(13.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. A s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom velmi stručně. Já to zkusím ještě jednou. Mé předchozí vystoupení nebylo žádné řečnické šťouchnutí. Mé předchozí vystoupení upozorňovalo na vážnost chvíle. Předseda vlády řekl, že žijeme v zemi - a řekl to deseti milionům lidí, kteří jsou ujišťováni, že máme rovnost před zákonem. Předseda vlády řekl, že žijeme v zemi, kde je možné objednat si trestní stíhání a dostat někoho do vězení.

Pane ministře Pelikáne, opravdu na to nebudete reagovat? Opravdu tady budete sedět jako zbabělec, nebo abych byl slušný, jako oportunista? A budete mlčet? A opravdu si myslíte, že touhle větou svého předsedy vlády se promlčíte, když hodnotila vaše čtyřleté působení ve funkci ministra spravedlnosti? Pane ministře Pelikáne, zkuste být aspoň na chvilku muž a něco nám k tomu řekněte!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi za jeho slovo. Podívám se, jestli máme ještě někoho přihlášeného. Nevidím nikoho. Tímto končím obecnou rozpravu a ptám se, jestli má někdo chuť na závěrečné slovo. Navrhovatel? Pardon. Zpravodaj? Předkladatel? Ne.

Takže zahajuji podrobnou rozpravu a mám tady přihlášenou paní zpravodajku Kateřinu Valachovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Takže budu mluvit jenom já jako žena. (Smích a ojedinělý potlesk zprava.)

Jak již ve svém úvodním vystoupení uvedl předseda mandátového a imunitního výboru, na závěr projednávání žádosti Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka přijal mandátový a imunitní výbor usnesení č. 38 a č. 39, která vám byla rozdána na lavice.

Hlasováním budeme rozhodovat o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka. Mandátový a imunitní výbor navrhuje oddělené hlasování. Dovolte, abych přednesla oba návrhy.

První návrh usnesení č. 38: "Poslanecká sněmovna podle článku 27 odst. 4 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslance Ing. Andreje Babiše, narozeného 2. září 1954." Celý návrh usnesení Poslanecké sněmovny je obsažen v usnesení mandátového a imunitního výboru č. 38, které vám bylo rozdán ona lavice. Domnívám se, že celý text ohraničený uvozovkami není potřeba číst.

Druhý návrh usnesení č. 39: "Poslanecká sněmovna podle článku 27 odst. 4 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslance Ing. Jaroslava Faltýnka, narozeného 28. dubna 1962." Celý návrh usnesení Poslanecké sněmovny je obsažen v usnesení mandátového a imunitního výboru č. 39, které vám byl rozdáno na lavice. Domnívám se, že celý text ohraničený uvozovkami není potřeba číst.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní zpravodajce, že nás seznámila tedy s návrhy usnesení. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy, takže končím podrobnou rozpravu. Chci se zeptat, jestli máte zájem, někdo z vás dvou, o závěrečné slovo. Nemáte zájem.

Vážené dámy a pánové, přistoupíme tedy k hlasování o přednesených návrzích. Všechny vás odhlásím. Odhlášení proběhlo. Všichni jsme přihlášeni? Ještě naskakují karty poslanců, tak počkáme, až se ustálí. Je ustáleno? Ještě naskakuje.

Ta usnesení už nebudu opakovat. Zjednodušil bych to tím, že nejprve bych řekl, že budeme hlasovat ohledně usnesení týkajícího se Andreje Babiše a následně bych tedy řekl, že budeme hlasovat ohledně usnesení týkajícího se Jaroslava Faltýnka. Myslím, že je to každému zcela jasné.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení týkající se Andreje Babiše? Kdo je proti usnesení týkajícímu se Andreje Babiše, zvedněte ruku, stiskněte tlačítko.

Bod 40, hlasování číslo 29, přihlášeno 180 poslanců, pro bylo 111 poslanců, proti je 69 poslanců. Usnesení bylo přijato.

 

Teď přistoupíme k hlasování o druhém usnesení, je to usnesení týkající se Jaroslava Faltýnka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení, ať prosím stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti usnesení, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Bod 40, hlasování číslo 30, přihlášeno 180 poslanců, pro 111 poslanců, proti 69 poslanců. Usnesení bylo přijato.

 

Na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů končím dnešní jednání schůze Poslanecké sněmovny a příště začínáme v úterý ve 14 hodin. Přeji krásný víkend. Mějte se hezky.

 

(Jednání skončilo ve 13.37 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP