(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, vítám vás dnes odpoledne v další části programu Poslanecké sněmovny. Dalším bodem našeho programu jsou dnes

 

41.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, potažmo vládě České republiky a ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše, který je již přítomen, či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 hodin do 16.00 hodin. Na ostatní členy vlády pak od 16.00 do 18.00 hodin. Seznamy poslanců dle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

A ještě předtím, než dám slovo prvnímu vylosovanému poslanci, tak tady mám několik omluv. Omlouvá se z odpoledního jednání do konce jednacího dne poslanec Patrik Nacher z pracovních důvodů. Dále se omlouvá paní poslankyně Eva Fialová mezi 17. a 19. hodinou dnes z pracovních důvodů. Dále se omlouvá paní ministryně financí Alena Schillerová z pracovních důvodů dnes na odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Dále se omlouvá dnes od 16.00 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů pan poslanec Julius Špičák. Dále mám tady omluvu - ano, to je pan poslanec Patrik Nacher, toho už jsem četl. Dále mám - ano, opět pan poslanec Patrik Nacher, to už tady máme. Takže další omluvu mám - pan poslanec Pavel Staněk dnes mezi 11. až 16. hodinou z rodinných důvodů. Poslední omluvu mám - pan poslanec Radek Zlesák od 16.00 hodin do konce jednání z osobních důvodů.

Tak, zpátky k interpelacím. Nyní tedy dávám slovo paní poslankyni Veronice Vrecionové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše. Připraví se poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, páni ministři, kolegyně, kolegové, já jsem se z otevřených zdrojů, z médií, dozvěděla o praktikách některých firem, které se používají k tomu, aby se vyhnuly férovému placení daně. Jde o objednávku reklamy za velké částky, za miliony, kdy si sníží daňový základ, a tím i daně, které odvádějí státu. Různé pokusy o optimalizaci za pomoci objednávek reklamy v posledních letech policisté podle zpráv z médií rozkrývali několikrát a patří mezi nejčastější metody, kterými se firmy daním vyhýbají. Ocenit zadanou reklamu je samozřejmě výrazně těžší než třeba nakoupený jakýkoliv majetek, auta, budovy atd. Nedávno např. podnikatel Michal Pavlík dostal šest let za to, že vystavil stovky fiktivních faktur za reklamu na závodních autech veteránů. Celkem šlo asi o 46 milionů korun.

Já se přiznávám, že s tím nemám žádnou zkušenost, je to pro mě zcela nová informace a ráda bych slyšela, vážený pane premiére, váš názor jako bývalého ministra financí a současného předsedy vlády, jak proti tomuto zasáhnout, jak proti tomuto okrádání státu zakročit a jak by v takovém případě měly postupovat státní orgány, zejména Finanční správa. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, paní poslankyně, ani jste nevyužila svůj čas. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, máte na odpověď pět minut. Máte slovo, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Já myslím, že bývalá vláda udělala několik významných opatření z hlediska boje proti daňovým únikům, hlavně z hlediska DPH. To znamená, že jsme zavedli kontrolní hlášení, EET, zrušila se Praha jako daňový ráj, kdy chodily kontroly jednou za 200 let. Finanční správa samozřejmě kontrolovala i daňové základy a transfer ceny a na základě zjištění u velkých společností dodaňovala, to znamená, že první navyšování základů byla v roce 2015 a 2016, pokud si vzpomínám, protože než jsme to nastavili legislativně, tak to dodanění, nebo zvýšení toho základu v roce 2016 myslím, že bylo 15 miliard a dodatečná daň byla 800 milionů. Takže já myslím, že z hlediska boje proti daňovým únikům může být Česká republika vzorem v rámci Evropské unie. My jsme snížili DPH mezeru, tzv. VAT Gap ze 71 miliard na 40. Provedlo se plno nových zákonů, jako zavedení účtů, zavedli jsme vlastně daňové přiznání, kde příloha říká o firmách, které jsou v daňových rájích. Takže z hlediska tohoto si myslím, že Finanční správa udělala hrozně moc práce a rezultovalo to do dodatečného výběru daní za to období ke konci roku 2017 asi 345 miliard. Dokonce některé systémy, které naše vláda, tedy Ministerstvo financí zavedlo, jsou dneska poptávány a máme žádosti z arabských zemí o pomoc s kontrolním hlášením, nebo EET na Ukrajinu atd. Takže já si myslím, že ten boj je úspěšný. Rezultovalo to i do nového majetkového přiznání nebo kontroly nabytí majetku. To jsou všechno nové protikorupční zákony, které byly prosazeny, a z hlediska tohoto si myslím, že Finanční správa pokračuje v těchto aktivitách a že se jí daří. A proto máme jasné výsledky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane premiére. Já poprosím, jestli máte, paní poslankyně, doplňující otázku. Mezitím, než dorazíte k mikrofonu, přečtu dvě omluvy. Mezi 14.30 a 18.00 hodin se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Zuzana Ožanová a pan poslanec Jan Schiller se omlouvá mezi 14.30 a 19.00 hodin z pracovních důvodů.

Paní poslankyně, prosím, máte minutu na doplňující otázku.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Je to minuta. Děkuji moc, pane premiére, já velice ráda slyším ty dobré zprávy, nicméně pevně věřím, že pokud ke zmíněným nepravostem, o kterých já jsem mluvila, dochází, tak že Finanční správa rychle reaguje a tyto podvody odhalí. Nikdo z nás asi nechce, aby se tímto způsobem podnikatelé vyhýbali placení daní, a to i pokud se týká vašich bývalých firem, nebo tedy firem, které jsou v tuto chvíli ve svěřeneckém fondu. Ve zprávě OLAFu, což je zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům, se mluví o tom, že 90 % příjmů Čapího hnízda bylo právě za reklamy, které si zadávaly firmy z Agrofertu. To se stalo v letech mezi 2009 až 2013 (upozornění na čas), ta zpráva mluví až o 300 miliardách... 300 milionech korun.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně, čas, prosím vás, omlouvám se, ale musíme dodržet čas. Přeje si reagovat pan premiér Andrej Babiš? Ano, máte dvě minuty na reakci. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP