(18.30 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Samozřejmě jsme nuceni reagovat na rozhodnutí Ústavního soudu. Máme téměř připravenu novelu zákona o evidenci tržeb. Minulý týden jsme ji prodiskutovali se všemi zástupci podnikatelských svazů a komor, tak jak jsem vám je tady uváděla. Nejzásadnější debata byla v podstatě o nastavení výjimek pro nejmenší podnikatele, pro fyzické osoby, kde jsme sestavili zhruba tři varianty. Byla upřednostněna varianta, kterou teď rozpracováváme, a předpokládáme, že tato novela bude předložena na vládu nejpozději na přelomu února a března. Tím pádem dostojíme Ústavnímu soudu nejen z pohledu výjimek, ale i z pohledu ustanovení, která zrušili.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí Aleně Schillerové za její vystoupení v rozpravě. S přednostním právem před kolegou Bauerem vystoupí zástupce předkladatele, ale s přednostním právem jako předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Paní ministryně mi nahrála, nevím, jestli úmyslně, nebo ne, ale to nevadí.

Za prvé si protiřečila. Já to nemám rád. Nejdřív v první části projevu říká - je to v 17 evropských zemích, učme se. A pak říká - jsou tam chyby, vždyť to je úplně něco nového, neměli jsme se kde učit. Tak platí buď první, nebo druhé. Buď máme zkušenosti ze 17 evropských zemí, tam ty chyby bezesporu odstranili a nemuseli jsme je dělat my.

A teď přečtu odstavec, paní ministryně, který jsem poprvé nečetl, který souvisí s tím, co říkáte. A musím to přečíst fakt celé: "Před zavedením EET měl proto stát poctivě a velmi důkladně zkoumat, zda již byly vyčerpány všechny méně invazivní a obtěžující možnosti, které má k dispozici ke kontrole správného a spravedlivého výběru daní. Nic takového se však v daném případě nestalo, byť zavedení EET nesporně představuje další administrativní i finanční zatížení činnosti podnikatelů. Ustrnout na pouhém konstatování, že zavedení EET velmi pravděpodobně povede ke zvýšení výběru daní (jedná se o opatření, které obstojí v 'testu rozumnosti'), a proto obstojí i z ústavněprávního hlediska, je totiž velmi nebezpečné a zneužitelné. Zavedení EET pod veřejně prezentovaným (byť empiricky zcela nepodloženým!) politickým dojmem, že nikdo daně neplatí, a je proto namístě zpřísnění jejich výběru, totiž považujeme za podobně nerozumné a ve svých důsledcích nespravedlivé jako ponechání celé třídy po škole jen proto, že v hodině vyrušoval jediný žák. Bohužel, tato vstupní úvaha je základní filozofií napadeného zákona a není řešitelná odstraněním pouze několika jeho nejkřiklavějších zásahů do soukromí a svobody podnikání."

Ten jazyk ústavních soudců je tak pěkný. A je to vlastně to, co my říkáme. Vy jste udělali ze všech podnikatelů sprosté podezřelé a oni se on line musí vyviňovat. To je ta základní filozofie, se kterou nesouhlasí toto disentní stanovisko.

Já jsem, paní ministryně, řekl 5,5 mld., že uvádíte, nijak jsem to nezpochybnil, jenom jsme ty materiály neměli k dispozici, rád si je přečtu, vy říkáte 5,2, možná 6, klidně 6. Ale pořád mají pravdu tito soudci. Je to marginální část celkových daňových příjmů státu. A když si vezmeme (jde vedle na své místo u zpravodajského stolku) - už jsem si ji vzal, omlouvám se, tu studii o stínové ekonomice (ukazuje), a paní ministryně ji bezesporu zná, protože je z Ministerstva financí - který je klíčový obor, kde nejvíc bují šedá ekonomika? Já položím dotaz paní ministryni, ať mi odpoví. V kterém oboru ekonomické činnosti nejvíc bují šedá ekonomika? První dotaz. A druhý dotaz - je v tomto oboru již zavedena EET? Počkám si na odpověď, když tak můžeme i polemizovat.

Já jsem poctivě říkal, že interpretace nálezu Ústavního soudu je jiná, že my říkáme, že to je citelný zásah a citelná prohra vlády, a paní ministryně říká, že vlastně vyhráli, protože to nebylo zrušeno jako celek. No to je sice pravda, ale my máme šanci dokončit to, co Ústavní soud načal, a zrušit to jako celek. Protože o jakém narovnání podnikatelského prostředí je v lednu 2018 řeč, paní ministryně? Mají všichni podnikatelé stejnou povinnost, nebo ne? Narovnali jste podnikatelské prostředí, nebo ne? Byli jste proti výjimkám? Byli. Jste pro výjimky? Jste. Takže jak může být rovnost, když už jsou výjimky?

A třetí, čtvrtá vlna zrušena, odložena není. To je důležité. Není. Jestli je to odloženo navždycky, nebo na rok nebo na dva, nevíme. Samozřejmě o tom budeme rozhodovat my v tomto volebním období. Já doufám, že navždycky, že už tady nenajdete většinu pro třetí a čtvrtou vlnu. Ale každým dnem, kdy platí první a druhá vlna, dokazujete, že není rovnost podnikatelského prostředí. Já znám odpověď, proč jste to neudělali najednou. Tak nám to řekněte na mikrofon. Když se oháníte rovností podnikatelského prostředí, proč jste to nezavedli najednou pro všechny? To je přece rovné. Já s tím nesouhlasím. My říkáme, rovnost je to, že to nemá nikdo, a vy jste už tak rozdělili ty podnikatele do čtyř skupin a z toho třetí a čtvrtou skupinu vám zrušil Ústavní soud. A podle vaší studie, vašich podkladů je to 50 % těch, kterých se to mělo týkat. Jak je možné, že se tak spletli v odhadu počtu zapojených podnikatelů ve druhé vlně? Kde je těch 300 tisíc, které jste odhadovali? Není. Tak nám to vysvětlete. Jestli všechny údaje, které byly uvedeny v těch studiích, v důvodové zprávě, v podkladových materiálech jsou tak chybné jako prostý odhad podnikatelů, kteří se zapojí nebo budou muset zapojit, tak jak pak máme věřit těm číslům?

Myslím, že v této chvíli dotazy stačí. Potom po případných odpovědích paní ministryně bych reagoval na další části jejího vystoupení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jsou zde dvě faktické poznámky. První pan předseda Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já docela studuji vota separata, tedy zvláštní stanovisko soudců Ústavního soudu, a mrzí mě, když se soudce Ústavního soudu, řekl bych, odváží na politickou rovinu a uhne z roviny právní.

Je přece nepravda, že všichni museli pracovat, že tady byla povinnost pracovat. Nikdy proti československému státu od roku 1945 nebylo zavedeno řízení o tom, že bychom snad měli nucenou práci. Mezinárodní organizace práce nic takového neudělala, protože zákoník práce po roce 1965 obsahoval ustanovení o tom, že není povinnost pracovat, že musí mít legální zdroj obživy. Vždycky jsme to učili. A já znal nejméně dva takové lidi v Českých Budějovicích, kteří měli přes milion korun na čtyřprocentní úrok v tehdejší československé státní spořitelně, a ti měli legální příjem a do práce chodit nemuseli. A to, že to udělá ústavní soudce, mě mrzí. Když to udělá politik, protože chce falešně argumentovat, tomu rozumím. Ale ústavní soudce by se toho dopustit neměl.

Takže pane kolego, zástupce předkladatele prostřednictvím předsedajícího, tohle to nebylo úplně fér. (Potlesk z řad levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Další faktická poznámka pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Kolegové, kolegyně, já bych chtěl jenom trošičku reagovat na pana kolegu Stanjuru o tom, jak si paní ministryně protiřečila. Ona si neprotiřečila. Ona řekla, že 17 států v Evropě má zavedenou evidenci tržeb a že my jsme se nemohli učit nikde pořádně, protože my jsme zaváděli elektronickou evidenci tržeb. Takhle to bylo míněno. A já si myslím, že pokud v současné době je 17 zemí, které uznaly, že evidovat tržby je potřeba, je jedno, jakým způsobem, já si myslím, že ta elektronická evidence je ta nejmírnější, nejšetrnější pro podnikatele, tak to asi logiku má, nehledě na to, že další země, ať je to Rakousko, ať je to Německo, uvažují o tom, že tuto evidenci tržeb budou zavádět.

A co se týče těch výjimek. Já jenom znovu podtrhnu tu repliku, kterou jsem tady párkrát říkal, a to je to Švédsko. To v roce 2010 zavedlo evidenci tržeb s výjimkami pro prodejce ryb a pro trhovce a za dva roky v podstatě i tyto vyjmuté podnikatele zahrnuli do evidence tržeb s tím, že pokud to má mít nějaký smysl, musí to být opravdu v tom segmentu a v té oblasti kompletní.

Takže já si myslím, že pokud je na cestě kompletní návrh na úpravu a na nějakým způsobem modifikaci samotného EET, kterou připravuje Ministerstvo financí, a bude tady v podstatě v průběhu března, já si myslím, že tam máme prostor případné problémy, chyby i výtky Ústavního soudu zapracovat. Ale v žádném případě bych nechtěl, aby se tento zákon zrušil jako takový, protože si myslím, že má velký smysl. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP