(12.40 hodin)
(pokračuje Válková)

Úplně na závěr bych chtěla jenom říci, že to pro mě bylo dvojnásob obtížné, protože jsem se nechtěla zpronevěřit svým, řekněme, znalostem v oblasti trestního práva, které jsem doplnila i ještě prohloubila znalostmi z oblasti ústavního práva, a s dobrým vědomím a svědomím budu hlasovat proti vydání. Protože stejně jako ve zde již citovaných případech poslankyně Kailové, poslance Růžičky, poslance Svobody jsem přesvědčena, že zatím bohužel ten institut imunity je jediný, který nás může ochránit před tím, čemu bychom měli vždycky zabránit. A to je před zneužitím prostředků trestního práva k oslabení politického soupeře.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: K faktické poznámce je přihlášen pan předseda Farský. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nezlobte se, ale ztrácím se v tom. Čekal bych alespoň minimální integritu. Ale pokud si čtu ze stenozáznamu ze 4. února 2014 vyjádření pana Vondráčka, kdy říká, že "my tu nejsme od toho, abychom nahrazovali činnosti orgánů činných v trestním řízení tím, že tady budeme rozhodovat, jestli vydáme, nebo nevydáme. Jestliže zde máme důvěru v nezávislou justici, jestliže zde máme důvěru v policii, fungující nezkorumpovanou policii, pak nechť se kolega očistí v rámci trestního řízení." A teď pokračuji vyjádřením paní poslankyně Válkové také za hnutí ANO, která říká: "Takže chtěla bych se připojit k předřečníkovi panu poslanci Vondráčkovi s tím, že bychom neměli nahrazovat trestní soud tím, že ctíme princip presumpce neviny. A stejně jako on věřím, že pan poslanec Svoboda" - ale můžete si dosadit pan poslanec Babiš, Faltýnek - "se před našimi nezávislými trestními soudy, pokud bude před trestní soud vůbec postaven, pokud státní zástupce nezastaví trestní stíhání, očistí. A myslím si, že to bude pro něj větší satisfakce, než kdybychom teď rozhodli tak, že jenom posuneme tu dobu o čtyři roky."

Co se změnilo? Kde je vaše integrita? Takhle vám zachutnala moc? Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka paní poslankyně Válkové. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Já také děkuji za tu otázku. Odpovím velmi stručně slovy Winstona Churchilla. Parafrázuji, ale obsah je stejný a můžete si ho zkontrolovat. V politice je moudré někdy své názory měnit. Já jsem právě zkušenostmi, které jsem nabyla v tom posledním volebním období, svůj názor v této věci bohužel, bohužel změnila. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka pana poslance Blažka. Prosím.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já zkusím být také stručný. Tak to zkusme trošku zobecnit. No tak hnutí ANO nastoupilo - jako každé revoluční hnutí řekněme - s tím, že spousta věcí je strašně moc špatně a musí se zrušit. Takže já bych chtěl jenom poprosit hnutí ANO a pana Babiše osobně, aby příště při těch různých institucích, které tady ministerští předkové zpátky třeba 150 let, se trošku zamysleli nad tím, jestli oni byli tak blbí, že ty instituce, jako je imunita, zřizovali, anebo jestli jsme někdy blbí my, kteří podléháme momentálním náladám médií a ostatních, když tyto instituce chceme zrušovat nebo omezovat.

To neplatí jenom o tomto, takže já zobecním to, co říkala kolegyně Válková. Tady nejde možná o změnu názoru, ale když už ze strany hnutí ANO bude méně revoluce a více trošku přemýšlení o určitých věcech, které třeba mohou zůstat i ze starých časů, tak to bude jenom dobře.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou je přihlášen pan místopředseda Filip. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, já nemyslím, že musí jít vždycky o změnu názoru. Já si názor na zachování imunity zachovávám po celou dobu, protože jsem přesvědčen, že je potřeba si rozmyslet, jestli chceme ctít dělbu moci, anebo jestli ji nechceme. A pokud bude trvat dělba moci mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní, tak ta imunita není žádná výhoda. To je obrana jedné moci před druhou. Musím říct, že jako advokát mám z devadesátých let ve své skříni několik politických kauz, které se týkají právě například sporů mezi mocí výkonnou a soudní. A nebudu je tady citovat.

Tak prosím ty, kteří říkají, že imunitu zrušíme, a vyzývají k tomu a mají k tomu palcové titulky v některých novinách, jak oni jsou ti, kteří prostě něco takového vymění, ať zváží, za čím jdou. Jestli chtějí nějakou diktaturu, kde bude jenom jeden rozhodovat o všech třech mocích, tak prosím. Ale ve chvíli, kdy uznáte, že je potřeba dělba moci, tak už to neopakujte, vážení kolegové, vážené kolegyně. Nebo řekněte, že chcete něco jiného než parlamentní demokracii, která je základem naší české ústavnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Do všeobecné rozpravy se s přednostním právem přihlásil pan předseda Chvojka. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Tak debata se opět rozmělnila a je delší, než jsem čekal. Od toho merita věci jsme se dostali k tomu, jestli jsou evropské fondy škodlivé, nebo nejsou škodlivé. Myslím si, že to sem nepatří. Já bych se chtěl trošku vrátit k tomu, o čem se zde opravdu jedná, a chtěl bych se zmínit o dvou věcech.

První věc. Já jako právník, jako poslanec, jako bývalý ministr pro legislativu jsem šokován tím, co dneska řekl pan premiér, a to je to, že žijeme v zemi, kde se může objednat trestní stíhání. Já samozřejmě bych v takovém státě nechtěl žít, v tom žít nemůžu a věřím, že to snad bylo řečeno jenom v nějakém rozrušení, protože tohle to prostě není možné. Určitě je právem každého podezřelého se bránit, jak může, směskou různých pravd, polopravd, lží, pololží. Ale pokud to řekne premiér této země, tak je to samozřejmě pro tuto společnost ničivé a devastující.

Ostatně je potřeba zmínit, jak vůbec toto - a už to zmínil kolega Zaorálek - může premiér této země říci, když - i my tedy, to přiznávám, poslední čtyři roky jsme v té vládě seděli, měsíc už v ní nejsme -, ale ty poslední čtyři například Ministerstvo spravedlnosti řídila ctěná kolegyně Válková a teď pan kolega Pelikán. Jak je tedy toto možné, že máme společnost, kde si můžete zaplatit nebo objednat trestní stíhání? To je minimálně pochybení, pokud by k tomuto - a tomu opravdu nevěřím, protože to bych se musel z této republiky odstěhovat. Pokud opravdu toto je možné, tak kde je odpovědnost například ministra spravedlnosti? Protože přece nad tím vyšetřovatelem, kterého já vůbec neznám, tak přece ho prověřuje, nebo ho prověřovalo městské státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, tyto dvě důležité instituce. Jak to, jak to tedy, že někdo může říkat, že tady můžeme stíhat na objednávku? To je tedy, jak jsem četl v pondělí v jednom svém oblíbeném týdeníku, kompromitace, nebo kompromitování spravedlnosti a to je přece v demokratické společnosti nevhodné, nemožné, nechtěné. A opakuji, je to zničující! Tohle přece nemůže takhle fungovat. Premiér této země nemůže říct, že v České republice si lze objednat trestní stíhání.

Já v takové zemi žít nechci a věřím, že tomu tak není. Kde je ale nějaká zodpovědnost? Kde je zodpovědnost ministra spravedlnosti například, pokud by tomu tak bylo? A já mám tedy na pana ministra Pelikána - on už tady nesedí bohužel, nevidím ho. Tak snad to poslouchá.

Za prvé bych se ho chtěl zeptat, nebo vyzvat, aby předložil zprávu o vývoji odškodnění za nesprávný úřední postup. Tedy za ta nezákonná trestní stíhání či obvinění, ke kterým bezesporu dochází v každém státě. V každém státě. V Americe, v Německu, všude se stane to, že jste nespravedlivě stíhán. Ale pochybuji, že jde u nás o systémovou chybu.

Rád bych se pana ministra spravedlnosti zeptal, zda může potvrdit, že Ministerstvo spravedlnosti nestíhá včas žádosti vyřizovat, to znamená ty žádosti, o kterých jsem mluvil, nesprávný úřední postup, nezákonná trestní stíhání, a zda o této věci jednal či zda o této věci bude jednat s nejvyšším státním zástupcem. Neboť je to právě vláda, která odpovídá za trestní politiku. Právě vláda, v jejímž čele stojí premiér Babiš, který říká, že tady máme systém, kdy si můžete objednat trestní stíhání na objednávku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP