(15.00 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Takže z mého pohledu skutečně pléduji za to, aby tento návrh byl zamítnut a aby skutečně byla šance dána tomu návrhu mému, to znamená odložení sankcí s tím, že prosím dejte nám jako Ministerstvu zdravotnictví a SÚKLu šanci, abychom ten systém vylepšili. My jsme na to připraveni, jsme připraveni i na to, abychom dělali osvětovou kampaň v rámci tohoto roku. Začínáme, už máme jasné termíny, každý měsíc budeme v jednom kraji, budeme tam mít velké semináře pro lékaře zaměřené především na ty starší lékaře, na ty lékaře na venkově, budeme jim ukazovat, jak elektronický recept funguje, budeme se jim snažit skutečně jednoduše ukázat, jaký to pro ně má smysl, jak ten systém funguje, tak abychom je na to připravili. Ale pokud ten systém dnes schválíme, že bude nepovinný, tak si myslím, že celý padá pod stůl, padá pod stůl vůbec ta myšlenka, protože si myslím, že pokud bude nepovinný, tak prostě lékaři ho používat nebudou, pravděpodobně z určitých důvodů, možná jenom nějakého pohodlí často. Myslím si skutečně, že bychom ten návrh měli zamítnout a dát tomu systému šanci.

Takže děkuju za pozornost, dámy a pánové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví České republiky Adamu Vojtěchovi, a než budu pokračovat - nejdříve bude faktická poznámka pana poslance Davida Kasala, pak přihlášený pan poslanec Brázdil, poté pan senátor za navrhovatele. Nejdříve omluvy. Pan ministr dopravy Dan Ťok se omlouvá od 16 hodin do konce jednacího dne a od 16.30 potom do konce jednacího dne pan Mikuláš Peksa.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec David Kasal: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se chci prostřednictvím předsedajícího obrátit na pana kolegu Plačka ze Senátu, protože mě překvapuje jedna věc. Na to, že máme ten systém spuštěný v tuto chvíli 24 dnů, tak praktičtí lékaři a specialisté už mají vyčísleno, že jim trvá hodinu, ztratí hodinu psaním receptů. Druzí kolegové 40 minut. Myslím si, že za tak krátkou dobu se to opravdu nedá poznat. To je jedna věc. Protože mám tu výhodu, že předepisuji ty recepty do toho systému taky, a otázka je, že nám ten systém funguje dobře. My jsme během - já mám vybavený recept během tří sekund.

A druhá věc je, že ve chvíli, pokud bychom tedy měli zůstat u psaní receptů rukou, pominu to, že řada z nás lékařů píše tak nečitelně, že lékárník často neví, co vydává, ale druhá věc je, a tady to bylo zmíněno také, pokud máme pacienty chroniky, kterým píšeme tři čtyři recepty nebo tři čtyři léky, tak v tu chvíli, kdy je máme v seznamu v počítači, tak to je vytisknuté jedním stisknutím.

Takže já opravdu bych polemizoval o tom, jestli ta doba, která tady byla zmíněna, jestli to je opravdu pravda, a kde jste eventuálně k těm číslům přišel, jestli to tedy bylo udané odbornou společností nebo kým. Ale po 24 dnech mít takto sofistikované údaje, si myslím, že ani není možné. A otázka je opravdu, jaké je připojení internetu, protože to dělá většinou největší problém v tom, aby to dobře fungovalo. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce panu poslanci Kasalovi. Nyní vystoupí pan poslanec Milan Brázdil v rozpravě, připraví se pan senátor Plaček.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Brázdil: Hezký dobrý večer, pardon, dobré odpoledne, dámy a pánové. Už mám večer, je to tady dlouhé. Nebudu to prodlužovat. Přihlásil jsem se k nějaké obecné rozpravě, ale tady bylo řečeno už téměř všechno. Já bych snad jenom řekl, že tím, že to nebudeme projednávat v devadesátce, a dokonce je tady návrh na zamítnutí, neznamená, že vám bude jaksi zamezeno, abyste se vyjádřili, a to zítra. Vypadá to na zítřek ráno, na pátek ráno, kdy bychom měli projednávat ten vládní návrh zákona, kde je možné ho odsunout ad acta tím, že bude nepovinný. Takový návrh tam je, ale je tam taky jenom to "pardon" na ten rok. Jestli můžeme, zkraťme to, bylo tady řečené hodně, pojďme hlasovat o zamítnutí v prvním čtení a v pátek to rozhodneme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Brázdilovi, nyní pan senátor Plaček, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Vladimír Plaček: Děkuji za slovo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane předsedající, vážená vládo. Já se musím ohradit proti slovům pana ministra. Já jsem také lékař. A je třeba říct, že ten systém neklekl právě proto, že lékaři jsou maximálně vstřícní ke svým pacientům. Prosím, uvědomme si jednu věc. Od 1. ledna 2018 jsou povinné elektronické recepty. A ti, kteří je vydávají v tuto chvíli ve prospěch pacienta v papírové podobě, oni de facto porušují zákon. A to, že se ta změna nesankcionovat bude projednávat až v tomto roce, teď jsem zaslechl někdy v květnu - dovedete si představit nějakého zdivočelého úředníka, který začne pracovat? Já chápu, že tam je potom ta obezlička, že se to řízení zastaví, ale prosím, uvědomme si, v jaké situaci ti lékaři jsou.

Pak bych rád odpověděl, vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu poslanci Kasalovi. Ty informace mám samozřejmě z praxí, ptal jsem se cíleně, je to opravdu diabetologická ambulance v Opavě, kterou jsem citoval, a praktiky mám přes sdružení - tu informaci zprostředkovanou.

A prosím ještě jednu poznámku. Pan ministr říkal, ano chápu, ten systém opravdu bude perfektní, fantastický, pokud tam budou zařazeni opravdu úplně všichni lékaři. Ale tam přece vždycky nebudou, a za všech okolností. Dovedete si představit praktického lékaře, který jede na návštěvní službu a tam bude vydávat a všechno zapisovat v elektronické podobě? Tak to potáhne kabelu zdravotnickou, k tomu ještě tedy nějakou další elektroniku, nebo já si to dost dobře nedokážu představit. Takže nikdy ten systém nebude mít sto procent. A jiný příklad. Lidé v pobytových zařízeních sociálních služeb. V naprosté většině tam nejsou ambulance lékařů, tam ti lékaři dojíždějí. Ti lékaři to budou také vydávat v papírové podobě.

Je to prostě nereálné. Ten systém prostě stoprocentní nikdy nebude, ale pokud bude alespoň trochu umět to, co se všechno říkalo, tak chápu, že některým to bude opravdu velice vyhovovat. Abych řekl naopak pravdu, už před několika lety na našem srazu lékařů můj kolega alergolog si to chválil. Už tehdy. Ano, protože má chronické pacienty a ty elektronické recepty mu práci ulehčovaly. Takže pokud to bude něco přinášet lékařům a bude jim práci ulehčovat, tak se k tomu samozřejmě rádi připojí. Ale prosím znovu, na zvážení je to, zda má být povinný pro všechny lékárny, pro všechny lékaře i pro všechny pacienty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi a jeho vystoupení vyvolalo faktické poznámky. Mám čtyři. Požádám tedy o strpení ještě pana poslance Klause, který je řádně přihlášen. První faktická poznámka - pan ministr zdravotnictví, poté pan poslanec Vyzula, poté pan poslanec David Kasal a poté pan zpravodaj. Tak. Prosím, pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Faktická poznámka - ten květen. To nebylo, že v květnu nebudou sankce. Květen jsem říkal, že je v legislativním plánu naplánována novela zákona, která bude zavádět ten lékový záznam. Ty sankce, ty jsou právě řešeny v tom vládním návrhu, který budeme tento týden projednávat ve třetím čtení a pak půjde do Senátu, a já věřím, že bude podpořen tak, aby skutečně odložení těch sankcí bylo co nejrychlejší.

A pokud jde o ty lékaře, kteří třeba jsou na návštěvních službách, já bych znovu chtěl připomenout panu senátorovi prostřednictvím pana předsedajícího, že ta otázka je irelevantní, protože tady existuje vyhláška, prováděcí vyhláška k tomu zákonu, která jasně stanoví několik výjimek, kdy není třeba recept předepisovat elektronicky, a mimo jiné je to ta výjimka, kdy lékař jde do domácího prostředí pacienta, to znamená, to je ta návštěvní služba, kdy samozřejmě je absurdní, aby s sebou nosil počítač a tiskárnu. V takovém případě může předepsat recept listinnou klasickou formou. Další výjimka je, pokud například předepisuje recept pro sebe nebo svoje příbuzné, v tom případě taktéž může předepsat listinnou formou. A jsou tam další výjimky v případě výpadku internetu, v případě výpadku elektřiny, atd. Takže skutečně tou vyhláškou je pamatováno podle mého názoru na všechny případy, kdy by to bylo neúměrně zatěžující pro toho lékaře předepsat recept elektronicky. Děkuju.***
Přihlásit/registrovat se do ISP