(11.40 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Já si myslím, že tento případ by mělo být memento pro lidi, jako je Andrej Babiš a pan Faltýnek, kteří vydělávají peníze na tom, že neoprávněně získávají evropské dotace (bouchání do lavic a šum v lavicích ANO), že když potom půjdou do politiky, tak že tahle jejich temná minulost je může dohnat. A to je strašně důležitý signál i pro veřejnost.

A ještě jedna poznámka. Tady si politici často stěžují na to, že soudní řízení trvá strašně dlouho, že vyšetřování trvá strašně dlouho. Ale to je přece naše práce, abychom upravili legislativu. Práce třeba Ministerstva spravedlnosti, aby zapracovalo na tom, aby se to řízení zkrátilo. A dokud politici nebudou vydáváni k trestnímu stíhání, tak se to samozřejmě nikdy nestane, protože když to na nás tady nebude dopadat, tak samozřejmě ta pravidla nikdy neopravíme.

Já jsem byl u soudu dvakrát kvůli své politické činnosti, oba soudy jsem vyhrál a jsem za to rád. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo vystoupení poslance Ferjenčíka. Pokračujeme vystoupením paní poslankyně Malé, ale požádám ji o strpení, protože mám dvě faktické poznámky, pana poslance Stanjury a pana poslance Plzáka. Takže faktická poznámka pana poslance Stanjury. Máte slovo k faktické poznámce, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že je cesta, jak snižovat množství podvodů v dotačních programech - rušit dotační programy. (Ozývá se potlesk zprava.) Ať už to jsou národní, nebo evropské. My to opakovaně navrhujeme - a protože jsme i hejtmani, tak já říkám i krajské, aby bylo jasné, že nemyslím pouze státní. Pokud zmenšíme míru přerozdělování, pokud výrazným způsobem zmenšíme počet a objem dotačních programů, tím samozřejmě snížíme objem pro možné podvody. A to je ta správná cesta a tu mají v rukou politici.

Nicméně praxe aspoň za minulé vlády byla často opačná. Vznikl nějaký problém a navržené řešení - vymyslím dotační titul. Dnes je to skutečně průmysl, moře lidí píše žádosti o dotace, ať už úředníci, nebo specializované firmy, pak to někdo vyhodnocuje, pak to někdo kontroluje, nejlépe pětkrát, a není to vůbec produktivní. Ty peníze můžeme dát do rozpočtového určení daní, krajům, městům, ti hejtmani a jejich krajská zastupitelstva, starostové a jejich městská a obecní zastupitelstva si s tím poradí mnohem lépe než soubor nějakých chytrých, který posuzuje de facto stejné dotační žádosti a někoho vybere a někoho nevybere. Pokud ten prostor výrazně zúžíme, tak i těch případů možných dotačních podvodů bude v budoucnosti mnohem méně, než je dnes a než bylo v minulosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Změnil se mezitím počet přihlášených k faktické poznámce, zbývá pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na to, co tady zaznělo. Kdo byl u vlády, když se dotace zaváděly? Kdo tady vládl předcházejících deset let a dovolil, aby se rozvinul tenhle dotační systém do této podoby, kdy se v tom nevyzná nikdo ani na úřadech, natož podnikatelé? Podnikám 28 let. A 28 let říkám, co jste to vymysleli. Kdo nás ovládá díky dotacím? Řekněme si to rovnou. Je to Evropská unie, která k nám přišla a řekla nám: tady vám dáme na stůl tyhle peníze a vy nás za to budete poslouchat. A všichni jste jim skočili na špek. Měli jste možnost všichni to zrušit. Všichni jste byli u vlád, včetně - prostřednictvím pana předsedajícího řeknu konkrétní jména, pana ministra financí pana Kalouska. Ale byla tam i ODS. Byli jste tam všichni. Tak co jste udělali pro to, aby tato nepřehledná situace tady nebyla?

A jinak bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího vzkázat Pirátům. Kdo nepodnikal, neví, co to je. Sedět za stolem, chodit do kanceláře, to umí každý. Zkuste si podnikat. Podnikateli je přisouzeno to, aby využil každé situace, která mu je nabídnuta, která je dle zákonů a právních norem přesně daná. A využít ji pro to, aby pomohl firmě, aby obstála v konkurenčním boji, aby přežila tu dobu, která je, tu nerovnost, která tady je, kdy se k nám dovážejí dotované suroviny a výrobky. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce panu poslanci Bláhovi. Ale rozmnožil počet přihlášených s faktickými poznámkami - pan poslanec Ferjenčík a pan poslanec Stanjura, pan poslanec Hájek. Kolegyně Malá ještě posečká. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího, Piráti tu nevládli, takže Piráti nejsou zodpovědní za tento marast. A my považujeme za stejně špatný ten dotační systém, který tady vybudovaly ty staré struktury, co tu sedí, stejně jako zneužívání dotací, co předvádějí ty nové struktury, co tady taky sedí. Budou to muset rozhodnout voliči. Zatím máte převahu vy, ale časem se to třeba změní. (Šum v sále, potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Stanjura nyní s faktickou poznámkou a pan poslanec Hájek. Máte slovo, pane předsedo, k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak k panu poslanci Bláhovi vaším prostřednictvím. V mnohém máte pravdu. Taky přijímáme odpovědnost za naše vlády, ať už jsme tady my byli osobně, nebo ne. Ale pár faktů.

Programové období 2017 až 2013 připravila vláda sociální demokracie. Nešlo s tím dělat už vůbec nic. Ale pak vaše vláda čtyři roky tady chodila a neustále nám říkala: naší hlavní zásluhou je, že budeme čerpat evropské peníze, hrozilo nevyčerpání, my jsme zachránili... Používali to i v politickém boji. Já jsem měl dlouhodobý, nebo mám dlouhodobý střet s ministrem životního prostředí, který podlehl tlaku Evropské unie. Začněte u něj. Špatný zákon o EIA. A on nám říkal: vy jste ho měli přijmout. A já jsem říkal: ne, ne, ne, my jsme ho nepřijali v tom špatném znění jako vy. Každý den bez této nové EIA byl dobrý pro Českou republiku.

Takže zkuste začít ve svých řadách. A zkuste říct svým ministrům, bývalým nebo současným, aby sem nechodili a neříkali: pokud to nepřijmeme, někdo nám zastaví dotace. To jsme slyšeli u služebního zákona, u EIA, u mnoha jiných zákonů a mnoha jiných regulací, kdy my jsme říkali: a dost, pojďme to udělat jinak. A byli to právě vaši ministři, kteří říkali: ne, abychom ty peníze dostali, tak to v tomhle znění musíme schválit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A mám ještě dvě faktické poznámky, resp. tři. Ale předtím, snad pro uklidnění situace, ještě přečtu došlé omluvy - pan poslanec Staněk se omlouvá mezi 11.30 a 19. hodinou a pan poslanec Jaroslav Faltýnek od 13.30 až do konce jednacího dne z důvodu návštěvy lékaře.

Nyní pan poslanec Hájek s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Bláha a potom pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem dlouho přemýšlel, ke komu naše kolegy z Pirátů přirovnat, a po vystoupení Ferjenčíka, pana Ferjenčíka, kolegy, už mám jasno. Já je přirovnám ke svazákům z padesátých let, kteří v modrých košilích přímo ze škol (potlesk poslanců ANO a poslance Bartoše) naběhli do továren (mluví hlasitě a rázně), naběhli na venkov, kde začali kázat o tom, že je to špatně! Že to, co jste tady staletí dělali, je špatně! Musíme kolektivizovat! Musíme znárodnit! To znamená, ta nová krev přímo ze škol tentokrát ne do továren a na venkov, ale do poslaneckých lavic!

Samozřejmě i já jsem byl mladý. Já mládí uznávám. Tu vervu, tu energii. Ale na druhé straně tady chybí pokora. A já tady u některých z vás tu pokoru nevidím. Děkuji. (Výrazný potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Nyní pan poslanec Jiří Bláha také s faktickou poznámkou, poté pan předseda Bartoš. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP