(14.50 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Takže myslím, že to není, že bychom nic nedělali. Jsem na resortu krátce, to určitě víte, ale chci se inspirovat, říkám, jednak tím, co dělaly ostatní resorty třeba v minulých letech, a jednak skutečně chci tlačit ÚZIS k tomu, aby ty on-line platformy s otevřenými daty byly, a byly přístupné. Byly přístupné jak veřejnosti, tak různým třeba organizacím, které se zabývají výzkumem ve zdravotnictví, a bude to tak skutečně do konce roku 2018 s tím, že samozřejmě k tomu pracujeme i na různých dalších projektech v rámci pracovní skupiny pro otevřená data při Radě vlády pro informační společnost. Například budeme zveřejňovat informace obsažené v evidenci registrovaných léčivých přípravků nebo v národním registru poskytovatelů zdravotních služeb a registru zdravotnických prostředků, který spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv a podobně.

Takže pracujeme na tom a dejte nám trošku času. Ale doufám, že splníme očekávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, pane ministře, děkuji za dodržení času. A já se ptám pana poslance Ondřeje Profanta, zdali má zájem o doplňující otázku. (Domluva mimo mikrofon.) Nemáte zájem o doplňující otázku. Takže vyzývám tedy další, druhou v pořadí, paní poslankyni Olgu Richterovou, která bude interpelovat ministryni Jaroslavu Němcovou, a připraví se pan poslanec Jakub Michálek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já bych se ráda zeptala na fungování Úřadu práce, je to tedy na paní ministryni Němcovou, s tím, že je to správní úřad, který má celostátní působnost, a jak dneska funguje, tak my jako Sněmovna jsme jediné místo, které skutečně může přispět ke zlepšení toho fungování. Já jsem členka výboru pro sociální politiku a věřím, že se tam tomu budeme věnovat. Ale ty věci se dějí právě teď, tak využiji tuhle příležitost, abych se zeptala, jestli paní ministryně ví, že dneska nejsou dávky vypláceny v termínech, že v situaci, kdy my jako lidé, jako běžní občané musíme dodržet každou lhůtu ve vztahu ke státu, tak právě třeba Úřad práce ty lhůty nedodržuje velice často a lidé pak mají veliké problémy. Nemají z čeho platit. Dneska o tom byla velká reportáž na Radiožurnálu, o tom, jak v důsledku nevyplácených dávek od října minulého roku vlastně dluží pak klientky třeba v azylových domech, a ten azylový dům se pak dostane do obrovských potíží. Je to systémový problém. Nejedná se o jednu nějakou pobočku třeba v nějaké jedné městské části Prahy, je to po celé republice. Ozývají se mi lidé z Liberce, ozývají se mi lidé z Hradce Králové. Evidentně je všude systémově podstav. A jde přitom o rodiče malých dětí, kteří tam čekají v hodinových frontách, často od brzkých ranních hodin. Jde o pěstouny, jde o lidi se zdravotním postižením, o lidi v hmotné nouzi, jak už bylo řečeno.

Takže moje otázka je, jaký je důvod. A ten dlouhodobý podstav také má nějakou kořenovou příčinu, to není příčina sama o sobě, že to nikdo nechce dělat. Tam musí být důvod, proč to nikdo nechce dělat. Jak je to systémově nastaveno, jak ti zaměstnanci mají šanci komunikovat s vedením, jaká probíhá komunikace. Já věřím, že se tomuhle budeme věnovat na výboru pro sociální politiku, ale prosím i o odpověď, co vy s tím jako paní ministryně budete dělat. Je to velký problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji, paní poslankyně. Slovo má ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Paní ministryně, prosím, vašich pět minut.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Dobrý den, vážená paní poslankyně, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, pánové poslanci. Já moc děkuji za dotaz, paní poslankyně. Ano, je pravda, úřady práce jsou v mé gesci. Abych vám to přiblížila, tak jedná se celkem o 350 pracovišť, která vyplácejí, administrují nepojistné dávky. V těchto 350 pracovištích v celé republice pracuje 5 184 zaměstnanců. Měsíčně tito zaměstnanci zadministrují jeden a půl milionu dávek. Pro vaši informaci, je to asi v průměru 300 dávek měsíčně - každý zaměstnanec, který je na přepážce, to znamená minimálně 14, 15 dávek každý den. To znamená, ty informace, které prozatím z Úřadu práce mám, že nějaká proměnlivá čekací doba, průměrná čekací doba je kolem půl hodiny, tak ta čísla zatím tomu odpovídají. Jinak ty dávky, jedná se o 6 miliard korun měsíčně.

Uvědomuji si možné problémy v souvislosti, teď přechodně v souvislosti s nabytím účinnosti nových legislativních změn od počátku letošního roku, a to zejména v oblasti například dávek státních sociálních podpor, příspěvku na bydlení a přídavků na dítě případně. Cílem těchto legislativních změn bylo reagovat na aktuální příjem rodin a na jejich životní situaci, kdy v současné době například v oblasti přídavků na dítě je nyní rozhodující pro výši příspěvku poslední čtvrtletí, nikoliv celý kalendářní rok, jak tomu bylo dosud. V této souvislosti však může dojít ke kumulaci klientů zejména v některých dnech na některých konkrétních pracovištích, jak říkala paní poslankyně.

Celou situaci velmi pozorně monitorujeme. Já jsem již několikrát od začátku ledna byla v terénu, byla jsem na klientských pracovištích, procházela jsem to s klienty. Takto fatální nedostatky - o nich nemám informace. Účastním se pravidelně, zároveň i náměstci, porad krajských ředitelů úřadů práce, generální ředitelka každý týden na poradě mojí. Jsme ale připraveni v průběhu prvního čtvrtletí vyhodnotit i dopad těch legislativních změn, které jsou účinné od 1. ledna, a určitě přijmeme případně opatření. Nicméně se v tuto chvíli nedomnívám, že by to byly jakési systémové nedostatky.

Paní poslankyni poprosím, pokud má konkrétní zkušenosti nebo konkrétní dotazy z terénu, tak poprosím případně o písemný dotaz a zcela jistě prověřím a určitě se tomu budeme věnovat i na sociálním výboru, kde se potkáváme a budeme se velmi pravidelně vídat.

Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já děkuji paní ministryni a táži se paní poslankyně Olgy Richterové, zdali má doplňující otázku. V případě, že ano, vaše jedna minuta. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Mě ještě napadla doplňující otázka, jestli se tedy kromě vyhodnocení toho, jak se teď promítají ty legislativní změny, jestli se také chystá vyhodnocení těch běžných úkonů, které se dělají teď, typu, něco, co znám já sama osobně, když se dává žádost o prodloužení rodičovské, což je jenom jeden podpis, kdyby se dalo komunikovat elektronicky, tak dneska to právě na těch přetížených pobočkách znamená desítky hodin čekání s těmi malými dětmi, tak jestli se chystá vyhodnocení toho, aby se digitalizovala, elektronizovala státní správa tímto vstřícným směrem, aby například žádost o prodloužení rodičovské šla podat datovou schránkou. Dneska opravdu, i když se člověk hodně snaží, je opravdu informovaný, tak zjistí, že to nejde.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji, paní poslankyně. Paní ministryně chce odpovídat, tak vaše dvě minuty. Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Určitě ano, ještě odpovím paní poslankyni a vám všem. Takovou analýzu jsem zadala samozřejmě na úřadech práce a opravdu se tomu budeme věnovat. Vím, že legislativní úpravy můžou přijít až v nějaké době, další digitalizace ještě asi v delší době. Nicméně - a vím, že to lidi neuspokojí - to znamená, po nějakém prvotním vyhodnocení se budeme snažit třeba jako první určitě zavést případně na pobočkách nebo na klientských pracovištích, kde to bude nutné, třeba i organizační změny, případně třeba, já nevím, prodloužení časů vyhrazených pro klienty a tak dále. Takže určitě ano.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní ministryni. Nyní vyzývám pana poslance Jakuba Michálka, aby přednesl interpelaci na ministra dopravy Dana Ťoka, a připraví se pan poslanec Petr Gazdík, který bude interpelovat nepřítomného ministra Roberta Pelikána.

Promiňte ještě, pane poslanče, přečtu jednu omluvu. Od 15.05 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Marek Výborný. Tak prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP