Schválený pořad a stav projednávání 6. schůze

Od 17. 1. 2018 09:00 do 26. 1. 2018 09:25
Aktuální stav k 26. 1. 2018, 09:25


Zákony - druhé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 5/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - prvé čtení

 1. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 13/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 3.

  Vládní návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 3. 4.St 24. 1., 1. bod

  Návrh poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (zamítnut)  

 4. 5.St 24. 1., 1. bod ve 14.30 hodin

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, ve znění zákona č. 370/2017 Sb. /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (zamítnut)  

 5. 6.

  Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 18/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 6. 7.

  Návrh poslanců Pavla Blažka, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení  (přikázán)  

 7. 8.

  Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 8. 9.

  Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 9. 10.Út 23. 1., 1. bod

  Návrh poslanců Víta Kaňkovského a Patrika Nachera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 22/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 10. 11.

  Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce a dalších na vydání zákona, kterým se zrušují zákony č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (zamítnut)  

 11. 12.

  Návrh poslance Jana Chvojky na vydání zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  

 12. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení  (přikázán)  

 13. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů /sněmovní tisk 46/ - prvé čtení  (přikázán)  

 14. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 15. 16.

  Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění /sněmovní tisk 48/ - prvé čtení  (přikázán)  

 16. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení  (přikázán)  

 17. 18.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 51/ - prvé čtení  (přikázán)  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 19.Čt 25. 1., 1. bod

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. června 2017 v Hanoji /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 20.Čt 25. 1., 2. bod

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003) /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 21.Čt 25. 1., 3. bod

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017 /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - třetí čtení

 1. 22.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 5/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 23.St 17. 1., 1. bod

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace   

 2. 24.St 17. 1., 2. bod

  Změna azylové politiky Evropské unie a revize tzv. Dublinského protokolu   

Volební body

 1. 25.St 17. 1., 1. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD   

 2. 26.St 17. 1., 2. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů   

 3. 27.St 24. 1., 1. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

 4. 28.St 24. 1., 2. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

 5. 29.St 24. 1., 3. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

 6. 30.St 24. 1., 4. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na volbu členů a náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

 7. 31.St 17. 1., 3. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na volbu členů Národní rozpočtové rady   

 8. 32.St 17. 1., 4. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na volbu předsedy Národní rozpočtové rady   

 9. 33.St 17. 1., 5. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu   

 10. 34.Pá 19. 1., 1. bod

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace   

 11. 35.St 24. 1., 5. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 36.

  Zpráva o životním prostředí České republiky 2016 /sněmovní tisk 16/  (vzato na vědomí)  

 2. 37.

  Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016 /sněmovní tisk 28/  

 3. 38.

  Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018 /sněmovní tisk 29/  (vzato na vědomí)  

 4. 39.St 24. 1., 3. bod ve 14.30 hodin

  Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Pavla Růžičky   

 5. 40.Pá 19. 1., 2. bod

  Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka   

 6. 41.

  Ústní interpelace   Čt 14.30-18.00 hodin

 7. 42.Út 23. 1., 2. bod

  Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2018 /sněmovní dokument 231/  

 8. 43.St 24. 1., 2. bod ve 14.30 hodin

  Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze