(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dalším bodem našeho dnešního pořadu jednání jsou

 

41.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, potažmo vládě České republiky a ostatním členům vlády.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, poté i na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozděleny do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Než dám slovo prvnímu vylosovanému poslanci panu Dominiku Ferimu, tak mi dovolte přečíst několik omluv. Pan poslanec Milan Chovanec se omlouvá z dnešního odpoledního jednání z pracovních důvodů, paní poslankyně Lucie Šafránková se omlouvá od 14.30 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Radek Rozvoral se omlouvá z odpoledního jednání z důvodu jednání podvýboru pro sport, kterého je členem, pan poslanec Aleš Juchelka se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Pavla Golasowská se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny od 14.30 do konce jednání a zítra na celý den, pan poslanec Jiří Kohoutek se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednání z pracovních důvodů a paní poslankyně Věra Adámková se omlouvá dnes mezi 14.30 a 22. hodinou z pracovních důvodů.

Nyní tedy dávám slovo panu poslanci Dominiku Ferimu, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše. Připraví se paní poslankyně Markéta Adamová Pekarová. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji velmi za slovo, pane předsedající. Je to pro forma, pan předseda vlády je omluven.

Vážené dámy a pánové, rád bych využil tohoto prostoru k otevření problému přípravy novely služebního zákona. Pan premiér ani pan ministr tu bohužel nejsou, aby nám vysvětlili, proč zákon, který sliboval stabilitu a profesionalitu státní správy, je měněn vládou, která nezískala důvěru této Sněmovny, navíc v pětidenním připomínkovém řízení se zúžením počtu připomínkových míst a navíc bez provedení hodnocení dopadu regulace.

Není zvykem zde diskutovat návrhy zákonů, které ještě ani neposvětila vláda, ale podřízení státního tajemníka přímo pod premiéra není věc, která by nás mohla nechat chladnými. Žijeme bohužel v době, kdy vláda rozhoduje o vyhazovu odborných náměstků na brzkých ranních schůzích bez předchozího avíza. Shodou okolností jde navíc o ty náměstky, kteří nemají stranické legitimace hnutí ANO.

Naivní je představa, že zřízení nového ředitelství nebude nic stát, a proto se raději neprovádí RIA. Řada problémů služebního zákona, na které bylo poukazováno, není v novele řešena vůbec nebo jsou navrhovanými změnami dokonce prohlubovány. Jiné problémy jsou adresovány a jistě toho bude využito jako argumentu, proč je nutné novelu schválit v předloženém znění.

Z širšího pohledu je situace kolem státní služby znepokojivá také v kombinaci s osekáváním vnějšího připomínkového řízení a odstraňováním řady dosud funkčních nástrojů kontroly kvality vládní legislativy. Jejich zhodnocení přenechávám rektorovi prof. Vladimíru Smejkalovi, který je na stránkách časopisu Právní rádce označil za nejhloupější legislativní aktivitu v roce 2017. A není úplně snadné se do tohoto výběru dostat, když na to má vláda jen čtrnáct dní. Ale zvládla to. Pro kontext si zaslouží zmínku v kuloárech diskutované obměny Legislativní rady vlády, která pro jistotu není v současnosti svolávána vůbec nebo se její zasedání ruší.

Vážené dámy a pánové, moje dotazy jsou možná předčasné, ale nic to nemění na jejich významu pro českou veřejnou správu a legislativní proces. (Čas, pane poslanče.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Předseda vlády je omluven a odpoví v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů písemně.

S další interpelací vystoupí poslankyně Markéta Pekarová Adamová, která byla vylosována na druhém místě. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére v demisi, plánované převedení agendy protidrogové politiky z Úřadu vlády pod gesci Ministerstva zdravotnictví považuji za riskantní krok, který může mít celou řadu negativních dopadů. Protidrogová politika je meziresortní záležitost. Koordinace několika ministerstev, která se problematikou zabývají každé z jiného úhlu pohledu, se velmi těžko bude dát řešit jen z jednoho z nich. Začne se dít přesně to, co vy tak často kritizujete. Do problematiky se promítne boj mezi resorty, resortismus se pak logicky projeví na kvalitě řešení protidrogové problematiky.

Důsledky v tomto případě mohou být skutečně velmi negativní a dopadnout na celou společnost. Jedním z nich může být zvýšení rizika šíření infekčních onemocnění. Odbor protidrogové politiky v rámci své působnosti prosazuje všechny druhy prevence, včetně například principu harm reduction, jehož cílem je minimalizovat, omezit či zmírnit riziko život a zdraví ohrožujících infekcí včetně například AIDS nebo žloutenky typu B a C. Pokud například tato část protidrogové politiky nebude fungovat správně, hrozí riziko zvýšeného výskytu použitých injekčních stříkaček na veřejných prostranstvích a s tím spojené riziko šíření infekčních nemocí.

Vážený pane premiére v demisi, chci vás tímto vyzvat, abyste neboural funkční systém, který zde byl přes dvě desetiletí budován. Zaštiťujete se efektivitou, nicméně systém je efektivní právě v této své stávající podobě a plní dobře svou funkci. Žádám vás o sdělení, jak se k této věci postavíte a případně, pokud jste rozhodnut přesun učinit, tak jak zajistíte, že bude fungovat koordinace ministerstev, že služby budou i nadále transparentně financovány a že zkrátka systém bude dobře fungovat.

Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Předseda vlády je omluven, takže také vám odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

S další interpelací vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Ivan Bartoš. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, minulý čtvrtek jsem se vás dotazovala ve věci vašeho výroku na adresu pánů Mynáře a Nejedlého, kteří dle vás dělají byznys na hlavu pana prezidenta Zemana. Zeptala jsem se vás, co s tímto jako předseda vlády uděláte, ale bez adekvátní odpovědi, což je ze zpětného pohledu do sněmovních stenozáznamů patrné. Zřejmě došlo k nepochopení podstaty mé otázky. Přitom jste jedno možné opatření odmítl, nesouhlasné stanovisko s návrhem novely zákona o Kanceláři prezidenta republiky.

V první řadě by mě zajímalo, jaký je zdroj vašich informací ohledně toho, že pánové Mynář a Nejedlý dělají byznys na hlavu prezidenta Zemana, a dále mě zajímá také to, přesně jakého jednání se tito pánové podle vašich informací dopouštějí, resp. dopouštěli. Pokud by k tomu opravdu docházelo, vyvstává otázka, zda ve svém osobním zájmu dokonce také neovlivňují některé zahraničněpolitické či vnitropolitické kroky prezidenta Zemana. To by bylo v rozporu se zájmy České republiky a pochopitelně by se takovým jevem měla zabývat také vláda, která je vrcholným orgánem moci výkonné. V každém případě je zcela nezbytné, abyste vyjasnil, jakého problematického jednání se prezidentův kancléř a poradce podle vašich informací dopouštějí.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. I vám předseda vlády, který je omluven, odpoví v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů písemně.

S další interpelací vystoupí pan poslanec Ivan Bartoš a připraví se s poslední interpelací opět paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych chtěl ještě poděkovat paní poslankyni Pekarové Adamové, že toto téma spolu s námi zvedla.

Vážený pane premiére, v uplynulých týdnech jsme měli možnost zaznamenat některé radikální kroky, které jste společně se svým kabinetem začal konat. Nejviditelnějším příkladem je aktuálně plánovaný přesun odboru protidrogové politiky z Úřadu vlády pod Ministerstvo zdravotnictví. Z pohledu samotného fungování odboru, ale i z pohledu celé řady expertů z českého i zahraničního prostředí se jedná o naprosto kontraproduktivní a dle Pirátů dokonce účelový krok, který má za cíl degradovat a zcela oslabit českou protidrogovou politiku. Kromě mnohého dalšího navíc hrozí, že dojde k výraznému omezení finančních prostředků, které jdou do služeb, jež denně pomáhají lidem v terénu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP