a musíme skutečně mluvit o tom, jak ho zlepšit. To není o tom, jak to rozbít, my to potřebujeme opravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka předsedy výboru pro evropské záležitosti pana Ondřeje Benešíka. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem konzervativní, hlásím se klasicky a Piráti zásadně elektronicky. Mě to vůbec nepřekvapuje.

Já vám to všem ulehčím. O čem dneska chceme jednat? Samozřejmě Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu, ale ta kostra šla z Evropské komise do Evropského parlamentu a do Rady. Evropský parlament si vytvořil vlastní stanovisko, které jde ale brutálně nad rámec toho, co navrhla Komise. Toto je veřejné a na to se zřejmě v dnešní debatě odvoláváme. To, co je v Evropské radě, je neveřejné, ale to je zásadní, protože Evropský parlament nic neprosadí bez členských států. A my dneska máme říkat premiérovi a vládě, jak se má chovat na klíčových jednáních na Radě, a to samozřejmě říkáme. A říkal jí to i ten lidovec, který tady byl naprosto nepravdivě nazván nějakým eurofilem, na ta slova si nevzpomenu.

Rychle vám přečtu usnesení, která prošla na můj návrh jako místopředsedy KDU-ČSL a předsedy výboru pro evropské záležitosti: důrazně odmítá návrh Komise na zavedení takzvaného korekčního přidělovacího mechanismu a na něj navázaného finančního příspěvku solidarity, jež považuje za rozporný se zásadou subsidiarity; s odkazem na výše uvedené vyzývá vládu ČR, aby při projednávání reformy Dublinského nařízení na úrovni EU usilovala o vypuštění korekčního přidělovacího mechanismu z textu a návrhu a v krajním případě blokovala jeho celkové přijetí.

Jak řekl správně pan předseda Fiala, návrh obsahuje pro Českou republiku spoustu pozitivních věcí, jako například rychlejší navracení uprchlíků a podobně. Proto jsme toto celé nechtěli zabít. Naše diskuse je odpovědná, vybavená fakty, nikoliv pro efekt na facebooku. A takhle bude i KDU-ČSL nadále pokračovat, ale samozřejmě nepravdivým útokům se bude bránit. (Potlesk z řad poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za konzervativní dodržení časového rozmezí pro faktickou poznámku. Pokračujeme vystoupením pana poslance Radovana Vícha. Ještě než přistoupí k pultíku, jenom oznámím dodatečnou omluvu paní poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové z jednání mezi 9. a 10. hodinou. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, soubor směrnic a nařízení Evropské unie týkající se azylového systému, nazývaný jako Dublin IV, řeší problém zcela opačně, než by bylo potřeba. Je špatný a je potřeba ho principiálně odmítnout. Je zcela evidentní, že migrační vlna přešla z fáze akutní do fáze chronické a Evropská unie páchá sebevraždu v přímém přenosu a nutí nás, abychom se zúčastnili. Dublin IV není pro státy dosud nepostižené nelegální imigrací nebezpečný. Je pouze viditelným trvalým relokačním mechanismem. Je zde další ustanovení, které navrhuje závaznou harmonizaci a sjednocení azylových předpisů a procedur pro všechny členské státy EU, čímž upírají národním státům samostatně rozhodovat a provozovat azylovou a přistěhovaleckou politiku. Je zde navrhován takzvaný společný evropský azylový systém, včetně návrhu společné podoby azylového řízení, a zřízení dohledové instituce agentury Evropské unie pro otázky azylu bez ohledu na názory jednotlivých států. Dublin IV má omezit zodpovědnost prvních vstupních států za ochranu vnějších hranic Evropské unie a za pomoci trvalého relokačního mechanismu ji má v podstatě násilím přenést na jiné státy Evropské unie, jež ale ochranu vnějších hranic zajistit ani ovlivnit nemohou, a navíc na ni těm prvním státům finančně přispívají.

Méně známá ustanovení návrhu Dublinu IV jsou i ta, že migrant bude v rámci tohoto systému přesunut zejména do zemí, které dosud přijaly nejmenší procento žadatelů o azyl, týká se to tedy především států Visegrádské čtyřky. Kolik jich má být, se bude stanovovat podle počtu obyvatel jednotlivých zemí Evropské unie a jejich ekonomické síly vyjádřené v HDP a zejména podle počtu migrantů, které dosud státy přijaly. Jedná se z mého pohledu jednoznačně o brutální zasahování do kompetencí národních států ze strany Evropské unie.

Co se týká návrhu alternativy, co má navrhnout vláda, co tady navrhoval pan poslanec Peksa, prostřednictvím pana předsedajícího, my žádnou alternativu nepotřebujeme. Potřebujeme, aby každý dodržoval to, co dodržovat má.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, žádám vás, aby Sněmovna odmítla veškeré úpravy stávajícího migračního mechanismu označovaného souhrnně jako Dublin IV, a to jako celek. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radovanu Víchovi. Nyní paní poslankyně Jana Levová, řádně přihlášená do rozpravy. Připraví se paní poslankyně Jarošová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Levová: Vážený pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně, SPD je hnutí hájící české občany a zájmy, naše tradice a kulturu. Proto zásadně nesouhlasím se záměrem Evropské komise prosadit nařízení Dublin IV. Evropská unie je seskupení států, které nemají společný jazyk, písmo, měnu, národní hrdiny a historické zkušenosti. Jednou ze základních funkcí státu je právo rozhodnout, koho vpustí na své území. Když to vezmu do důsledku a vzdali bychom se práva rozhodnout, koho vpustíme do své země, tak zde můžeme hovořit o jednotném evropském státě, v takovém případě bychom ale měli mít i jednu společnou měnu, jazyk a písmo. Jak už zmínil kolega Hrnčíř, nařízení Dublin IV. obsahuje povinnost přijmout na své území ostatní členy rodiny migranta a to může vést k nárůstu počtu migrantů do nevídaných čísel.

Závěrem mám dvě otázky. Opravdu jsme došli tak daleko, že pod nátlakem sankcí budeme nuceni přijímat migranty? Všichni bychom se měli vážně zamyslet, k čemu budeme dále nuceni. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP