(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čas, pane poslanče! A nyní se mi ze sálu hlásil s faktickou pan poslanec Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Mně to připadá, že občas v rozpravě zaznívá, jako kdyby v armádě pracovali hlupáci, kteří vlastně nevědí, co potřebují, kteří nevědí, co mají nakoupit, kteří nevědí, že existuje kybernetická hrozba atd. Buďte si vědomi toho, že armáda velice dobře ví, co potřebuje. Myslíte si, že vrtulníky si vymysleli jen tak, že radary si vymysleli jen tak, že nevědí, že se dějí kybernetické hrozby, že neplánují nákupy? To není otázka armády, to je otázka vedení rezortu, schopnost vysoutěžit a zrealizovat nákupy. To, jakým způsobem se zde vyjadřujete, to pouze svědčí o tom, že s rezortem armády jste se neseznámili, nevíte, že armáda má určitý plán, že ho realizuje a že je to spíš otázka politické reprezentace, jak je schopná tomuto vyjít vstříc.

A ještě další věc. Je potřeba si uvědomit, že jsme součástí NATO, že to je naše bezpečnost a že plníme alianční závazky. Jestliže neplníme to, k čemu jsme se zavázali, znevěrohodňujeme sami sebe. A já odmítám komunistickou demagogii, že budeme mít nějaký přechod od NATO kamkoliv. Je potřeba si uvědomit, že buď budeme součástí NATO jako pevného spojence našeho prozápadního směřování, anebo budeme pouze jednou z dalších kolonií Ruska. Tady není třetí cesta. O tom se zde dnes bavíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní se mi s faktickou přihlásil opět pan poslanec Černý. Prosím k věci.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji. Je mi moc líto, že nemůžu pokračovat tam, kde jsem skončil, protože musím ve smyslu jednacího řádu reagovat na předchozího řečníka. Takže mi dovolte, abych konstatoval, že jsme nikdy ani na vteřinu nepochybovali o tom, že ti, kteří vymýšlejí akvizice, tedy ti vojáci, že by snad nevěděli, co potřebují a co by pro ně bylo užitečné. Dokonce si vzpomínám na velmi zajímavé eskapády kolem nákupu cas, kdy vojáci v čele s náčelníkem Generálního štábu nám říkali, co potřebují, a stejně jsme koupili něco jiného. A takových příkladů bych mohl uvádět víc. S těmi tanky to taky není tak úplně jednoduché. Je dobré si zajet do Jičína nebo se zeptat lidí, kteří s tím opravdu přicházejí denně do styku, a oni vám taky vysvětlí, v čem je např. výhoda tanků při bitvách, které se odehrávají v tomto století, tedy v posledních letech, a jaký je obrovský rozdíl, když jedete jiným dopravním prostředkem, anebo když jedete silně pancéřovaným tankem, kde balistická ochrana jednotlivce je zajištěna téměř stoprocentně proti pěchotním zbraním. Zkrátka a dobře to jsou věci, které mě vedou k tomu, abych nepochyboval vůbec o vojácích a o jejich schopnosti vybrat si tu správnou techniku. Musím ale docela a zřejmě efektivně bych dokázal argumentovat, že můžeme pochybovat o těch, kteří o tom v konečném důsledku pak rozhodují, co se vlastně nakoupí, za jakých podmínek, od koho apod.

Takže v tuto chvíli musím zase bohužel konstatovat, že teď už vás nestihnu seznámit s tím, jak to je vlastně s tím ohrožením, a musím počkat na další faktickou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a nyní se mi přihlásil pan poslanec Řehounek s faktickou. Mezitím vám přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Poul, a to od 15.00 do konce jednání z pracovních důvodů. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechtěl jsem se hlásit, ale prosím vás, pojďme se opravdu posunout. Předpokládám, že kromě pana kolegy Černého, prostřednictvím pana předsedajícího, všichni jsme tady zavnímali to, že je připraven takový rozpočet, který reflektuje potřeby armády, to znamená ten rozpočet na roky 2018, 2019 a 2020 je výrazně progresivní. Paní předsedkyně Černochová, prostřednictvím pana předsedajícího, tady citovala programové prohlášení vlády, že je tam závazek opravdu se dostat k těm 2 %. Já bych tady navázal na kolegu Králíčka, který říkal, pojďme opravdu nejdřív najít ty projekty. Víme, že se připravují vrtulníky, VVP radary. Pojďme se prosím posunout a opravdu neřešme tady všechny tyhle věci. Už v minulém období tehdejší ministr financí, stávající předseda vlády, říkal: přijďte s konkrétními projekty, vláda na ně prostředky vyčlení a dostaneme se opravdu k těm 2 % do roku 2024. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní se tedy posuneme v rozpravě. S přednostním právem se mi zase ohlásil pan zpravodaj Hájek. Zeptám se, jestli to trvá. Trvá.

 

Poslanec Josef Hájek: Kolegyně a kolegové, nechci to prodlužovat, každopádně musím trošičku reagovat na dnešní rozpravu. Já chci využít toho, co tady říkala paní ministryně, že opravdu je nutné se zaměřit na věci, ne na financování v tuhle chvíli, ale podívat se na to, jak zefektivnit ten akviziční proces. To znamená, opravdu v téhle chvíli Ministerstvo obrany má peníze a není schopné je čerpat.

Já chci využít toho, co tady říkal pan místopředseda Sněmovny Fiala. Nedívejme se zpátky, to tady můžeme každý na sebe útočit, jestli bylo a nebylo. Prostě situace je taková, že chceme bránit naši Českou republiku, chceme zefektivnit, střednědobý výhled hovoří o tom, že skutečně trend je stoupající. Vláda v demisi dala svůj závazek, chce do roku 2024 dát 2 % HDP. Bavme se tedy skutečně o tom, jak účelně tyhle prostředky čerpat.

Každopádně chci tady na mikrofon říci, chci tedy oficiálně navrhnout zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, já zaznamenám ten návrh. A nyní tedy je do rozpravy přihlášen písemnou přihláškou pan poslanec Černý.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, teď už jsem tady v úplně jiné situaci, v jiné pozici. Byla zahájena rozprava po dvou hodinách, a můžeme se tedy ponořit do problému trochu hlouběji. Pro jistotu, protože předpokládám, že když bylo to moje vystoupení roztříštěno do několika dílčích fragmentů, tak by bylo asi vhodné, abych vám to všechno zopakoval v ucelené podobě, takže se teď pokusím o velmi stručnou rekapitulaci, ale v heslech a komplexně.

Vycházím z jedné zásadní teze. Ta teze zní, a ještě vám ji zopakuji potom nakonec: za mír se musí bojovat, válka přijde sama. To je heslo, které jsem pochopitelně nevymyslel já, to není žádná novinka, ale zkuste si to párkrát zopakovat. Za mír se musí bojovat, válka přijde sama. Tak to prostě docela reálně v moderních dějinách společnosti - a když mluvím o moderních dějinách, tak se pohybuji někde od Říma - tak to prostě funguje. Hrozby, které nás potenciálně ohrožují, i v předkládací zprávě autorů tohoto návrhu je řečeno, že je to např. Rusko.

Stockholmský ústav pro strategická studia zveřejňuje poměrně pravidelně čísla o tom, jak kdo je na tom s obrannými výdaji. Podle tohoto ctihodného institutu, všeobecně ve světě i v Alianci uznávaného, jsou výdaje Ruské federace v přepočtu asi 70 mld. amerických dolarů ročně. To mimochodem, také podle tohoto institutu, tvoří jen 27 % výdajů evropských členských zemí Severoatlantické aliance, tedy bez Spojených států a Kanady. Když říkám bez Spojených států, tak se dopouštím v případě, že mluvím o Alianci, velmi fatálního zjednodušení. Aliance je - celá Severoatlantická aliance - ze dvou třetin a možná i větším procentem, větším podílem tvořena Spojenými státy a pak zbytkem světa.***
Přihlásit/registrovat se do ISP