(16.40 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Já si myslím, že to nicméně znamená, že i migrace má svůj politický základ, a já ho vidím v ideologii multikulturalismu, který považuje cokoliv cizího za lepší, než je to domácí, a snaží se nabourat tradiční národní státy a tradiční společnosti, které ty národní státy dneska tvoří. Zároveň si myslím, že migrační krize sem nespadla z nebes. Myslím si, že za ten rozsah a důsledky migrační krize si Evropa z velké části může sama, protože dala světu aktivně vědět, že migranty zve. Místo toho, aby poslala jasný signál, že budeme migranty vracet, otevřela cestu a prostor pro to, aby se migrace chopily skupiny na hraně či za hranou zákona a stal se převoz migrantů do Evropy obrovským byznysem. Jsem přesvědčen, že tím Evropa páchá už několik let sebevraždu, a jsem přesvědčen, že neplatí teze, že se nás migrační krize netýká, protože tu aktuálně v České republice na našem území nemáme vysoké počty imigrantů.

Pokud platí, že každoročně do Německa proudily statisíce migrantů z jiných civilizačních okruhů a kultur, s jinými vzorci chování, s jinými hodnotami, tak to minimálně v delším období nemůže nemít vliv i na nás. Přece naše blízkost a navázanost na Německo nás odsuzuje k tomu nést důsledky německé politiky i v otázce migrace. Koneckonců i návrhy na sjednocení sociální politiky Evropské unie, které jsme mohli od západních sousedů už zaznamenat, jsou přece jasným důkazem toho, že se evropské státy budou snažit přenést náklady migrační krize na země, které tu migrační krizi nezpůsobily. V otázce sjednocení sociálních politik je to samozřejmě snaha udělat z naší země zemi stejně zajímavou svými sociálními benefity, jako jsou země Německa či severské země, kam dneska za těmi sociálními dávkami míří většina migrantů. Snaha přenášet náklady migrační krize na nás i v tzv. úmluvě Dublin IV, resp. v tzv. automatickém relokačním mechanismu, který tam byl přidán. To je opět to, že státy, které udělaly fatální historickou chybu a teď si ji uvědomují, teď nesou ty náklady, se tuto chybu snaží přenést na nás a my se podle mého názoru musíme bránit tomu, abychom takovéto chyby opakovali.

Samozřejmě, že musíme automatický mechanismus alokace migrantů odmítnout a věřím, že dospějeme k usnesení, které jasně tuto záležitost odmítne a zaváže, resp. dá mandát premiérovi a vládě, aby nepřipustila ratifikaci a implementaci Dublinu IV.

Dobře vím, že existují dvě verze Dublinu IV, jak ta Evropské komise, tak ta Evropského parlamentu, nicméně velmi bych varoval před tím hrát si hru na dvě verze Dublinu IV, protože podle mě se v tom skrývá nebezpečí, že nakonec z těchto dvou verzí vznikne jakýsi kočkopes, v němž se nakonec jakási kompromisní varianta, jakýsi kompromisní návrh relokačního mechanismu objeví. Proto bych velmi doporučoval, aby naše výsledné usnesení, usnesení Poslanecké sněmovny, bylo jasné, abychom v něm jasně Dublin IV odmítli jako takový, protože většina z nás, a myslím si, že i většina v Evropě, si stejně pod Dublinem IV dneska představuje a chápe pod ním právě ten relokační mechanismus.

Relokační mechanismus podle mého názoru musíme odmítnout za jakýchkoli okolností bez ohledu na to, jestli do Evropy přijde ještě mnoho, nebo mnohem méně migrantů než v minulých letech. To přece není hlavní argument pro to hlasovat a přijmout relokační mechanismus, nebo nikoliv. Přece tím nejdůležitějším argumentem je suverenita naší země. Patří přece k základním znakům suverenity každého státu, aby sám mohl rozhodovat o tom, koho na své území pustí, či nikoliv, komu dovolí na svém území kromě svých občanů žít a komu nikoliv.

Já o tento základní znak suverenity opravdu přijít nechci a udělám cokoli, aby o něj Česká republika a jeho občané nepřišli. Proto se přihlašuji k tomu usnesení, které tu už četl Václav Klaus, a věřím tomu, že nebudeme opakovat historické chyby západních zemí Evropské unie a že zůstaneme bezpečnou a suverénní zemí. Děkuji pěkně. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Skopečkovi. Vidím tady faktickou poznámku a prosím tedy pana poslance Václava Klause. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den ještě jednou. Já se omlouvám, nechci rozmělňovat tuto velice důležitou debatu nějakými osobními půtkami, jak je tady ve Sněmovně zvykem, nicméně k tomu, co tady řekl pan Bělobrádek, bych řekl asi tolik.

V tom úplně posledním hlasování už lidovci chytli ten správný vítr a skutečně pro to usnesení hlasovali jenom předseda TOP 09 pan Pospíšil a pan Niedermayer, nicméně několik předchozích hlasování, která vlastně spustila tu akci s kvótami, tak tam lidovci hlasovali pro. Tady máme duben 2015, europoslanci schválili rezoluci, ve které se mj. volá po přerozdělování uprchlíků mezi členské státy. Pro zvedli ruku europoslanci za ČSSD a KDU-ČSL. Za chvíli budu mít číslo hlasování a protokol. Čili jestli vám to takhle stačí, nebo jestli tou křížovou cestou si chcete procházet nadále, tak samozřejmě budeme citovat další vaše hlasování v Evropském parlamentu, projev paní Roithové, "Nestrašte uprchlíky", a další věci si tady můžeme pouštět. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Klausovi. Mám tu další faktickou poznámku, pan poslanec Pavel Bělobrádek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně. No ale to (nesrozumitelné) hlasování nebyly nikde žádné sankce, pokud se nepletu. Takže to zase trošku tady jako motáte některé věci dohromady. A jestli se chcete vracet dál a dál, tak si můžeme říct, kdo přivedl vyjednávání do vstupu do Evropské unie. Myslím, že tehdy to byl premiér Klaus. Chtěl bych říct, že ODS dlouhodobě i propagovala vstup Turecka do Evropské unie ještě, pokud se nepletu, za předsedy Klause, s tím, že se můžeme bavit o dalších věcech. Třeba KDU-ČSL celou dobu a od začátku odmítala vstup Turecka do Evropské unie na rozdíl od ODS. Takže jestli se chcete vracet dál, myslím, že to je zbytečné. Jsem rád, že jste uznal, že v tom hlasování, o kterém jsem mluvil, europoslanci KDU-ČSL nehlasovali pro potrestání a pro kvóty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji panu poslanci Bělobrádkovi a máme tady další faktickou poznámku a je to pan poslanec Václav Klaus. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Pardon, já se vzdávám, protože nechci touto debatou rozdmýchávat věc, která je skutečně velice důležitá a týká se celé České republiky, takže to už se nebudu vracet, abychom tady spolu nediskutovali hodinu, kdo co kdy udělal za Rakouska-Uherska atd. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže děkuji panu poslanci Václavu Klausovi. Faktickou poznámku nikde nevidím, takže jdeme do řádné rozpravy a já poprosím pana poslance Jaroslava Bžocha a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Já vám děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, už budu velmi stručný, neboť vše tady většinou zaznělo. A nejpalčivější téma, o kterém se tady pořád bavíme, jsou kvóty, takže já přečtu jenom krátké shrnutí.

Za hnutí ANO podporujeme komplexní přístup k nelegální migraci založený především na prevenci a řešení jejích příčin v místě vzniku a v zemích tranzitu, v boji proti pašerákům a na funkční ochranu vnější hranice Evropské unie. Chceme, aby byl odstraněn povinný alokační mechanismus, zároveň ale podporujeme ty prvky návrhů, které urychlí a zefektivní azylové řízení.

Stejně tak se ale chceme bránit tomu, aby byl nějak zásadně narušen systém určení členských států příslušných k posuzování žádostí o mezinárodní ochranu a aby to nevedlo k omezení pravomoci členského státu v rozhodování o tom, kdo se nachází na jeho území. Podpoříme ty aspekty návrhu, které se snaží stávající systém zjednodušit a zavádět ta opatření vztahující se k prevenci a zabránění druhotných pohybů v rámci členských států, jako je jasná povinnost přijmout zpět osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které se neoprávněně nacházejí v jiném členském státě. Stejně tak podporujeme vládu v úsilí o zefektivnění a zrychlení návratových řízení.

Pro uklidnění bych tady rád ještě poukázal na stanovisko České republiky ze dne 7. března 2017, které je stále platné a kde se uvádí, že pokud jde o nejproblematičtější část tzv. Dublinu IV, kterým je automatický přerozdělovací mechanismus žadatelů o ochranu mezi členskými státy, je třeba zdůraznit, že Česká republika tento mechanismus odmítá a v současné době neexistuje mandát, který by opravňoval příslušné orgány ČR k vedení jednání o jeho případných kompromisních variantách. To jenom tak na uklidnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Bžochovi a mám tady jednu přihlášku faktickou. Poprosím pana poslance Jaroslava Holíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP