(11.20 hodin)
(pokračuje Nacher)

Jako člověk, který se 22 let pohybuje v mediální oblasti a má na starosti a posledních 13 let se věnoval ochraně spotřebitele, bych chtěl svým návrhem zrušit takzvaný přílepek a vrátit do předchozího stavu v zákoně č. 378/2007 SB., o léčivech, kde se objevila pasáž regulující reklamu, zejména odpovědnost za obsah reklamy, a to na typy produktů, jako jsou léčiva, přípravky, doplňky stravy a podobně. Já si myslím ­- a to říkám zde z pohledu člověka, co chrání spotřebitele, tedy i televizní diváky před klamavou reklamou - že toto je úkol a povinnost zadavatele, zpracovatele, nikoliv ovšem šiřitele takové reklamy. Šiřitel reklamy nemá vůbec šanci, jak dostát své povinnosti. To by v každé televizi, v každém rozhlase, v každé billboardové společnosti a podobně musely být nějaké laboratoře. Když to převedu ještě jinam, ke své oblasti financí, tak si neumím představit, že by třeba televize kontrolovaly, jestli skutečně reklamy na úvěry - jestli odpovídají výše vypočtené RPSN nebo úrokových sazeb. To by si museli najmout ti šiřitelé nějakého finančního poradce.

Jinými slovy si myslím, že je potřeba oddělit zodpovědnost zpracovatele od zodpovědnosti šiřitele. Šiřitel samozřejmě v rámci svých zákonných povinností může kontrolovat to, co na první pohled vidí, to znamená, jestli ta reklama nešíří nějakou nenávist nebo něco podobného, rasismus a tak dále, ale jít jakoby do vnitřností, aby šiřitel kontroloval kvalitu toho produktu, jehož reklama se šíří, to si myslím, že je nereálné a může to mít některé negativní důsledky.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Svoboda, ale mezitím se zde objevila faktická poznámka, se kterou se přihlásil pan poslanec Brázdil. Pan poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, hodně se mě ptali: prosím tě, my tady máme teď tři zákony o léčivech. Tak jenom abyste věděli, toto je tedy vládní návrh, který v podstatě je hlavně o diskusi o prodloužení nesankcionovatelnosti lékaře první rok. Pak je tu návrh ze Senátu, budeme ho probírat příští středu, který vlastně oddaluje to o dva roky. A pak je tady poslanecký návrh, který, nevím přesně, jak to bude mít, ale bude to chtít o pět let možná posunout. To jenom tak pro vysvětlení.

A chtěl jsem ještě reagovat na kolegu Nachera. Já jsem byl ba naopak velmi potěšen, že se to tam dostalo, protože mně přijde logické nebo dobré, když ten, kdo to šíří, nešíří bludy a nesmysly a aspoň něco si ověří o tom, že ten lék, ten doplněk, není škodlivý. Já vím, že to je složité, že asi mít nějaké laboratoře je nesmysl. Ale z mého pohledu, mně se to líbilo. A zase chápu, že to chcete, kolego, dát dolů, ale je to na zvážení ve třetím čtení. Uvidíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jenom připomínám, že je potřeba oslovovat poslance prostřednictvím předsedajícího. Tak.

Nyní můžeme se vrátit do obecné rozpravy k řádně přihlášeným. Na řadě je pan poslanec Svoboda, připraví se pan poslanec Kaňkovský.

Já vás ještě mezitím seznámím s dalšími došlými omluvami. Z dnešního jednání se omlouvá od 11 hodin do konce jednacího dne pan poslanec Mihola, dále se omlouvá paní ministryně Němcová na dnešní den dopoledne z pracovních důvodů, od 14.30 hodin se z jednání z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Marek Výborný, místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček se omlouvá z dnešního jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá v době od 11 do 11.45 hodin z pracovních důvodů. Současně budeme korigovat omluvu pana poslance Davida Kasala, která byla původně do 13 hodin, pan poslanec už je nyní přítomen.

Tolik omluvy a předávám slovo panu poslanci Svobodovi.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych nejprve chtěl konstatovat, že Poslanecká sněmovna je stejně chybující jako Zastupitelstvo hlavního města Prahy, protože problém s vyslovováním slova Nacher řešilo zastupitelstvo asi půl roku, než se s tím vyrovnalo a začalo to říkat dobře. Takže není to nic mimořádného, kolega je už na to zvyklý.

Teď k meritu věci. Tak jak říkal předcházející kolega, máme na stole skutečně tři varianty toho zákona. Ale já bych chtěl říci něco, co vnímám jako zásadní. Ta varianta, kterou předkládá Ministerstvo, když to přeložíme do jednoduché řeči, znamená, že po dobu jednoho roku lze psát recepty písemnou formou. Prostě proto, že lékárna musí písemný recept přijmout, to vychází ze zákona, a sankce je zrušena. Čili získali jsme vlastně roční legisvakanci na to, aby se řada těch věcí dopracovala. Protože já jako hlavní problém vidím to, že ten recept nenaplňuje ty možnosti, které má, že nám vlastně nepřináší nic zásadního v tom, abychom byli schopni sledovat nebo vědět, jak je pacient léčen. Takže vlastně jsme dospěli do fáze, kdy to píšeme elektronicky, ale smysl to má stejný, jako když je to na papíře. Proto si myslím, že ten rok je důležitý, a myslím si, že ten problém řeší, a že to tedy bude pochopitelně i akceptováno v dalších variantách, které by tady měly být diskutovány.

Pak je druhá věc, kterou bych rád otevřel. Ono to vlastně celé vychází z toho, že je otevřena vyhláška č. 143/2008 Sb., o transfuzních příspěvcích a o krevních derivátech. My jsme se při seznamování s tím materiálem dostali k věci, kterou považujeme za zásadní, a po projednání s předsedkyní výboru paní profesorkou Adámkovou to tady říkám, i když vím, že to na toto jednání neplatí. My máme ve vyhlášce č. 148/2008 Sb. definováno, jaká vyšetření je třeba dělat při vyšetřování krve, respektive při vyšetřování krve na to, zda není ta krev infikovaná. Vyšetřujeme ji jenom metodou stanovení protilátek a antigenů. To je odborná věc. Toto vyšetření má ale okno od tří týdnů až do šesti měsíců u céčka, kdy ty protilátky nejsou. Na podzim 2015 došlo k nákaze tří dětí hepatitidou C včetně jedné ošetřující sestry prostě proto, že ta krev díky sérologickému vyšetření byla negativní. Když se udělalo kontrolní vyšetření metodou přímé detekce virové RNA u všech těch vzorků, které byly negativní, prokázalo se to, že jsou infikované. V Evropě jsou zhruba dvě nebo tři země, které nedělají přímou detekci virové RNA. Nechci říkat, které země to jsou, ale jsme skutečně velmi daleko z té Evropy, když jsme se dnes k nim pořád zatím připojovali.

My tedy budeme navrhovat, nebo projednali jsme to už s panem ministrem dopředu, aby se v té vyhlášce č. 143/2008 Sb. objevilo to, že při testování krve na HIV1,2, na infekční hepatitidu typu B a typu C vždy kromě toho, že se provádí testování na protilátky, byla stanovována přímá detekce virové RNA. Považujeme to za velmi důležitou věc a máme předběžný příslib pana ministra, že se Ministerstvo tou věcí bude zabývat. Já ji tady říkám jenom proto, aby i Sněmovna věděla, že to je věc, která patří k tomuto zákonu, patří k této vyhlášce, a je potřeba, abychom ji doplnili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Adámková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych měla jenom několik doplňujících a opravdu tedy faktických poznámek. Co se týče toho doplňovacího návrhu o reklamě zdravotnických prostředků, o jiné nám ani nejde, je třeba zvážit, že to je poněkud jiný produkt než běžné boty, při vší úctě ke všem, a bohužel již je zaznamenáno na České lékařské komoře několik stížností lidí, kteří tímto si poškodili zdraví. Samozřejmě jsou to lidé dospělí, svéprávní, nicméně věří tomu, co se jim říká zejména v médiích. Takže s tímto budeme pracovat. Měli jsme na výboru už určité jednání. Není ale možné k tomu přistupovat úplně stejně jako k reklamě na nový kabát. To si musíme připustit. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP