(16.40 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Podle úhradové vyhlášky hradí zdravotní pojišťovny stejně jako v předchozích letech lékárnám signální výkon ve výši 13 korun za vydání léčivého přípravku na recept. Jsou s tím spojeny limity a regulace, jejich oprávněnost je potřeba zrevidovat, stejně tak jako samotnou hodnotu tohoto výkonu.

Je pravda, že ta vyhláška byla tvořena ještě za mého předchůdce. My teď se budeme bavit o nové vyhlášce pro další rok, kde se chceme právě zaměřit i na oblast lékárenské péče. Chtěl bych se také věnovat komplexně tomu problému z pohledu lékárenské sítě na straně jedné a také z pohledu hospodářské situace lékáren na straně druhé. Jsem připraven podpořit i v rámci právě jednání o té nové úhradové vyhlášce na rok 2019 udržení lékáren právě tam, kde reálně chybí, například diverzifikací té příjmové složky lékáren, tak aby bylo ze systému veřejného zdravotního pojištění lékárnám v regionech s menší dostupností této služby placeno více. To znamená, aby tam byla skutečně určitá bonifikace. O tomto jsme připraveni jednat. Myslím si, že tak by to mělo být nastaveno, že skutečně malé lékárny, nikoliv ty velké, které jsou v těch velkých městech, ale malé lékárny, které jsou v těch odlehlých oblastech, by měly mít právě určitou bonifikaci v rámci úhrad. A již teď v rámci dohodovacího řízení o úhradách na příští rok toto budu navrhovat, aby to bylo provedeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Paní poslankyně, máte doplňující otázku? Máte. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Jsem moc ráda, že lékárny a síť lékáren je vaší prioritou. Možná že by bylo dobré, kdybyste svolal nějakou poradní skupinu pro dostupnost lékárenské péče, která bude složena také ze zástupců obcí, která by projednala a doporučila nejvhodnější legislativní změny.

Dále bych si dovolila apelovat na neméně důležité řešení problémů týkajících se eReceptů. A zde především si myslím, že by bylo potřeba reagovat na nemožnost výdeje léčiva při jakémkoliv výpadku v systému.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr chce reagovat. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážená paní poslankyně, vážení kolegové. Tak určitě, pokud jde o zástupce obcí, můžeme se taktéž s nimi bavit. My jsme tu debatu otevřeli prvotně se zástupci odborné veřejnosti, tedy s Českou lékárenskou komorou, grémiem lékáren apod. Takže chceme si teď nastavit právě ten nový systém odměňování lékárenské péče s těmito subjekty. A nebráním se určitě v jednání i s obcemi.

Pokud jde o ten elektronický recept, myslím si, že i z těch dat, která máme k dispozici, tak v zásadě všechny lékárny do toho systému jsou zapojeny a vydávají elektronické recepty. Samozřejmě pokud by došlo k nějakému výpadku systému nebo výpadku elektřiny nebo podobně, tak lékárny mohou vydat ten lék, když zavolají na speciální linku v rámci Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Byla zřízena právě speciální linka pro lékárníky, kdy například pokud pacient přijde, a to není jen případ výpadku toho systému, ale třeba pokud by přišel s receptem, který je nějakým způsobem nečitelný nebo je jiný problém s jeho načtením do toho systému, tak může na tuto linku zavolat a ověřit si v rámci centrálního úložiště elektronických receptů, že skutečně ten elektronický recept byl oprávněně vydán, a na základě tohoto vydat lék pacientovi. Takže nemělo by se stát to, že pacient nebude mít svůj lék vydán. Tato možnost je tedy pořešena právě tou speciální telefonickou linkou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A posuneme se k poslední interpelaci, kterou bude paní poslankyně Věra Kovářová interpelovat ministra Lubomíra Metnara ve věci definitivního rušení tzv. dočasně uzavřených poštovních poboček. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, jako poslankyně vás vyzývám k aktivnímu řešení krizové situace vyvolané definitivním rušením tzv. dočasně uzavřených poboček České pošty.

V několika desítkách obcí napříč Českou republikou aktuálně existují tzv. dočasně uzavřené pošty, tedy pošty, kde se podařilo České poště v minulosti z nejrůznějších důvodů a pod nejrůznějšími záminkami přerušit provoz. Občané v těchto obcích provizorně dojíždějí za těmito službami např. pro uložené zásilky, doporučené dopisy apod. na pošty jiných určených obcí či měst. Řada z těchto dočasně uzavřených pošt se nachází v periferních územích v blízkosti státní hranice apod., odkud je dojížďková vzdálenost a spojení veřejnou dopravou velmi komplikované. I proto se občané dlouhodobě prostřednictvím svých obcí dožadují znovuotevření těchto pošt, a to v situacích, kdy jsou tyto pobočky zakonzervovány a připraveny k opětovnému provozu. Za všechny mluví např. situace v obci Vojtanov v Krušných Horách. Pošta v této obci byla v roce 2010 dočasně uzavřena a tamní obyvatelé aktuálně předpokládali její opětovné otevření. Česká pošta však bez náznaku zájmu na zachování této pobočky před měsícem oznámila její úplné uzavření s lakonickým konstatováním, že zákonné povinnosti jsou plněny.

Uzavírání poboček České pošty komplikuje život stovkám lidí především v důchodovém věku, kteří se stávají oběťmi systému a stále více závislými na svých blízkých. Vážený pane ministře, ptám se vás proto, zda jsou tito obyvatelé v malých venkovských obcích pro vás občany nižší kategorie bez nároku na přístup k základním službám státu. Jakým způsobem hodláte definitivně zamezit likvidaci dočasně uzavřených pošt? Nepovažujete tzv. dočasné uzavření těchto pošt za blamáž (upozornění na čas), kdy občané několik let čekají na opětovné otevření pošty, načež státní podnik škrtem pera tuto poštu klasifikuje z dočasně uzavřené na zrušenou? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan ministr tu není, takže odpověď bude zaslána písemně do 30 dnů.

Tím jsme vyčerpali dnešní interpelace a já tedy děkuji všem, kteří zůstali a vydrželi, a tento bod končím. Tím je také vyčerpán pořad na dnešní den. Nicméně na současné schůzi máme ještě jeden den na pořad na zítřejší ráno. Takže já přerušuji schůzi do zítřka do 9 hodin. Děkuji.

 

(Jednání skončilo v 16.47 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP